Hvordan skal man forholde sig ved mistanke om alkoholmisbrug hos bopælsforælderen?

Hvordan forholder man sig i tilfælde af, at der er kraftig mistanke om alkoholmisbrug hos bopælsforælderen? 

Der har allerede tidligere været en stort forbrug af alkohol og brug af lykkepiller i forbindelse med en depression. 

Hvad er i givet fald konsekvensen for barnet? 

Hvem skal man kontakte?

SVAR:

Har man mistanke om, at tingene ikke fungerer som de skal for barnet hos bopælsforælderen, er der flere muligheder at ty til.

Man kan henvende sig i barnets bopælskommune og bede dem om at føre tilsyn i hjemmet – det er ikke altid at kommunen har ressourcer til at gøre noget ved en bekymring, men der er pligt til det. Man skal dog være opmærksom på, at en bekymringshenvendelse til kommunen kan medføre, at den anden forælder reagerer negativt.

Man kan også forsøge at få hjælp via statsforvaltningen – det er dog ofte en forudsætning for at komme i dialog via statsforvaltningen  at man fremsender en ansøgning om evt. ændring/udvidelse af samvær, ændring af forældremyndighedsstatus, således at der kan påbegyndes en egentlig sagsbehandling og derigennem tilbydes konfliktmægling, børnesagkyndig rådgivning m.m.

Yderligere kan man selv kontakte en psykolog med speciale i børn for derigennem at få redskaber og viden til at hjælpe sit barn med de problemstillinger, der måtte være i hjemmet.

Man kan endelig kontakte en familieretsadvokat for derigennem at søge rådgivning om, hvorvidt man gennem retssystemet kan få belyst og afhjulpet barnets problemstillinger i hjemmet.

Endelig skal man være opmærksom på, at barnet efter forældreansvarsloven har en egen ret til at henvende dig til Statsforvaltningen og anmode om rådgivning. Det kan således afhængig af barnets alder være en mulighed at give barnet Statsforvaltningens telefonnummer og hjælp til at ringe og få rådgivning.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01