Kan moderen straffes, hvis hun opgiver barnets fader som en sæddonor, som hun kun kender ved kaldenavn?

Jeg har andet sted på jeres sider læst, at man som enlig kvinde kan blive idømt bøder endog fængsel (max 6. måneder) hvis man ikke ønsker at opgive, hvem der kan være fader til ens barn.

Hvordan forholder det sig, hvis der er tale om en sæddonor, som man kun kender ved et slags kaldenavn (altså ikke det rigtige navn og adresse).

I hvilken størrelsesorden er bøderne?

Risikerer man også fængsel, hvis man i forvejen har børn at tage sig af?

Svar:


Muligheden for bøde og fængsel hænger sammen med pligten til at tale sandt i retten. Hvis man taler sandt, så skal man ikke dømmes for at lyve. Så hvis man sandfærdigt kan oplyse, at man ikke kender faderens navn, men kun et kaldenavn, så er der ikke grundlag for at idømme sanktioner. Problemet er bare, at dommeren ikke har en krystalkugle og må derfor stole på sin egen intuition, når han eller hun skal bedømme, om en person taler sandt.

Vi fik nye regler for faderskab i 2001, som gælder for børn født efter 1. juli 2002. I de nye regler er der sket en skærpelse af moderens oplysningspligt. Tidligere lod man ofte kvinder over 25, der kunne forsørge sig selv slippe med en mindre bøde, hvis de ikke ville oplyse noget om navnet på deres barns far. Der er i de nye regler lagt op til en noget strammere kurs. Det betyder, at statsamterne i højere grad skal overgive sager til retten, hvis moderen ikke vil eller kan fortælle, hvem der kan være far til hendes barn. 

Hvis dommeren skønner at moderen lyver om faderskabsmulighederne, så har dommeren mulighed for at bruge de almindelige regler om vidnepligt. Og reglerne om vidnepligt giver ganske rigtigt mulighed for pålæggelse af dagbøder og idømmelse af fængsel i op til seks måneder. Fra det offentliges side har man dog henstillet til, at muligheden for fængsling IKKE benyttes i faderskabssager, men principielt er det dommerens beslutning alene. Hvor store bøder domstolene vil benytte og om man ville kunne finde på at benytte fængsling som sanktion, er det stadig for tidligt at sige, for det er som sagt domstolenes afgørelse alene, og reglen har ikke været i kraft så længe endnu. Min vurdering er, at man nok følger anmodningen og ikke benytter fængsel, og bøderne bliver nok også forholdsvis overskuelige, hvis man vælger at bruge dem, men jeg kan som sagt ikke sige det med vished.

Med venlig hilsen

Eva Naur Jensen

advokatfuldmægtig