Kan mit ufødte barns fader kræve dna-test?

Jeg er lidt forvirret omkring det juridiske i forbindelse med anerkendelse af faderskabet. Faderen har skriftligt anerkendt faderskabet, men har telefonisk overfor mig givet udtryk for at ville have en Dna-prøve.

Kan han først anerkende sig faderskabet, for derefter trække den tilbage ?

Med hvilken grund kan han så pludselig anfægte faderskabet og få sagen genoptaget?
Jeg har termin om 2 måneder, så barnet er ikke født endnu.

Jeg har selv underskrevet papir på, at der ikke er andre mulige fædre, hvilket jeg havde gjort, hvis det der var (blev gravid efter et par måneders bekendtskab)

Jeg er i tvivl om jeg skal få lavet en Dna-prøve. Hvis det kan medvirke til, at han har et bedre beslutningsgrundlag omkring sin egen rolle i forhold til barnet, er det vel meget reelt ????

Svar:

Faderen behøver ikke nogen særlig grund til at kræve en egentlig faderskabssag til trods for, at han på forhånd skriftligt har anerkendt faderskabet.

Børnelovens § 5 giver faderen, moderen eller barnets værge ret til at rejse faderskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel. Under en sådan sag kan faderen anmode om, at der foretages en dna-test. Hvis I er enige om det, vil det formentlig blive accepteret, men hvis du nægter, kan han kun få foretaget en test, hvis domstolene giver ham ret i, at det er nødvendigt. Hvis han får rettens ord for, at der skal laves en test, kan du ikke nægte det.

Der er ingen grund til, at I selv forsøger at få sat en test i gang. Hvis testen foretages under en faderskabssag ved statsamtet eller i retten, er det gratis for jer, så det er nok at foretrække rent økonomisk.

Hvorvidt du skal acceptere hans anmodning om en test eller ej, er i sidste ende en personlig vurdering. Som du selv siger, kan det måske være en fordel for ham og for jeres fælles barn i fremtiden, at han kan være helt sikker. Omvendt er det måske unødvendigt set fra din synsvinkel, når du nu er sikker i din sag. Alt i alt er det en vurdering, du må foretage selv. Som sagt skal han have rettens ord for det, hvis du skal kunne tvinges til at få foretaget en test.

Med venlig hilsen

Eva Naur Jensen

advokatfuldmægtig