Kan en mor give afkald på børnebidrag?

Jeg har læst mange af jeres informationer vedr. separation. Kan det passe - sådan som jeg forstår det - at moderen kan vælge at frasige sig retten til børnebidrag fra manden?

PS:

Jeg er meget imponeret over denne service, og synes det er en genial ide. Det er et godt produkt I har her på nettet.

SVAR.

Moderen kan godt give afkald på børnebidrag, men et sådant afkald kan eventuelt senere blive tilsidesat af statsamtet efter børnelovens § 17, som lyder således:

§ 17. Aftaler om bidrag til barnet er ikke til hinder for, at der træffes anden afgørelse af statsamtet, såfremt aftalen skønnes åbenbart ubillig, eller når forholdene væsentlig har forandret sig, eller aftalen strider mod barnets tarv.

Aftalen om, at manden ikke skal betale børnebidrag, vil meget let stride mod barnets tarv

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg