Kan delebørn medregnes til moderens husstand ved beregning af boligsikring, når de er tilmeldt hos faderen?

Hvis man efter en skilsmisse har aftalt, at børnene bor en uge hos den ene og en uge hos den anden forældre, er der så mulighed for boligsikring for den forældre, hos hvem børnene ikke er folkeregisterregistreret?

I det aktuelle tilfælde er begge børn registreret boende hos deres far, der bor i eget hus. Moderen bor til leje og opfylder i øvrigt betingelserne for boligsikring, såfremt børnene tages med i betragtning.

SVAR:

Svaret er NEJ.

Moderen kan ikke få boligsikring, medmindre børnene er tilmeldt moderens folkeregisteradresse, se lov om boligstøtte § 7, stk. 3

Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, og opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, medregnes barnet ved beregningen af boligstøtte til den husstand, på hvis adresse det er tilmeldt folkeregistret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus