Hvem skal modtage børnetilskuddene?

Jeg har lidt problemer med min kommune i forbindelse med, at min datter på 15 år i begyndelsen af september 2000 meldte flytning til min adresse pr. 4/9-2000.
 
Omkring midten af september ansøgte jeg om at få udbetalt børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud.

Da jeg her i oktober kontaktede kommunen for at høre, om alt var i orden, fik jeg den opfattelse at kommunen havde syltet sagen, da moderen ikke ville acceptere flytningen.
 
Moderen og jeg er skilt og har fælles forældremyndighed.

Min datter måtte så af sted til kommunen for at bekræfte sin flytning.
 
Nu hævder kommunen, at ovennævnte tilskud tilfalder moderen, da min datter ved kvartalets start var tilmeldt moderens adresse. Min datter har ikke boet hos sin mor siden foråret.
 
Min datter og hendes mor kan ikke enes ret lang tid ad gangen, og min datter blev i lighed med flere tidligere gange smidt ud i foråret.
 
I løbet af sommeren besluttede min datter, at hun i forbindelse med, at hendes mor ville flytte til en anden by, fremover ville være tilmeldt hos mig.

Når jeg taler med kommunen virker det som om, at Jeres oplysninger under "337 børnefamilieydelse" om: "... i den forbindelse er det ligegyldigt, hvor barnet har sin folkeregister-adresse!" ikke er kendt af kommunen !

Mit spørgsmål er nu: hvordan kan jeg overbevise kommunen om, at tilskuddene skal udbetales til mig, idet min datter "ved begyndelsen af kvartalet" opholdt sig hos mig ?

Svar:

Efter lov om en børnefamilieydelse § 4, stk. 4 udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig, når forældrene har fælles forældremyndighed, men ikke lever sammen.
 
Af samme bestemmelse fremgår, at såfremt barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, udbetales ydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

I dit tilfælde skulle du så have ydelsen, dels da barnet opholder sig hos dig, og dels da folkeregisteradressen kun er afgørende når barnet opholder sig lige meget hos begge forældre.

Det ser ud som kommunen fejlagtigt har antaget, at din datter opholder sig lige meget hos begge forældre, men såfremt dette var tilfældet, har din datter jo skiftet folkeregisteradresse inden oktober kvartalets begyndelse.

Det fremgår ikke af loven, hvordan man skal godtgøre, at man har barnet hos sig, hvilket man heller ikke skal ved fælles forældremyndighed.
 
Det skal man kun, hvor den af forældrene har forældremyndigheden og den anden har barnet hos sig.

Man kan så vende spørgsmålet om og bede kommunen om at godtgøre, at barnet ikke opholder sig hos dig.
Det må kommunen jo kunne gøre, når du ikke kan få ydelserne.
 
Rent praktisk skal du bede kommunen om en skriftlig afgørelse med begrundelse og påklag denne om nødvendigt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde