Mister en enlig mor retten til børnebidrag og børnetilskud, når 16-årig datter er på 10 måneders skoleophold i USA?

Hvis en enlig mor forsørger sit 16-årige barn under et skoleophold i USA, der varer 10 måneder - mister hun så helt eller delvis børnebidrag og/eller -tilskud?

Moderen har betalt for opholdet.

Svar:

Hun mister ikke børnebidraget fra faderen

Hun mister heller ikke retten til børnefamilieydelse og børnetilskud, da "barnet opholder sig midlertidigt i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der sigter på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet."

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus