Kan min eks-mand få børnebidraget sat ned?

Min eks-mand har en bruttoindkomst på 327.192 kr. om året. Han er af statsamtet blevet pålagt at betale normalt bidrag + 50%, da han kun har bidragspligt overfor et barn.

Han har anket sagen til Civilretsdirektoratet og mit spørgsmål er så.

Kan han få bidraget nedsat?

Med venlig hilsen og tak for en god service,

Svar:

Da din mands bruttoindkomst ligger i intervallet 315.000 - 335.000 kr., udgør børnebidraget til 1 barn normalbidraget + 50%.

Jeg tror derfor ikke, han kan få bidraget nedsat.

Du kunne evt. prøve at finde ud af, om hans aktuelle bruttoindtægt skulle have sneget sig op over 335.000 kr. Din eks-mand skal da betale normalbidrag + 100%.

Du kan læse mere om størrelsen af børnebidrag på emne nr. 333.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg