Må mindreårige egentlig gå på diskotek?

Jeg er bekendt med, at unge under 18 år ikke må få udskænket alkohol. 

Jeger nu blevet i tvivl, om de overhovedet må opholde sig på et diskotek/bodega, efter at have hørt i TV-avisen om et diskotek, der var blevet lukket efter fund af forskellige piller, og at der havde opholdt sig børn/unge under 18 år.

Aktuelt drejer det sig om en kro/bodega i en mindre provinsby, som fungerer som diskotek fredag og lørdag. Der er her tale om børn ned til 14 år.

Svar: 

Det kommer an på den bevilling, som er udstedt til det pågældende sted.

Der er masser af kroer m.v., hvor unge under 18 år kan komme, men sædvanligvis er der ikke adgang for unge under 18 år til de diskoteker m.v., der holder åbent efter kl. 24.

I restaurationslovens § 29 står følgende mere generelle regel:

"I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der
  1) ikke er fyldt 18 år, eller
  2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.

Stk. 2. I restaurationer og andre serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til på et sted, der er iøjnefaldende for gæsterne, at anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3. I restaurationer, hvor der serveres stærke drikke, har bevillingshaveren pligt til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke. Denne pligt omfatter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe. Det skal fremgå af prislister, vinkort eller klart læselige opslag, at de nævnte drikkevarer føres"

Med venlig hilsen

Erik Frodelund