Er førtidspensionister fritaget for at betale børnebidrag?

Mon I kan oplyse i hvilken lov det er anført, at førtidspensionister ikke skal betale det normale børnebidrag.

Svar:

Hvis der er fastsat bidrag til et barn efter lov om børns forsørgelse, skal det også betales af førtidspensionister og folkepensionister.

Førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før den 1/1 2003, og folkepensionister modtager et særligt børnetilskud, som svarer til normalbidragets grundbeløb, og det betyder, at de i realiteten selv kun betaler det såkaldte finanslovstillæg, som i 2004 udgør 114 kr.

 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde