Kan jeg få børnebidragene sat ned?

På grundlag af en afgørelse fra statsamtet fra 1993 betaler jeg 3 x normalbidraget til mine to børn (13 og 9 år), der bor hos deres mor (som har forældremyndigheden).

Moderen har fra 1993 til nu været eneforsørger, men har netop etableret nyt samlivsforhold. Jeg selv er gift; i husstanden er i øvrigt min hustrus søn (10 år) fra hendes tidligere ægteskab. Min årlige bruttoindkomst er ca. 560.000 kr.

På dette grundlag vil jeg venligst bede om en vurdering af, om jeg vil kunne få nedsat børnebidraget under henvisning til bidragets størrelse, og til det forhold, at mine børns mor nu ikke længere er eneforsørger.

Jeg skal i øvrigt takke for en meget informativ hjemmeside!

Svar:

Du kan ikke regne med at få bidraget nedsat under henvisning til, at moderen nu ikke længere er eneforsørger

Da din bruttoindkomst er på mellem 540.000 kr. og 620.000 kr., vil børnebidraget  i 2001 formentlig blive nedsat til normalbidraget (810,00 kr.) + 150 % eller pr.  måned: 2.025,00 kr til hvert barn. Hertil kommer finanslovstillægget på 105 kr. om måneden pr. barn.

Du har med andre ord gode muligheder for at få bidraget nedsat, hvis du ansøger statsamtet herom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg