Skal jeg fortsat betale børnebidrag til min datter, som bor 50% af tiden hos mig?

Hej jeg har en datter, der bor lige meget hos mig og hos hendes moder. 

Vi har fælles forældremyndighed, min datter har folkeregisteradresse hos moderen.

Jeg betaler alt til min datter når hun bor hos mig.

Skal jeg blive ved med at betale børnepenge til moderen?

Svar:

Du kan anmode statsforvaltningen om at ophæve bidragsbetalingerne, hvis du i forvejen betaler ca. 50% af samtlige udgifter vedrørende barnets forsørgelse. 

Børnefamilieydelsen og eventuelle børnetilskud skal indregnes ved denne opgørelse

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus