Brevkasse 300: Børn og UngeBørn og Unge

Samvær

Afslag på samvær

Barnets egne ønsker

Erstatningssamvær

Feriesamvær

Gennemtvingelse af samvær

Hjælp til samværsudgifter

Julesamvær

Pligt til samvær

Ret til orientering

Sagens behandling

Samvær for andre end forældre

Samvær i udlandet

Samvær med små børn

Samværets omfang

Samværets udøvelse

Telefonkontakt

Transport til og fra samvær

Tøj under samvær

Udgifter under samvær


Afslag på samvær

Har voldelig far ret til samvær med 4-årig datter? Har min datters far ret til samvær, når han ikke haft kontakt med hende i 7½ år?
Kan jeg få faderens samvær med min søn stoppet eller ændret? Mister jeg samværsret, hvis jeg ikke besøger min eks-kæreste under hendes graviditet?
Kan barnets far kræve samvær efter 8 års manglende kontakt? Kan min 6-årige søns far kræve samvær, når han aldrig har set drengen?

Barnets egne ønsker

Hvornår er min børn store nok til selv at kunne bestemme, om de vil på samvær hos deres far?
Kan statsforvaltningen pålægge mine børn på 13 og 14 år at have samvær med deres far mod deres vilje? Har mine børn på 11 og 13 år ikke noget at skulle have sagt?

Erstatningssamvær

Kan barnets far kræve erstatningssamvær? Kan faderen kræve erstatningssamvær, når samværet har været aflyst på grund af sygdom?

Feriesamvær

Hvor meget samvær har mit barns far ret til i ferierne?

Gennemtvingelse af samvær

Hvordan kan jeg gennemtvinge et aftalt samvær?

Hjælp til samværsudgifter

Kan en samværsfar få hjælp til rejseudgifterne

Julesamvær

Kan faderen kræve samvær juleaften hvert andet år? Hvem skal være sammen med børnene juleaften?

Pligt til samvær

Kan jeg tvinge faderen til at have samvær med vort barn? Kan jeg ansøge statsforvaltningen om at mine børn får et fast samvær med deres far?

Ret til orientering

Kan jeg kræve skriftlig orientering fra kommune og skole om mine to børn? Har min datters far ret til at deltage i arrangementer i børnehaven?
Har min søns mor pligt til at holde mig orienteret? Har jeg som samværsfar ret til at deltage i forældrekonsultationer på skolen?

Sagens behandling

Kan jeg nægte at lade min 11-årige søn deltage i et møde på statsforvaltningen i en samværssag?
Har min datter på 8 år ret til en bisidder? Er det en god idé at søge advokatbistand i en samværssag?
Må jeg tage bisidder med til konfliktmægling på statsforvaltningen? Hvordan får man børnesagkyndig rådgivning på statsforvaltningen?
Hvor længe skal jeg vente på, at statsforvaltningen behandler min ansøgning om samvær? Kan jeg få fri proces i en sag om samvær?

Samvær for andre end forældre

Har børn ret til samvær med deres bedsteforældre?
Kan bedsteforældre få fastsat samvær? Kan min samlever kræve samvær med sin bonus-søn?

Samvær i udlandet

Hvordan får jeg samvær, hvis min ekskone flytter til Frankrig med vor datter?
Kan han få samvær i Tyskland? Skal min søns moder tillade, at jeg tager sønnen med til udlandet?

Samvær med små børn

Mister faderens ret til samvær, når han ikke har haft samvær i de første 6 måneder efter barnets fødsel?
Hvor meget samvær har faderen til min 2 måneder gamle datter ret til? Har faderen til min 1-årige datter ret til 14 dages samvær i sommerferien?
Hvornår kan faderen kræve samvær med overnatning med vor søn på 8 måneder? Hvor meget samvær har faderen til min 3-årige datter krav på?
Kan faderen forlange samkvemsret, når han kun har boet sammen med børnene i 20 dage? Hvor meget samvær vil faderen til mit nyfødte barn få?
Har faderen til min datter på 14 måneder ret til samvær med overnatning? Hvor ofte kan jeg få samvær med min søn på 12 måneder?
Kan jeg få samvær med min 5-årige søn? Samvær med datter på 18 måneder

Samværets omfang

Må jeg tage på efterårsferie med vores 6-årige søn, når dette kolliderer med faderens weekendsamvær?
Kan jeg få fastsat samvær 7 dage ud af 14 dage? Bortfalder mit weekendsamvær, når moderen holder vinterferie med børnene?

Samværets udøvelse

Må mit barns fader lade sin nye samlever hente og passe mit barn under samværet? Har jeg som forældremyndighedsindehaver krav på at få at vide, hvor moderen holder ferie med vores fælles datter?
Må mit barns far lade vort barn være sammen med den nye samlever under størstedelen af samværet? Må jeg give min mands børn en verbal opsang?
Kan min søns mor blande sig i, hvem vi besøger i "mine" weekender? Kan min eks-kone forbyde, at min søn kører knallertcross under samvær?

Telefonkontakt

Har jeg ret til telefonkontakt med mine børn, når de er på samvær hos deres far?

Transport til og fra samvær

Hvem skal betale transportudgifterne ved samvær? Har mit barns far ret i, at jeg ifølge en ny lov skal betale 50% af transportudgifterne i forbindelse med samvær?
Kan jeg kræve, at børnene rejser med tog på samvær? Skal en samværsfar personligt hente og bringe barnet?

Tøj under samvær

Hvad skal jeg stille op, når børnenes tøj forsvinder under samvær?
Har mine børns far pligt til at vaske børnenes tøj efter samvær? Hvad gør jeg, når moderen ikke giver barnet tøj med til samvær?
Skal jeg give børnene tøj med til 11 dages feriesamvær? Skal jeg sørge for festtøj til min datter, når hun skal til en fest under samvær med sin fader?
Skal en samværsfar betale børnenes tøjudgifter? Hvem skal betale for tøj til fest og til sport?

Udgifter under samvær

Kan min datters far kræve, at jeg betaler for autostol, når han skal have hende med på bilferie?
Kan man kræve kostpenge til børnene under samvær? Skal faderen selv sørge for bleer under samvær?