Kan min søn fortryde anerkendelsen af faderskab?

Det er et spørgsmål angående min søn.

Han har kommet sammen med en pige i 2 måneder, hvorefter hun så blev gravid. De flyttede sammen og boede sammen i 3 måneder.

Han har i mellemtiden underskrevet erklæring om, at han anerkendte sig faderskabet. Erklæringen er underskrevet inden barnets fødsel.

Han er efterfølgende kommet i tvivl om, om han er faderen, da de ikke boede sammen, da hun blev gravid,
og han har efterfølgende fået at vide, at hun selv gik i byen og morede sig, inden de flyttede sammen.

Kan han anlægge en faderskabssag, selv om han har underskrevet erklæringen.

Svar:

Af børnelovens § 5 fremgår: Er faderskab registreret eller anerkendt ved statsamtet, kan sag inden seks måneder efter barnets fødsel rejses af moderen, faderen eller barnets værge. Faderskabet registres ved den erklæring din søn har underskrevet.

Såfremt det er under 6 mdr. siden barnets fødsel - kan han altså stadig nå, at anlægge sag.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød