Brevkasse 300: Børn og UngeBørn og Unge

Faderskab

Forældremyndighed

Samvær

Børnebidrag

Konfirmationsbidrag

Børnetilskud

Adoption

Mindreåriges aftaler

Konfirmation

Børneopsparing

Andre emner


1. Faderskab

Kan faderen blot nægte at afgive en blodprøve?  
Hvad gør jeg, når en kvinde hævder, at jeg er far til hendes søn på 6 måneder? Kan manden modsætte sig en abort?
Kan jeg fortryde min anerkendelse af faderskabet? Hvordan kan jeg finde ud af, om min mand har et barn uden for ægteskab?
Kan mit ufødte barns fader kræve dna-test? Kan moderen straffes, hvis hun opgiver barnets fader som en sæddonor, som hun kun kender ved kaldenavn?
Kan min søn fortryde anerkendelsen af faderskab? Kan en moder tvinges til at opgive faderens navn?
Kan jeg som sæddonor lave en gyldig kontrakt, hvor moderen fraskriver sig retten til børnebidrag?

Hvordan kan jeg få anerkendt faderskabet til min søn, hvis moder var gift med en anden?

Kan jeg få erstatning efter vundet faderskabssag? Hvordan er min retsstilling som ufrivillig far?
Hvem er min rigtige far? Kan jeg få beskikket advokat i en faderskabssag?
Er der nogen faldgruber ved at blive far til et barn i et lesbisk forhold? Kan jeg risikere at blive pålagt faderskabet til min eks-kærestes barn?

2. Forældremyndighed

Etablering af fælles forældremyndighed

Udøvelsen af fælles forældremyndighed

Udøvelse af eneforældremyndighed

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Overførsel af forældremyndighed

Forældremyndighedssager

Børnetestamenter

Flytning til udlandet

Andre spørgsmål

Etablering af fælles forældremyndighed

Kan man blive dømt til at have fælles forældremyndighed? Hvilke rettigheder har ugifte fædre med hensyn til samvær?
Kan min 14 måneder gamle datters far kræve at få fælles forældremyndighed, når han aldrig har set hende? Får vi automatisk fælles forældremyndighed til vort ufødte barn, når vi er gået fra hinanden?
Får vi fælles forældremyndighed, hvis vi gifter os? Kan et lesbisk par få fælles forældremyndighed?
Hvem får ved separation forældremyndigheden til ufødt barn? Kan vi få fælles forældremyndighed til mit særbarn?

Udøvelsen af fælles forældremyndighed

Kan jeg få mit barn døbt uden faderens samtykkke eller viden?  
Kan mit barnebarns far forhindre, at mit barnebarn får pas og dermed ikke kan komme med på ferie med mig i udlandet? Skal begge forældre tillade, at 3-årigt barn medvirker i TV-udsendelse?
Hvem skal afholde konfirmationsfesten? Kan jeg alene bestemme, at min søn skal henvises til børnepsykolog?
Kan moderen som bopælsforælder melde barn ud af børnehave og i skole, når faderen ikke ønsker dette? Skal faderen godkende, at moderen som bopælsforælder tager på ferie i udlandet med barnet?
Hvor skal vor søn være tilmeldt folkeregistret? Hvordan skal man forholde sig ved mistanke om alkoholmisbrug hos bopælsforælderen?
Skal mit barns far være enig i valg af børnehave og skole? Kan min datters far få gennemtvunget en deleordning?
Hvem af forældrene bestemmer, i hvilken skole barnet skal gå? Hvad skal vi være enige om, når vi har fælles forældremyndighed?
Må forældre åbne breve til 17-årig datter? Man jeg modsætte mig, at min 11-årige datter flyver i et lille privatfly, når hun er på samvær hos sin far?
Kan faderen forhindre, at mit 2-årige barnebarn får et pas? Må min 7-årige søns far lade sønnen karseklippe under samvær?
Har min datters mor krav på at deltage i konfirmationsfesten? Kan statsforvaltningen blande sig i vor konflikt om skoleskift, når vi har fælles forældremyndighed?
Hvilke rettigheder har jeg som far til vor 9-årige søn? Skal vor 16-årige datter have vor tilladelse til piercing?

Udøvelse af eneforældremyndighed

Kan jeg få mine 2 børn slettet fra faderens pas?
Kan jeg forhindre, at min 9-årige datters moder lader hende køre i en bil med en beruset fører? Kan mine børns mor konvertere til den muslimske tro med mine børn?

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Hvor gammel skal et barn være for at kunne bestemme, hvor det vil bo? Får jeg tilkendt sagsomkostninger, hvis jeg vinder forældremyndighedssag?
Kan den fælles forældremyndighed ophæves, hvis moderen ikke kan lide stedmoderen? Kan 12-årige selv vælge, hos hvem de vil bo?

Overførsel af forældremyndighed

Hvad skal jeg stille op, når min 11-årige søn bliver udsat for vold fra min ekshustrus nye mand?
Kan jeg få overført forældremyndigheden til min 14-årige søn? Hvordan får jeg på ny del i forældremyndigheden?

Forældremyndighedssager

Fra hvornår er en byretsdom om forældremyndighed gældende?
Afslag på fri proces til forældremyndighedssag. Får jeg tilkendt sagsomkostninger, hvis jeg vinder forældremyndighedssag?

Børnetestamenter

Hvordan opretter man et børnetestamente? Kan jeg ved et børnetestamente sikre, at mine børn bevarer kontakten til den øvrige familie?
Hvad er proceduren, hvis vi ikke opretter børnetestamente? Kan jeg hindre, at min datters far får forældremyndigheden, hvis jeg dør?

Flytning til udlandet

Må jeg flytte til Schweiz med min datter? Min søns mor vil flytte til Norge

Andre spørgsmål

Må butik pierce min 16-årige datter uden min tilladelse?
Kan jeg tage mine børn med hjem fra Canada? Må mit barns far tage sin nye samlever med som bisidder ved møder om barnet?
Kan delebørn medregnes til moderens husstand ved beregning af boligsikring, når de er tilmeldt hos faderen? Kan jeg kræve, at børnefamilieydelsen ligedeles?
Kan Mary Donaldson på forhånd fraskrive sig retten til sine børn i tilfælde af skilsmisse? Kan min mand give forhåndsafkald på at kræve forældremyndigheden til vore to børn?
Kan der indgås en forhåndsaftale om, at faderen ved samlivsophævelse skal have forældremyndigheden? Kan jeg kræve, at min datter optages i mit pas?

4. Børnebidrag
 

Skal jeg betale bidrag af søgne-helligdagsbetaling og udetillæg?  
Kan mine børns fader kræve, at jeg betaler maden til børnene, når de er på feriesamvær hos ham? Kan mit barns moder kræve, at jeg betaler halvdelen af udgifterne til barnedåben?
Hvem skal have uddannelsesbidragene udbetalt? Tæller mine to nye papbørn med ved udmålingen af børnebidrag?
Mister en enlig mor retten til børnebidrag og børnetilskud, når 16-årig datter er på 10 måneders skoleophold i USA? Skal jeg fortsat betale børnebidrag til min datter, som bor 50% af tiden hos mig?
Skal moder, der betaler børnebidrag, desuden betale andel af udgifterne til efterskoleophold? Mister jeg børnebidrag og særligt børnetilskud, hvis jeg flytter sammen med min kæreste?
Skal børnebidragene beregnes efter satsen for 2 børn, når det 3. barn tjener for meget? Kan jeg få tilskud til betaling af børnebidraget, når jeg bliver folkepensionist?
Hvilke pensionsbidrag kan fratrækkes ved opgørelsen af min bruttoindkomst ved fastsættelse af størrelsen af børnebidrag? Hvor stor del af et børnebidrag bliver betalt af skattevæsenet?
Skal der betales fuldt børnebidrag i den måned, hvor min datter fylder 18 år? Har man pligt til selv at oplyse moderen om, at man har fået en klækkelig lønforhøjelse, så børnebidraget kan blive forhøjet?
Kan der laves lønindeholdelse på 60%? Risikerer jeg at skulle betale børnebidrag?
Bliver min søns frikort belastet af børnebidragene? Hvornår skal børnebidraget være betalt?
Skal jeg betale børnebidrag, når moderen bildte mig ind, at hun brugte p-piller? Tages der hensyn til samværets omfang ved fastsættelsen af børnebidragets størrelse?
Mister jeg børnebidraget til min 14-årige søn, hvis han selv tjener 1.000 kr om måneden? Kan jeg som studerende få nedsat børnebidragene til under normalbidraget?
Skal jeg fortsat betale børnebidrag, når barnets moder har giftet sig med en anden? Hvad skal børnebidragene dække?
Hvem skal modtage børnetilskuddene? Er førtidspensionister fritaget for at betale børnebidrag?
Kan jeg få børnebidragene sat ned? Skal jeg betale højere børnebidrag, hvis jeg flytter sammen med min kæreste?
Kan jeg fratrække aftalte børnebidrag i perioden fra samlivsophævelsen til separationen? Skal overskud på mine skibsanparter og i mit anpartsselskab tælles med?
Kan jeg som studerende få fradrag for dobbelt børnebidrag? Stiger min kærestes børnebidrag, når vi flytter sammen?
Kan jeg stoppe uddannelsesbidragene? Kan børnebidrag fastsættes med tilbagevirkende kraft?
Kan børnebidrag betales i check til en 8-årig?
Hvordan søger jeg om uddannelsesbidrag? Kan børnebidrag nedsættes pga. arveforskud?
Kan min eks-mand få børnebidraget sat ned? Kan bidrag til mine børn i USA trækkes fra?
Skal jeg betale uddannelsesbidrag til min 18-årige datter? Må børnenes mor bruge børnebidragene på sig selv?
Skal jeg betale børnebidrag, når min søn er i familiepleje? Skal min indtægt medregnes ved min mands børnebidrag?
Kan en mor give afkald på børnebidrag? Skal jeg efterbetale glemte reguleringer af børnebidrag?
Har jeg fradragsret for børnebidrag fra separationen og frem til samlivsgenoptagelse? Skal jeg betale børnebidrag efter de norske regler, når moderen er flyttet til Norge?

Konfirmationsbidrag

Er der fradragsret for nonformationsbidrag?
Hvornår kan der tidligst og senest søges om konfirmationsbidrag? Kan moderen få konfirmationsbidrag fra kommunen, når faderen er død?
Kan jeg kræve konfirmationsbidrag? Kan jeg få fradrag for konfirmationsbidrag?

5. Adoption

Kan jeg som enlig kvinde få lov til at adoptere et barn fra udlandet? Kan jeg adoptere min hustrus datter, når faderen protesterer?
Adoption af min kones datter Adoption af min kones 3 børn
Hvor gammel må adoptivbarnet være? Kan min samlever gennem 10 år adoptere min datter?

6. Mindreåriges aftaler

Kan en 13-årig pålægges en kontrolafgift for at køre i bus uden billet?
Hæfter min 15-årige søn for kontingent til fitnessklub i opsigelsesperioden? Hæfter en 17-årig for en restskat på 17.000 kr.?
Er det lovligt, at bibliotekerne kræver erstatning for bortkommet materiale fra unge under 18 år? Er en 15-årig delvist myndig?
Må min 17-årige datter købe hus sammen med sin kæreste på 21 år? Kan vor 15-årige datter oprette en konto i Nordea uden vor underskrift?
Hæfter min 17-årige datter for, at en lånt knallert er blevet stjålet? Kan jeg annullere min 17-årige søns køb af bil?
Kan min 9-årige søn hæfte for cd’er købt på postordre? Kan skolen kræve underskrift fra min 5-årige datter?
Skal min 16-årige søn betale 180 kr. i gebyr på grund af forsinket aflevering af lejet video-film? Skal min 15-årige datter betale 1.050 kr. for at have haft 2 timer på danseskole?
Er mit studielån ugyldigt? Er lejekontrakt indgået af 17-årig pige gyldig?
Skal 15-årig betale for telefonsex på taletidskort? Hæfter min 16-årige søn for betalingen af sit internet-abonnement og hæfter jeg selv?

Konfirmation

I Sverige har vi borgerlig konfirmation - har I det i Danmark? Hvem skal afholde konfirmationsfesten?
Kan mit barn blive nægtet konfirmation? Kan mine børn, der er døbt katolsk, blive konfirmeret i folkekirken?
Kan vore børn blive konfirmeret, hvis vi melder os af folkekirken? Hvad er en borgerlig konfirmation?

Børneopsparing

Min far har hævet min børneopsparingskonto! Kan min 15-årige datters far hæve hendes børneopsparing?

Børnetilskud

Kan jeg få særligt børnetilskud, hvis jeg som enlig får et barn ved kunstig befrugtning?

Mister jeg retten til børnetilskud, hvis jeg gifter mig med en mand, og vi af praktiske grunde vælger ikke at bo sammen?

Mister jeg børnetilskud, når mit barn er på behandlingshjem? Kan vi kræve særligt børnetilskud med 4 års tilbagevirkende kraft?
Kan jeg som far få udbetalt børnetilskuddene? Har kommunen ret i, at jeg ikke er enlig forsørger, når jeg bor hos en gift veninde?

Andre emner

Kræves der plejetilladelse, hvis min søn på 14 år vil flytte til min mand, som bor i en anden kommune? Kan en 14-årig få sort straffeattest pga graffiti?
Må min mor åbne min post? Kan jeg få gratis advokathjælp til at få min datter hjem fra familiepleje?
Kan der kræves straffeattest fra 15-årig flaskedreng? Har vi ret til søskenderabat, hvis vore to delebørn har hver sin folkeregisteradresse?
Må mindreårige egentlig gå på diskotek? Kan vi købe aktier i barnets navn?
Kan en familie med 6 børn få kontanthjælp? Hvornår har man mulighed for at modtage ungdomsydelse?
Hvordan kan vi blive godkendt som plejeforældre? Skal vor 15-årige søn have sit eget pas?
Kan forældrene kræve, at deres 16-årige datter får en abort? Jeg har dyrket sex med min far. Hvor kan jeg få hjælp?
Må naboens søn på 10 år slå min græsplæne med en motorplæneklipper? Hvilket jobs kan jeg søge som 14-årig?
Risikerer min kæreste at få sin datter tvangsfjernet? Hvor gammel skal man være for at købe eller nyde alkohol?
Hvilken hjælp kan der ydes til min 19-årige gravide søster? Bureaukratisk administration af børnepasningstilbud.
Skal vi betale for vor 16-årige søns graffiti? Kan mine forældre forbyde mig at besøge min kæreste?
Min 15-årige datter vil flytte hjemmefra. Hvad sker der, hvis jeg som 15-årig kører på knallert?
Plejevederlag til plejefader Hjemtagelse af barn anbragt uden for hjemmet
Kan mit barn komme i skole i nabokommunen? Skal jeg aflægge værgemålsregnskab?