Hvordan får jeg på ny del i forældremyndigheden?

Jeg har tidligere mistet min forældremyndighed, men blev af retten erklæret "meget egnet" til at have forældremyndighed. 

Med den nye lov om forældreansvar har jeg, ifølge hvad jeg har læst, mulighed for at rejse en ny sag med henblik på igen at få del i forældremyndigheden. 

Hvordan gribes det an ? 

Statsforvaltningernes hjemmeside giver ikke information her om.

SVAR:

Du skal blot henvende dig til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor, og anmode om, at der på ny etableres fælles forældremyndighed.

Hvis moderen ikke vil gå med til en aftale herom, vil statsforvaltningen på din anmodning sende sagen videre til byretten, som så afgør, om der skal være fælles forældremyndighed.

Rettens afgørelse sker ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus