Får vi automatisk fælles forældremyndighed til vort ufødte barn, når vi er gået fra hinanden?

Jeg er gravid i 7 mdr. og min kæreste og jeg er netop gået fra hinanden. Vi har boet sammen i 11 måneder.

Jeg vil derfor gerne vide, om vi automatisk har fælles forældremyndighed, selv om vi ikke er sammen ved barnets fødsel?

Hvilke muligheder jeg har for at få fuld forældremyndighed over mit ufødte barn?

Er der store muligheder for at faderen til barnet kan kræve at have barnet halv tid, eller er det mere sandsynligt, at han vil få hver anden weekend-aftale?

Svar:

Ja, I får automatisk fælles forældremyndighed. Det følger af § 7 stk. 3 i forældreansvarsloven:

”Anses en mand for far til barnet ifølge anerkendelse eller dom, har forældrene fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel”.

Du kan ikke regne med at få ophævet den fælles forældremyndighed. Dertil kræves at der skal foreligge tungtvejende grunde.

Faderen kan ikke kræve at have barnet halvdelen af tiden. I kan aftale omfanget af samværet, og kan I ikke blive enige, kan statsforvaltningen træffe afgørelse. Typisk vil der kun blive tale om et par timers samvær om ugen i barnets første levetid, og samværet vil typisk foregå i moderens hjem. Du kan kontakte statsforvaltningen om høre mere om, hvorledes samværet fastsættes.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk