Jeg har dyrket sex med min far. Hvor kan jeg få hjælp?

Kære Familieadvokat.

Jeg er en pige på snart 16 år. Jeg har et rimeligt stort problem (synes jeg selv!).

Min far og jeg har dyrket sex sammen! (uden min vilje)

Nu er det så, at jeg spør' dig: Hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp?

SVAR:

Som 16 årig er du fortsat under din hjemkommunes tilsyn. Du skal henvende dig til socialforvaltningen, og bed om at få en samtale med en socialrådgiver. Du kan få beskikket en personlig rådgiver.

Der vil formentlig blive tale om, hvorvidt der skal indgives politianmeldelse, og om du fortsat kan blive boende hjemme, hvis det fortsat er tilfældet.

Rejses der sag, vil du kunne få beskikket en advokat, der alene skal varetage dine interesser, advokaten betales af det offentlige.

Der vil også kunne tilbydes dig, psykologbistand, ofte føler misbrugte børn sig med-skyldige, hvad de ikke er!

Det er vigtigt, at du får snakket dine oplevelser "ud af hovedet".

RET&RÅD, Skjern

Henrik Thorstholm

retraad.gif (5798 bytes)