Hvem af forældrene bestemmer i hvilken skole barnet skal gå?

Hvis man har fælles forældreret, men forældrene bor i hver sin ende af landet, hvordan er man så stillet, såfremt forældrene ikke kan blive enige om, hvilken skole barnet skal gå på?

SVAR:

Den nye forældreansvarsloves § 3, stk. 1  der lyder således:

Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

Valget af skole falder ind under begrebet afgørelser om overordnede forhold i barnets daglige liv og kan derfor træffes af den af forældrene, hos hvem barnet bor.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus