Man jeg modsætte mig, at min 11-årige datter flyver i et lille privatfly, når hun er på samvær hos sin far?

Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed over vores to børn. Vi har været skilt i flere år.

Vores datter er 11 år og er på samvær hos sin far hver anden uge fra torsdag til mandag. Han og jeg har igennem de sidste to år haft et meget dårligt samarbejde samt ringe kommunikation.

Min eksmand har taget certifikat til privatfly - hvilket min datter har fortalt mig. Hun har ligeledes fortalt mig, at hun en dag skulle op at flyve med sin far i et sådan lille fly. Hertil har jeg sagt, at jeg ikke vil have det - jeg mener det er for risikobetonet.

Nu erfarer jeg, at min datter har været oppe at flyve med sin far i sidste uge. Hun fortæller mig at han havde til hensigt at kontakte mig omkring det - men hans kæreste var af den mening, at jeg ikke havde noget at skulle have sagt - når pigen er hos dem, så er det dem som bestemmer.

Er dette korrekt?

Kan jeg som mor ikke modsætte mig at min datter flyver i et lille privatfly - når hun er hos sin far?

Eller har min datters bonusmor ret i, at det er hende og min eksmand, som bestemmer, hvad der sker, når vores datter er hos dem?

SVAR:

Du skal samtykke i risikobetonede aktiviteter, når datter er på samvær hos faderen. I bemærkningerne til  forældreansvarsloven er som eksempler nævnt dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning.

Efter min vurdering falder flyvning i et lille sportsfly også ind under kategorien risikobetonede aktiviteter, men der er ikke nogen fast definition på risikobetonede aktiviteter, så der er givetvis andre, der vil hævde, at flyvning i et sportsfly ikke er specielt risikobetonet, idet det ikke er mere farligt end at køre i bil.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus