Er det lovligt, at bibliotekerne kræver erstatning for bortkommet materiale fra unge under 18 år?

Jeg arbejder på et bibliotek og er kommet i tvivl om, hvorvidt unge under 18 år skal erstatte bortkommet/ødelagt materiale. Jeg tror alle biblioteker i dag kræver erstatning af de unge.

Det drejer sig i især om PS2 spil, CDrom spil, musik Cd'ere som lånes for underholdningens skyld.

Og hvad med bøger !!!!

Jeg håber I kan give et svar da dette jo er meget omfattende, hvis det viser sig, at vi ikke må afkræve de unge erstatning.

Svar: 

Som udgangspunkt er lånere objektivt ansvarlige for det materiale, de får udleveret på bibliotekerne. Det fremgår af Danske Lov 5-8-1, som bestemmer følgende (i den tids sprog):

"Laan maa ej fortabis, men skal lydisløst hjemkomme og lige saa got, som mand det annammede, være sig Fæ, Klæde, Vaaben eller andet Gods. End forkommer det, saa at det ikke kand igienskaffis, da bør dets Værd nøjaglig at betalis".

Men da reglen kun gælder for myndige personer, dvs. lånere over 18 år, kan den ikke bruges på mindreårige. Det betyder, at unge under 18 år kun hæfter for bortkommet/ødelagt materiale, hvis der er noget at bebrejde dem, dvs. hvis de har udvist skyld (også kaldet for  culpa). Er materialet bortkommet/ødelagt på hændelig vis, kan bibliotekerne ikke komme igennem med et erstatningskrav mod den unge låner.

Danske biblioteker bliver derfor nødt til at sondre mellem lånere, der er myndige, dvs. fyldt 18 år, og mindreårige, når det gælder eventuelle krav på erstatning for bortkommet/ødelagt materiale. Juridisk set gælder der forskellige regler i de to grupper af lånere.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund