Skal jeg betale børnebidrag efter de norske regler, når moderen er flyttet til Norge?

Jeg fik et barn i 1994. Moderen er fra Norge og hun boede en tid her i landet, men vi har aldrig haft kontakt med hinanden siden graviditeten indtraf. Jeg er dømt til at betale børnepenge efter dansk lov som er helt ok.

Men så flyttede moderen med barnet tilbage til Norge, så pludselig fik jeg besked fra Norge via Århus Kommune, at jeg skulle betale 2600.00 kr. pr. måned, kan det virkelig passe??

Jeg håber I kan hjælpe mig, eller give mig et råd om, hvor jeg ellers kan få hjælp.

Jeg har en sagsbehandler, men der har jeg ikke kunnet få noget hjælp.

Hvad sker der evt. hvis jeg kun betaler det beløb jeg er dømt til??

Er der et fast beløb man skal betale, eller går det efter indtægt??

SVAR:

Ved fastsættelse af børnebidrag til barn født uden for ægteskab, hvor barnet og moderen er bosat i Norge og faderen er bosat i Danmark, gælder Luganokonventionen, som trådte i kraft i Danmark d. 01.03.1996.

Det vil sige, at moderen har valget mellem at søge bidraget fastsat ved enten faderens eller barnets bopæl, mens faderen er henvist til barnets bopæl, hvis han ønsker bidraget nedsat.

Du er derfor forpligtet til at betale det bidrag, som er fastsat i Norge, også selv om dette er langt højere end det danske børnebidrag.

Jeg er ikke klar over, hvorledes de norske myndigheder helt præcist beregner bidraget, men det er mig bekendt 11% af din indkomst, hvis du kun har 1 barn.

Hvis du ikke betaler, vil bidraget givetvis blive søgt inddrevet i Danmark.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg