Skal vor 16-årige datter have vor tilladelse til piercing?

Min eks-kone og jeg er uenige om, hvorvidt vores ældste datter på 16 år skal have lov til at få udført piercing, f.eks. en smykkesten i næsen.

Hun hævder, at det er os, der som forældre bestemmer, sålænge pigen er er under 18 år, mens jeg mener, at hun blev personlig myndig (eller hvad det nu hedder), da hun fyldte 15 år og altså selv har ret til at bestemme den slags ting - ligesom hun jo selv bestemmer over sin seksualitet.

Har jeg ret, og hvad er det mere præcist for en lov, som jeg skal vise min ekskone.

På forhånd tak for hjælpen.

Svar:

Strengt juridisk har din ekskone ret, for indtil jeres datter bliver juridisk voksen, dvs. fylder 18 år, så kan I - hvis I har fælles forældremyndighed - træffe stort set alle bestemmelser, hvad angår jeres datters personlige anliggender.

I kan fx bestemme, hvordan hun skal gå klædt, hvem hun må være sammen med, hvornår hun skal være hjemme og sætte hende i gang med en bestemt uddannelse. Det fremgår af § 2 stk. 1 i forældreansvarsloven, som fastslår følgende:

Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

I forskellige andre love får unge under 18 år medbestemmelse, hvad angår enkelte forhold, fx hvad angår navneændring og svangerskabsafbrydelse. Men der gælden ingen medbestemmelse hvad angår piercing!

Men én ting er jura, noget andet "den praktiske virkelighed" - eller hvad vi nu skal kalde det. Det bliver nemlig vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at gøre ret meget, hvis jeres datter på 16 år rent faktisk får sat en smykkesten i næsen. Som forældre kan I ikke pille den ud igen, medmindre I kommer på kant med den samme lov. Helt nøjagtig lovens paragraf 2 stk.2, der bestemmer følgende:

Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Eller sagt mere klart, så bliver I nødt til at affinde jer med det, vis jeres datter trodser alle paragraffer og al indbyrdes snak og får en ring i næsen!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund