Kan faderen forhindre, at mit 2-årige barnebarn får et pas?

Kan min datters tidligere samlever, som er  far til deres fælles 2 årige barn, nægte at skrive under på en formular til bestilling af et pas til barnet? 

I så fald, kan man så gennem statsforvaltningen gennemtvinge en underskrift, så barnet kan få et pas?

De har fælles forældremyndighed

SVAR:

Faderen kan godt nægte at skrive under på ansøgningen og statsforvaltningen kan ikke gennemtvinge en underskrift.

Moderen kan imidlertid bede kommunen om at sende ansøgningen til politiet, der ifølge pasbekendtgørelsens § 19, stk. 4 kan tillade, at der udstedes pas til barnet, hvis "ganske særlige omstændigheder" taler for pasudstedelsen.

Hvis faderen ikke kan give en fornuftig forklaring på sin modvilje mod, at barnet får et pas, vil moderen formentlig kunne få politiets tilladelse

Hvis politiet ikke vil give tilladelsen, kan moderen forsøge at få eneforældremyndigheden ved dom, men det kræver, at der foreligger svære og uovervindelige samarbejdsproblemer af varig karakter.

Hvis moderen ikke får eneforældremyndigheden, vil faderen fortsat kunne forhindre, at barnet får et pas. Dette er en følge af den tvungne fælles forældremyndighed, som blev indført pr. d. 01.10.2007 med den nye forældreansvarslov. Den nye lov indeholder desværre ikke regler om, at statsforvaltningen eller retten kan træffe afgørelse, når forældrene er uenige om en væsentlig beslutning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus