Kan der indgås en forhåndsaftale om, at faderen ved samlivsophævelse skal have forældremyndigheden?

Er det muligt at indgå en skriftlig forhåndsaftale (fx. på socialforvaltningen) om, at forældremyndigheden, ved evt. opløsning af papirløst samliv, vil tilfalde faderen?

Er en sådan aftale bindende? Hvor længe?

SVAR:

Sådanne forhåndsaftaler er ikke juridisk bindende - anset om socialforvaltningen eller statsforvaltningen har fået kopi af aftalen.

Ved samlivsophævelsen skal afgørelsen om, hvem der skal have forældremyndigheden og hvor barnet skal bo, træffes ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg