Kan bidrag til mine børn i USA trækkes fra?

Jeg er amerikaner, og jeg arbejder i Danmark med midlertidig arbejds- og opholdstilladelse. Nu, betaler jeg ikke dansk skat, fordi jeg betaler amerikansk skat, men efter to år skal jeg begynde at betale dansk skat.

Jeg betaler bidrag til mine 2 børn i USA, fordi jeg er skilt. Bidraget udgør ca. 600 $ om måneden pr. barn.

Kan jeg fa et skattefradrag i Danmark for dette, når jeg begynder at betale dansk skat?

Svar:

Du må kunne få fradrag for børnebidragene, selv om børnene bor i USA, og selv om bidragene er fastsat eller aftalt efter de amerikanske regler. Jeg har i hvert fald aldrig set sager, hvor dette spørgsmål har været et problem.

Der er kun fradrag for forfaldne bidrag, der er betalt. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at fradragsværdien i 2011 kun er på ca. 33%. Bidragene kan således hverken fratrækkes i bundskatten eller i topskatten eller i bruttoskatten.

Du kan læse mere om bidrag og skat på emne nr. 588.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg