Hvor gammel må adoptivbarnet være?

Først tak for en god og seriøs hjemmeside.

Jeg har ikke kunnet finde svar på følgende spørgsmål i jeres sider og håber på et svar gennem denne direkte metode.

Hvilke regler gælder for adoption, når man er over 18 år?

Min datter har været opfostret hos mig og min nuværende kone i næsten hele hendes 19-årige liv.

Hun vil nu gerne adopteres af min kone, og jeg vil gerne vide, om hendes biologiske mor skal give samtykke.

Svar:

Adoption kan kun bevilges, når den, der ønskes adopteret, ønskes opfosteret eller har været opfostret hos adoptanten.

Det kræves, at plejebarnet eller stedbarnet har været opfostret hos adoptanten i mindst 3 år, inden det fyldte 18 år.

Det kræves desuden, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har levet sammen med ægtefællen eller samleveren og barnet i mindst 2½ år.

Der kan godt ske adoption, selv om barnet er over 18 år. Der gælder ikke længere nogen aldersgrænser.

Din datters biologiske moder skal ikke samtykke, da datteren er fyldt 18 pr. Det fremgår af adoptionslovens § 7, stk. 1, som lyder således:

§ 7. Adoption af en person, som er under 18 år og umyndig, kræver samtykke fra forældrene.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg