Kan jeg kræve, at min datter får sit eget pas?

Jeg ville gerne vide følgende:

Min kæreste flyttede fra mig for 2 måneder siden med vores 11-årige datter.

Moderen har den fulde forældremyndighed og jeg har samvær.

Nu er det sådan, at vi (far og datter) gerne vil på indkøbstur med tysklandsfærgen og til sommer på ferie til USA (Disneyland). 

Kan jeg forlange, at vores datter får sit eget pas?

Svar:

Din datter skal fra d. 01.10.2004 have sit eget pas. Dette kræver imidlertid samtykke fra moderen, som har forældremyndigheden alene. Hun skulle også samtykke, hvis I havde haft fælles forældremyndighed.

Du kan ikke kræve, at moderen giver et sådant samtykke, men jeg kan vanskeligt forestille mig, at moderen vil modsætte sig dette og dermed forhindre, at jeres datter kommer med til Disneyland.

Hvis moderen ikke vil give sit samtykke, kan politimesteren eller i København politidirektøren tillade, at din datter får sit eget pas, når der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus