Risikerer min kæreste at få sin datter tvangsfjernet?

Min kæreste overvejer at flytte fra Jylland til København, hvor jeg bor.

Hun er 22 og har en datter på 19 mdr.

I øjeblikket bor hun hos sin mor, som truer med at få fjernet barnet hvis datteren flytter til København.

Moderens begrundelse er, at hun ikke tror på at min kæreste (og jeg( - jeg er 30)) kan passe på datteren. Hun føler sig også utryg ved at barnebarnet skal vokse op i en storby.

Hvad er kriterierne for at fjerne børn fra forældre (i dette tilfælde en enlig mor og hendes kæreste)

Vi er begge under uddannelse.

SVAR:

Du har spurgt om, hvilke regler der gælder for tvangsfjernelse af børn fra deres forældre uden disses samtykke.

Dette afgøres af børn og unge-udvalget i den enkelte kommune. Jeg tillader mig at citere fra den relevante bestemmelse i serviceloven:

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

§ 42. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,

2) vold eller andre alvorlige overgreb,

3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller

4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf § 40, stk 2, nr 11. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt, når det må anses for godtgjort, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

I kan selv læse efter om der er noget i jeres forhold, der kunne tale for en tvangsfjernelse. Er der ikke det, er det nok en god idé for din kæreste at flytte hjemme-fra, og det snarest muligt.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Bodil Skytte Nielsen