Kan skolen kræve underskrift fra min 5-årige datter?

Min datter kom forleden hjem med et brev fra skolen vedrørende skolens IT-regler.

I brevet står bl.a. at min datter og jeg skal skrive under på at hun ikke vil bruge skolens IT-udstyr til fremskaffelse af pornografisk og racistisk materiale.

Kan skolen virkelig kræve at min datter skriver under på en formular for at få udleveret et bruger-id til skolens IT-udstyr.

Jeg kan forstå at jeg skal skrive under, men da pornografi og racisme endnu ikke er i min datters ordforråd, undrer jeg mig over at en underskrift fra hende er påkrævet.

Svar: 

Nej, det kan skolen ikke forlange, for barnet står under forældremyndighed, og derfor er det barnets forældre, der indgår sådanne aftaler på barnets vegne.

Det får ingen juridisk betydning overhovedet, om barnet skriver under eller ej.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund