Skal jeg betale børnebidrag, når min søn er i familiepleje?

For at gøre en lang historie kort.

Jeg er fraskilt og vores søn (som vi har fælles forældremyndighed over) er nu i familiepleje hos et tredie familiemedlem. Dette arrangement løber nu på 2. år, og vil efter al sandsynlighed fortsætte til barnet flytter hjemmefra. Min ex har altså kun barnet på besøg i weekenderne på lige fod med mig. Ingen af os får naturligvis børnetilskud (heller ikke plejefamilien - tilskuddet går til deres løn, siger kommunen). Det finder jeg såmænd også rimeligt nok.

Men hvad jeg ikke forstår en lyd af, er hvordan det kan være, at jeg bliver pålagt, fortsat at indbetale børnebidrag, og min ex ikke skal betale ?

Bortset fra, at barnet indtil for 2 år siden boede hos min ex, så står vi jo begge ens hvad angår ansvaret for barnet og beføjelser i forbindelse med plejefamilien. Vi har lige vilkår i forbindelse med samkvemsret og lige forpligtelser i forbindelse med tilskud til konfirmation osv.osv. Vi har tillige begge været med til at tage den svære beslutning i forbindelse med familieplejen.

Det skal ikke opfattes som om jeg forsøger at undgå at deltage økonomisk i mit barns opvækst, jeg deltager aktivt og har ham meget ofte på besøg. Men hvorfor har jeg et økonomisk ansvar overfor mit barns underhold, og min ex ikke ???

MVH/en X

Svar:

Jeg er helt enig i, at det virker urimeligt, at barnets moder ikke skal betale bidrag, når jeres barn er anbragt i privat familiepleje. Det er imidlertid helt i overensstemmelse med praksis, at du skal betale bidrag til kommunen, da du var den bidragspligtige forælder, da barnet blev anbragt i familiepleje.

Hvis din økonomi er så dårlig, at du ville kunne fritages for betaling efter betalingsbekendtgørelsen for ophold i døgninstitutioner for børn og unge og for formidlet døgnophold, kan du eventuelt slippe for at betale børnebidrag til kommunen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg