Kan statsforvaltningen blande sig i vor konflikt om skoleskift, når vi har fælles forældremyndighed?

Kan Statsforvaltningen blande sig i konflikter mellem to forældre, der har fælles forældremyndighed over deres fælles barn?

Situationen: Efter skilsmisse er der fælles forældremyndighed og 50%/50% samvær over et barn (8 år) - og forældrene kan ikke enes om skoleskift for barnet. Kan den ene part rette henvendelse til Statsforvaltningen og få godkendt sit ønske om skoleskift - således at dette kan gennemføres uden den anden parts accept?

Hvad vil Statsforvaltningen svare på en sådan henvendelse?

Svar:

Statsforvaltningen kan godt "blande sig" selv om der er fælles forældremyndighed. Men kun vedrørende samværet - ikke vedrørende skoleskift m.m.

En henvendelse vedrørende skoleskift vil derfor blive mødt med meddelelse om, at det kan statsforvaltningen ikke tage sig af.

Den yderste konsekvens af uenigheden vil være, at den fælles forældremyndighed må ophæves, således at der kun er én, der har forældremyndigheden, og dermed kun én der kan bestemme, hvor barnet skal gå i skole.

Men hvis den fælles forældremyndighed og deleordningen ellers fungerer fint, vil det være meget synd at ødelægge pga. et skoleskift!

Med venlig hilsen

Ida Lange, advokat

Advodan, Holbæk