Kan min 15-årige datters far hæve hendes børneopsparing?

Tak for de gode oplysninger, man kan få på jeres side. Jeg er dog blevet lidt i tvivl om, hvordan jeg skal forstå oplysningerne omkring forældremyndighed og børneopsparing, idet der står, at hvis man har fælles forældremyndighed, har hver af forældrene ret til at hæve børneopsparingen. Jeg synes, at det er lidt i strid med de øvrige oplysninger om, at  opsparingen er barnets.

I det konkrete tilfælde, jeg er i tvivl om, er situationen følgende:

Der er oprettet en børneopsparing til vor datter, mens vi var gift. Børneopsparingen er bundet til hun fyldte 14 år. Efter skilsmissen har vor datter fast bopæl hos mig, men der er fælles forældremyndighed, og faderen betaler børnebidrag.

Skal oplysningen om, at ved fælles forældremyndighed kan begge forældre hæve opsparingen, forstås sådan, at også den forælder, som børnene ikke bor hos, uden videre, og uden samtykke fra barnet (15 år) eller den anden forælder, kan hæve pengene?

SVAR:

Når I har aftalt fælles forældremyndighed, er begge forældre værger for jeres datter.

Det følger af værgemålslovens § 3, stk. 1, at når der er to værger, handler disse i forening.

Der gælder imidlertid  ifølge værgemålslovens § 3, stk. 3 en undtagelse om, at den ene værge i forhold til tredjemand kan modtage kan kvittere for beløb, som en værge lovligt kan modtage, medmindre den anden værge har meddelt tredjemand, at dette ikke kan ske.

Du bør derfor give skriftlig meddelelse til banken eller sparekassen om, at der ikke må hæves på børneopsparingskontoen fra faderens side uden dit skriftlige samtykke. Bed banken eller sparekassen om skriftligt at bekræftet, at dette er noteret.

Hvis faderen har hævet pengene, har han pligt til at bestyre pengene på barnets vegne, indtil barnet bliver myndigt, og han må ikke bruge pengene til egne formål. Overtræder han disse regler, risikerer værgen at blive erstatningsansvarlig over for barnet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg