Er mit studielån ugyldigt?

Jeg har lige være igang med en diskussion om mit studielån.

Det forholder sig sådan at jeg skrev under på mit lån, da jeg endnu ikke var fyldt 18, og så siger en af mine venner, at så gælder lånet juridisk ikke, og jeg faktisk kan lade være med at betale det tilbage, hvis jeg bruger dem alle på noget ligegyldigt noget.

Så jeg blev da lidt nysgerrig for at høre om det virkelig også kan passe.

Og hvis ja, er at rejse så noget ligegyldigt noget at bruge penge på?

Svar:

Det er korrekt, at studielånet som udgangspunkt er ugyldigt, hvis du ikke var fyldt 18 år, da du optog dette. Det ville kun være gyldigt, hvis dine værger har tiltrådt lånet, og i visse tilfælde skal statsamtets godkendelse også indhentes.

Lånet kan dog være blevet gyldigt, hvis du efter at være fyldt 18 har ratihaberet, dvs. godkendt lånet. Dette kan bl. a. være sket ved at du har betalt afdrag på lånet efter at du er fyldt 18 år - uden at du har gjort ugyldighedsindsigelsen gældende.

Hvis lånet er ugyldigt, skal du normalt kun tilbagebetale lånet, hvis beløbet er kommet dig til nytte. Dette følger af værgemålslovens § 45. En studierejse kan normalt ikke betegnes som unyttig. En almindelig ferierejse kan derimod næppe siges at være noget, der er kommet dig til nytte.

Renterne på lånet kan under ingen omstændigheder siges at være kommet dig til nytte. Du skal derfor i værste fald tilbagebetale lånets oprindelige pålydende, selv om du har brugt pengene til noget nyttigt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg