Kan børnebidrag betales i check til en 8-årig?

Jeg har en afgørelse om børnebidrag fastsat af statsamtet i 1991. Bidraget er normalt bidrag + 25%. Nu har min eks-mand standset overførelsen af bidraget til mit konto og i stedet for sent barnet hjem med en check på beløbet udstedt til vores barn på 8 år.

Må han godt det?

Hvis ikke hvad kan jeg gøre ?

Svar

Faderen kan ikke betale børnebidraget med frigørende virkning til barnet, da dette er umyndigt, og da retten til at indkræve bidraget tilkommer den, der afholder udgifterne til barnets forsørgelse, såfremt den pågældende har forældremyndigheden over barnet.

Send checken tilbage og bed om, at checken udstedes til dig.

Hvis faderen ikke vil dette, kan du bede socialforvaltningen hjælpe dig med at inddrive beløbet

Det kan du læse mere om på emne nr. 336

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg