Hvilke rettigheder har jeg som far til vor 9-årige søn?

Efter tolv års samliv har min "ex" fundet sig en anden, og er flyttet med vores fælles barn Anders på 9 år. Jeg er også flyttet til en mindre lejlighed.

Hvad er mine pligter og rettigheder i forbindelse med den fælles forældremyndighed?

Jeg savner at høre om hans daglige liv, skole/spejder etc. Det er et stort savn at blive holdt ude af hans liv med undtagelse af hver anden week-end. 

Hvad med mit samvær med Anders, pt. har jeg ham hver anden week-end fre-søn, men har jeg ikke ret til mere?

Svar:

Det er forbundet med store afsavn ikke længere at leve sammen med sit barn til hverdag. Mange oplever dog, at det bliver lettere efterhånden som man vænner sig til det.

Med hensyn til dine forpligtelser i forbindelse med den fælles forældremyndighed kan jeg henvise til forældreansvarslovens § 2, stk. 1 og 2, der har følgende ordlyd:

Stk. 1. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling


Det der ligger bag disse ord er pligten til at tage sig af

  1. barnets materielle behov: tilstrækkelig mad og tøj, bolig, varme, pleje og lægehjælp i tilfælde af sygdom.
  2. barnets ideelle behov: følelsesmæssig tryghed og ømhed, opdragelse, social tilpasning, adfærd og normer, skolegang.

Rettigheder er modsat, at du som forældremyndighedsindehaver kan træffe beslutninger på barnets vegne. Ved fælles forældremyndighed har man har medindflydelse på beslutningerne, idet væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv skal træffes af begge. Det kan f. eks. være væsentlige medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, skolefritidsordning, risikobetonet fritidsaktivitet, som f.eks. dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning e.l., hvor der er stor risiko for skader, religion, navnevalg, pas og flytning til udlandet, herunder Færøerne og Grønland

Du har krav på orientering fra skole/læge/fritidsordninger/sociale myndigheder, herunder aktindsigt i barnets forhold, på lige for med moderen, ret til deltagelse i forældremøder m.m..

Med hensyn til samvær vil jeg mene, at du har ret til flere dage, end du har nu. Det du har nu er det der kaldes "normal samvær". Du bør have udvidet samvær, hvor du evt. har din søn fra torsdag til mandag, eller som nu men med et hverdagssamvær i den mellemliggende uge. Hvis I ikke kan blive enige om mere samvær, kan du søge Statsamtet om fastsættelse heraf.

Du bør ikke vente forlænge med at sende ansøgning til Statsforvaltningen, idet der oftest fastsættes mest samvær lige efter en samlivsophævelse, end hvis der er gået flere måneder, og barnet og forældrene har vænnet sig til kun at være på samvær hver anden weekend fra fredag til søndag.

Du bør være opmærksom på, at jeg har besvaret dit spørgsmål om samvær udfra de meget sparsomme oplysninger, jeg er i besiddelse af. Der kan sagtens være konkrete forhold i din sag (som jeg ikke kender), der kan medføre, at du ikke får udvidet samvær. 

Men en forudsætning for at få mere samvær er enten en aftale med moderen eller en ansøgning til Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen

Ida Lange, advokat

Advodan, Holbæk