Hvad gør jeg, når en kvinde hævder, at jeg er far til hendes søn på 6 måneder?

I dag er jeg via en sms blevet kontaktet af en kvinde, der fortæller mig, at hun har en søn på 6 måneder.

Først fortæller hun, at hun har angivet faderen som ukendt.

Da jeg så selv fortæller hende, at jeg ikke aner hvad hun taler om, så er det nyheden kommer: Hun skriver, at jeg er faderen til barnet på de 6 måneder.

Det er første gang i dag jeg hører noget om barnet, og kan ej heller vedkende mig det.

Såfremt hun bringer sagen for Statsamtet, hvordan skal jeg så forholde mig?

Må indrømme jeg er noget målløs over den henvendelse.

Hvad gør jeg?

Svar:

Hvis kvinden oplyser, at du er - eller kan være - far til barnet, og du nægter, vil statsamtet opfordre til, at der bliver foretaget retsgenetiske undersøgelser - i form af en såkaldt DNA-test - og de vil vise, om du rent faktisk er far til barnet.

Er det tilfældet, bliver du udlagt som barnets biologiske far med de konsekvenser, at du skal betale børnebidrag, og barnet får tvangsarveret efter dig.

Nægter du i første omgang at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, indbringer statsamtet sagen for retten, der kan gennemtvinge sådanne undersøgelser.

Viser DNA-undersøgelsen, at du ikke er barnets far, giver resultatet sig selv.

Med venlig hilsen
 
Erik Frodelund