Skal min 16-årige søn betale 180 kr. i gebyr på grund af forsinket aflevering af lejet video-film?

Min søn på 16 år glemte at aflevere en video, som var lejet på en tankstation.

Han fandt den efter 9 dage. Da vi afleverede den, krævede de at vi skulle betale for 9 dages leje = 180 kr.

Min søn havde ikke fået nogen rykker.

Deres begrundelse var, at de jo mistede lejeindtægt for de 9 dage.

Kan de kræve et så stort gebyr uden at rykke for filmen?

SVAR:

  Nej, det kan tankstationen ikke.

Da din søn ikke er fuldt 18 år, har han ikke ret til at stifte gæld, og derfor bliver det tankstationens egen udgift, at den ikke har haft filmen til udlejning i ni dage.

Når en mindreårig alligevel stifter gæld - som i dette tilfælde - kan den mindreårige kun forpligtes at betale, hvis det købte eller lejede må anses at være kommet ham "til nytte". Og det gør en videofilm ikke!

Fortæl ejeren af tankstationen, at han ikke har krav på betalingen, da det er hans eget ansvar, at han udlejer videofilm til unge under 18 år!

Med venlig hilsen

Erik Frodelund