title>Breve: 300, Kan der kræves straffeattest fra 15-årig flaskedreng?

Kan der kræves straffeattest fra 15-årig flaskedreng?

Vores barn på 15 år, der lige er startet som flaskedreng i et supermarked, er sammen med de andre kollegaer blevet bedt om at møde med en straffeattest.

Vores spørgsmål er:

Hvad er mindstealderen for at blive registreret med en straffeattest?

Kan man som arbejdsgiver forlange en straffeattest fra en mindreårig?

Kan man som arbejdsgiver overhovedet forlange en straffeattest?

Såfremt man er blevet registreret på kriminelle forhold som mindreårig, er disse forhold så ikke fortrolige?

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Fra et par forundrede forældre

Svar:

Mindstealderen for registrering i Det Centrale Kriminalregister er den samme som den kriminelle lavalder, dvs. 15 år. Eller svaret med straffelovens ord, dvs. §15:

"Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke" (og kan derfor heller ikke registreres).

Arbejdsgiveren er i sin gode ret til at kræve en straffeattest, men jeres barn kan kun få den, såremt I, dvs. "forældremyndighedens indehaver" giver samtykke til, at der udstedes en sådan attest. Det fremgår af § 32 i lov om Det Centrale Kriminalregister.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund