Hjemtagelse af barn anbragt uden for hjemmet

Kære advokat

Jeg har en sag sammen med en jeg kender. Hun kæmper forgæves for at få sin dreng hjem. Han er ikke tvangsanbragt, og hun havde lavet en aftale med den pågældende komune om at få ham hjem.

Jjeg har skrevet til dem og henvist til § 43 stk. 1 i loven om anbringelse af børn uden for hjemmet

Nu viser det sig, at hun har skrevet under på den anbringelseerklæring til drengen fylder 18. år. Er det forpligtende, eller kan hun fortryde?

mvh

k.p.

på forhånd tak for hjælpen

 

Svar

Moderen kan i henhold til bistandslovens § 36 kræve, at hjælpeforanstaltningen (anbringelsen) skal ophøre, hvis den ikke længere opfylder sit formål under hensyn til barnets behov. Dette gælder, selv om barnet er anbragt uden for hjemmet med moderens samtykke.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme en begæring om hjemgivelse, skal sagen forelægges til afgørelse i børne- og ungdomsudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge bistandslovens § 124 tilbyde indehaveren af forældremyndigheden gratis advokatbistand i forbindelse med sagen, og jeg vil tilråde, at moderen snarest retter henvendelse til en advokat, som kan bistå hende i sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg