Nyheder


Du kan på dette emne få et hurtigt overblik over ændringerne i
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,
20102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003200220012000,
hvor de nyeste er nævnt først. 

 

mandag d. 01.04.2024

Vi arbejder løbende med en ajourføring og udbygning af denne internetside, som nu omfatter over 580 forskellige emner og over 2.900 spørgsmål og svar i den åbne brevkasse.
 

28.03.2024 Lovsamlingen er ajourført til d. 27.03.2024
2023  
30.12.2023 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 58.200 brugere, er ajourført med satserne for 2024
20.12.2023 Vore 40 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2024
10.12.2023 Oversigt over skattesatser er ajourført med beløbsgrænserne for 2024
12.09.2023 Du kan nu beregne din ejendomsværdiskat for 2024 på basis af de nye foreløbige ejendomsvurderinger.
28.02.2023 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2021:2022
2022  
28.12.2022 Vore 40 beregningsprogrammer  er ajourført med beløbene for 2023
21.10.2022 Oversigt over skattesatser er ajourført med beløbsgrænserne for 2023
23.02.2022 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2020:2021
21.01.2022 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 57.400 brugere, er ajourført med satserne for 2022
15.01.2022 Vores juridiske ordbog ajourføres løbende og omfatter nu over 1.240 ord
2021  
11.12.2021 Vore 40 beregningsprogrammer  er ajourført med beløbene for 2022
01.11.2021 Familieadvokaten.dk har i dag ligget på internettet i 25 år.
17.09.2021 Oversigt over skattesatser er ajourført med beløbsgrænserne for 2022
23.02.2021 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2019:2020
09.01.2021 Vi har udarbejdet en ny formular: Aftale om ægtefællebidrag
2020  
31.12.2020 Vore 40 beregningsprogrammer og vore mange formularer er ajourført med beløbene for 2021
26.09.2020 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2018:2019
03.09.2020 Højesteret har i dom af d. 03.09.2020 fastslået, at.en begunstigelsesklausul ikke kan ændres af pensions- og forsikringsselskaberne ved passiv accept. Der er muligvis over 1 mio. kunder i pensions- og forsikringsselskaberne, der har fået en sådan meddelelse fra deres selskab, og denne er meddelse er ikke en gyldig ændring af begunstigelsesklausulerne. Vi håber, at selskaberne snarest udsender en meddelelse til alle deres kunder om, at de tidligere breve beroede på en juridisk misforståelse af lovens ord, og at samlevere derfor ikke er begunstigede på pensioner fra før d. 01.01.2008, Se i øvrigt dette emne: 894 Hvad betyder "mine nærmeste pårørende"?
22.06.2020 Den midlertidige forhøjelse af bureaufradraget, som er et led i sommerpakken 2020, er indarbejdet i programmet til beregning af skat ved udlejning af sommerhuse
20.06.2020 Refleksionsperioden ved skilsmisse er afskaffet fra d. 01.07.2020. Se nærmere emne nr. 553
01.03.2020 Den fast tinglysningsafgift er fra d. 01.03.2020 forhøjet fra 1.660 kr til 1.750 kr. Ved pantebeve i fast ejendom og andelsboliger er den faste afgift 1.730 kr.

2019
 

25.12.2019 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 56.650 brugere, er ajourført med satserne for 2020.
20.12.2019 Vore 40 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2020
09.09.2019 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2017:2018

2018

 

30.12.2018 Vore 37 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2019
08.10.2018 Nyt emne: Parkeringsklagenævnet
30.04.2018  I 2018 kan der maksimalt indskyder 6.000 kr. årligt på en børneopsparingskonto. Beløbet var tidligere 3.000 kr. årligt. Du kan læse meget mere herom om emne nr. 651-1
03.04.2018 Skilsmissepakken for ægtefæller med børn (258 MB) og for ægtefæller uden børn  (258 UB) er ajourført med en boopgørelse, der tager højde for reglerne i den nye ægtefællelov, hvorefter usikret forbrugsgæld skal fordeles forholdmæssigt
11.01.2018 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 56.300 brugere, er ajourført med satserne for 2018.
01.01.2018 Vore 37 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2018

2017

 

29.12.2017 Oversigten over 80 klagenævn og ankeinstanser er ajourført til d 01.01.2018
26.11.2017 Programmmet til beregning af boligstøtte er opdateret med beløbene for 2018
20.09.2017 Vi har udarbejdet to nye formularer: Fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig og Fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige
30.06.2017 Lovsamlingen er udvidet med lov om fremtidsfuldmagter
13.04.2017 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2015:2016
03.04.2017 MetroXpress bringer i dag en artikel med overskriften: Gifte par misforstår de økonomiske regler i et ægteskab. Du kan på Familieadvokaten læse om, hvad formuefællesskabet indebærer i relation til rådighed og hæftelse. Se emneoversigt  520 Under ægteskabet
20.02.2017 Vi har udarbejdet formularer til tilbagekaldelse af testamenter:

290 Tilbagekaldelse af testamente (een opretter)

291 Tilbagekaldelse af testamente (to oprettere)

01.01.2017 Vore 37 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2017

2016

 

01.11.2016 Familieadvokaten.dk har i dag ligget på nettet i 20 år.
12.10.2016

941 Oversigt over skattesatser i 2007-2017

19.09.2016 Lovsamlingen er ajourført til d. 01.09.2016
03.02.2016 Ekstrabladet bragte d. 30.01.2016 en række artikler om vigtigheden af, at man får taget sig sammen til at oprette et testamente. Du kan læse artiklerne her.
02.01.2016 Vore emner om børns forsørgelse, herunder størrelsen af børnebidrag , børne- og ungeydelse og børnetilskud er ajourførte med tallene for 2016

2015
 

20.12.2015 Vore 37 beregningsprogrammer er ajourført med beløbene for 2016
20.11.2015 Nordisk Film TV søger medvirkende, der har udfordringer i familien i forbindelse med arv og testamente. Læs nærmere her
30.08.2015 TV program med juridiske spørgsmål søger medvirkende - læs nærmere her.
04.03.2015 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2013:2014
11.01.2015 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 54.400 brugere, er ajourført med satserne for 2015.
11.01.2015 Programmet til beregning af værgens vederlag og skifteværgens vederlag er ajourført med tallene for 2015

2014
 

25.12.2014 Nyt program til beregning af renter af restskat 2014
23.12.2014 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2015
23.12.2014 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2015.
23.12.2014 Vort program til beregning af ejendomsværdiskat  er ajourført med satserne for 2015
22.12.2014 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2015
22.12.2014 Vore 3 programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2015.
22.12.2014 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er ajourført med satserne for 2015
21.12.2014 Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er ajourført med satserne for 2015
18.12.2014 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er ajourført med tallene for 2015
16.12.2014 Programmet til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2015.
15.12.2014 Lovsamlingen er ajourført til d. 01.12.2014
01.11.2014 Familieadvokaten har i dag 18 års fødselsdag på internettet.
01.07.2014 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefælle- og børnebidrag er ajourført med de nye regler om børnebidrag pr. 01.07.2014
20.01.2014 Vort emne nr. 166 om de økonomiske betingelse for retshjælp og fri proces er ajourført med beløbsgrænserne for 2014
04.01.2014 Vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 53.500 brugere, er ajourført med satserne for 2014.

2013
 

26.12.2013 Vort program til beregning af værdien af fri bil er ajourført med tallene for 2014
25.12.2013 Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er ajourført med satserne for 2014
24.12.2013 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2014.
09.12.2013 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2014
08.12.2013 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er ajourført med tallene for 2014
08.12.2013 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2014
08.12.2013 Vore 3 programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2014.
07.12.2013 Programmet til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2014.
06.12.2013 Programmet til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2014.
24.11.2013 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er ajourført med satserne for 2014
18.10.2013 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er ajourført med tallene for 2014 og de nye komplicerede regler om indkomstregulering.
29.09.2013 Vi har udvidet vor formularservice med en formular til afkald på falden arv. Du kan læse mere om denne formular på emne nr. 289
02.09.2013 Programmet til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ajourført med satserne for 2014.
25.08.2013 Vor ordbog over juridiske fagudtryk er nu ajourført og omfatter 1002 fagudtryk
20.07.2013 I Berlingske er der i dag en artikel  med titlen: Pensionen knager ved skilsmisse . Mange danske ægtepar tror, at pensions­opsparingen er en del af den fælles formue. Det er den ikke, og det kan give en grim oplevelse ved en skilsmisse. Du kan læse om reglerne på dette emne: 574 Skal pensionsordninger deles?
26.06.2013 Fra d. 01.07.2013 er tinglysningsafgiften forhøjet fra 1.400 kr. til 1.660 kr.
24.06.2013 Fra d. 01.07.2013 er der indført adgang til umiddelbar skilsmisse, hvis parterne er enige om at blive skilt. Det kan du læse mere om på emne nr. 553. Der er desuden indført et gebyr på 900 kr. på ansøgninger om separation eller skilsmisse, og et gebyr på 1.000 kr. på anmodninger om vilkårsforhandling. Det kan du læse mere om på emne nr. 556. Endelig er der indført et gebyr på 1.500 kr. ved ansøgninger om ændring af afgørelser om løbende børnebidrag og uddannelsesbidrag. Det kan du læse mere om på emne nr. 334
11.06.2013 Østre Landsret har i dag dømt Christian Kjær til at betale 35 mio. kr. til Janni Spies, idet en række gaver var ugyldige som følge af manglende gaveægtepagt. Du kan læse mere om gaver mellem ægtefæller på emne nr. 529.
15.05.2013 Der er indført forbedrede muligheder for samleverpension fra ATP, idet det ved dødsfald efter d. 15.05.2013 ikke længere kræves, at de samlevende har indsat hinanden som begunstigede ved notering hos ATP. Det kan du læse mere om på emne nr. 450
01.05.2013 Som led i Vækstplan DK er håndværkerfradraget forlænget til også at gælde for 2013 og 2014. Du kan læse meget mere om disse fradrag på emne nr. 672
29.03.2013 Ifølge Ekstrabladet bliver 300.000 folkepensionister hvert år snydt for ca. 700 mio. kr. i folkepension. Dette skyldes, at private pensioner medregnes med et højere beløb end det korrekte, hvorved pensionstillæggene reduceres med et for stort beløb. Du kan på vort program til beregning af folkepension kontrollere, om folkepensionen er korrekt beregnet.
07.01.2013 Vort emne nr. 166 om de økonomiske betingelse for retshjælp og fri proces er ajourført med beløbsgrænserne for 2013
04.01.2013 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 52.600 brugere, er ajourført med satserne for 2013.

2012
 

27.12.2012 Morgenavisen Jyllandsposten bringer en artikel med titlen: Populær pensionsordning overser kvinder. Artiklen påpeger, at livrentepensioner i de fleste tilfælde tegnes af mænd, og at det er besynderligt, at vore politikere uden nogen form for saglig begrundelse har forbudt, at ægtefæller ved ægtepagt aftaler ligedeling af privattegnede livrentepensioner. Vi er helt enige i kritikken, og vi håber, at socialminister Karen Hækkerup læser den tankevækkende artikel.
25.12.2012 Vort program til beregning af værdien af fri bil er ajourført med tallene og de nye regler om beregningen for 2013
20.12.2012 Vort emne Billige lån til ejendomsskatter er opdateret med rentesatsen for 2013
19.12.2012 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2013.
16.12.2012 Vort program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med satserne for 2013
16.12.2012 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2013
16.12.2012 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2013
16.12.2012 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er ajourført med tallene for 2013
15.12.2012 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2013
15.12.2012 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er opdateret med tallene for 2013
09.12.2012 Oversigten over børnebidrag, børnetilskud, børnefamilieydelse er nu ajourført med tallene for 2013. Se emnet: de aktuelle beløb
08.12.2012 Lovsamlingen er ajourført til d. 08.12.2012
01.11.2012 Familieadvokaten har i dag 16 års fødselsdag på internettet.
28.09.2012 Vi har udarbejdet en oversigt over de forskellige kreditforeningers bidragssatser på emne nr. 688 Omkostningerne
14.07.2012 Det er fra d. 15.06.2012 blevet muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab. Vi har i den anledning omredigeret vort emne nr. 516 om registreret partnerskab.
07.07.2012 Programmet til beregning af procesrente er opdateret med nedsættelsen af nationalbankens udlånsrente pr.01.07.2012 til 0,45% p.a. og diskontoen til 0.00% p.a. pr 06.07.2012.
02.06.2012 Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i dag en artikel: Nye regler om diskriminerer kvinder ved skilsmisse. I artiklen påpeges det urimelige i, at Folketinget har forbudt ægtefæller ved ægtepagt at aftale ligedeling af privattegnede rentepensioner. Det er glædeligt, at social- og integrationsminister Karen Hækkerup udtaler, at hun vil følge området tæt. Du kan læse mere om deling af pensioner på emne nr. 574 Skal pensionsordninger deles?
29.04.2012 Berlingske Business bringer i dag en artikel med titlen: Familielån er blevet den store sport. Du kan læse mere om familielån på emne nr. 616: Rentefri familielån
01.03.2012 Den nye ægtefælleskiftelov er nu trådt i kraft. 
18.02.2012 Nyt program til beregning af betaling af skifteværgens vederlag
16.02.2012 Programmerne til beregning af værdien af rentepension og ægtefællepension er ajourført med de nye levetidstabeller 2010-2011 fra Danmarks Statistik
10.02.2012 Politisk aftale af 08.02.2012 mellem alle Folketingets partier om ændring af forældreansvarsloven.
09.01.2012 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2012.
09.01.2012 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 51.300 brugere, er ajourført med satserne for 2012.
08.01.2012 Vort program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med satserne for 2012
06.01.2012 Vort program til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ajourført med satserne for 2012.
01.01.2012 Vort program til beregning af procesrente er ajourført med den nedsatte rente fra d. 01.01.2012.

2011

18.12.2011 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2012.
18.12.2011 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2012
14.12.2011 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er ajourført med tallene for 2012
12.12.2011 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er opdateret med tallene for 2012
12.12.2011 Programmet til beregning af pristalsregulering på basis af nettoprisindekset 1986-2011 er ajourført med pristallet for november 2011.
10.12.2011 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2012
23.11.2011 Vort emne Billige lån til ejendomsskatter er opdateret med rentesatsen for 2012
16.11.2011 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2012.
15.11.2011 Programmet til beregning af efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2012
15.11.2011 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2011.
14.11.2011 Vort program til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2012.
11.11.2011 TV2 bragte i Nyhederne et indslag, der påpegede, at alt for få gifte kvinder sørger for at få tinglyst en ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner skal ligedeles. Det blev oplyst, at Spar Nord har beregnet, at 11.000 af de kvinder, der hvert år bliver skilt, i alt går glip af 1,5 mia. kr. eller 130.000 kr. pr. kvinde. Du kan læse om reglerne på dette emne: 574 Skal pensionsordninger deles?
01.07.2011 Vort program til beregning af procesrente er ajourført med den forhøjede rente fra d. 01.07.2011.
29.06.2011 Birgitte Baadegaard har i dag skrevet en meget tankevækkende kronik i Berlingske Tidende med titlen: Ikke uden mit navn og en ægteskabspagt. I 2007 mistede masser af kvinder retten til halvdelen af deres mands rate- og kapitalpension. Hvorfor har både kvinder og medier ikke skrevet, skreget og skumlet på TV og i aviser, på debatsider og i blogs?
08.06.2011 Nyt emne: 672 Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet 
02.06.2011 Nyt program til beregning af Værdien af en ægtefællepension i relation til suppleringsarv
09.04.2011 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto fra 0,75 % til 1,00% pr. d. 08.04.2011 er indføjet i programmet til beregning af procesrente.
22.03.2011 Vi har som følge af de nye regler om lysning af ægtepagter i Den Digitale Personbog ændret vore i alt 15 forskellige formularer til ægtepagter.
22.02.2011 Ægtepagter skal fra og med mandag d. 21.03.2011 tinglyses digitalt. Vi har nu uarbejdet en udførlig vejledning i den digitale tinglysning, som medfølger ved køb af en af vore i alt 15 forskellige formularer til ægtepagter.
21.02.2011 Vi har udarbejdet et nyt program til beregning af pristalsregulering på basis af nettoprisindekset 1986-2011
11.02.2011 Vi har udarbejdet et nyt program til beregning af vejledende advokatsalær i privatskiftede dødsboer.
10.02.2011 Programmet til beregning af folkepension er blevet forbedret, således at beregningen af ældrechecken bliver specificeret.
06.02.2011 Hvis du er kunde i Amagerbanken, vil vi råde dig til at læse emne nr. 655 om indskydergaranti
05.02.2011 Programmet til beregning af skat ved udlejning af sommerhus er ajourført med de nye regler om forhøjet fradrag på op til 20.000 kr. ved udlejning gennem udlejningsbureau. Du kan straks se, om det bedst kan betale sig at anvende bundfradragsmetoden eller regnskabsmetoden.
01.02.2011 Metroxpress og Politiken bringer i dag en artikel: Krise og ældgammel lov giver ny skilsmissefælde. I artiklen omtales det, at ægtefæller, der begge er insolvente, ikke kan få skifterettens bistand til bodelingen. Problemet bliver løst, når Folketinget har vedtaget en ny lov om ægtefælleskifte. Justitsminister Lars Barfoed har endnu ikke fremsat lovforslaget, som er indeholdt i en nu 11 måneder gammel betænkning. Du kan på dette link læse en oversigt over nogle af de nye regler i forslaget til en ny ægtefælleskiftelov
22.01.2011 Jyllands-Posten oplyser, at en Epinion-undersøgelse foretaget for Danica viser, at kun ca. 50% af de adspurgte kender reglerne om forlodsudtagelse af rimelige pensioner, som blev indført fra 2007. Du kan læse om reglerne på dette emne: 574 Skal pensionsordninger deles?
01.01.2011

Renten på lån til pensionister til ejendomsskatter er blevet kraftigt forhøjet fra d. 01.01.2011. Det kan du læse mere om på emne nr. 938 Billige lån til ejendomsskatter m.v.

2010

26.12.2010 Vi har ajourført vort emne nr. 673 Ud af folkekirken?, hvor du kan læse om størrelsen af kirkeskatten  i 2011 i de forskellige kommuner i landet.
19.12.2010 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 49.500 brugere, er ajourført med satserne for 2011.
18.12.2010 Vort emne nr. 333 om størrelsen af børnebidrag er ajourført med de nye grænser for fastsættelse af større bidrag end normalbidrag i 2011.
17.12.2010 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2011
16.12.2010 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2011.
05.12.2010 Vort program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med satserne for 2011
04.12.2010 Vort program til beregning af betaling af vederlag til værge er ajourført med satserne for 2011
01.12.2010 Vort program til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2011.
24.11.2010 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2011.
24.11.2010 Programmet til beregning af efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2011
24.11.2010 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2011.
24.11.2010 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2011
22.11.2010 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er ajourført med tallene for 2011
22.11.2010 Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er ajourført med tallene for 2011
17.11.2010 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2011.
04.11.2010 Vi har nu besvaret over 200.000 konkrete spørgsmål i vor brevkasse
26.10.2010 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er opdateret med tallene for 2011, og de nye indviklede regler om loft over ydelsen på 35.000 kr. med dertil hørende overgangsregler er indarbejdede.
23.10.2010 Vi har udarbejdet en ny formular til erklæring om afkald på ventende arv
06.10.2010 Jyllands-Posten bringer i dag en artikel med titlen: Kvinder snydes for pension ved skilsmisse. Det omtales i artiklen, at der i løbet af de sidste 3 år er tinglyst ca. 23.000 ligedelingsægtepagter. Der er langt flere ægtepar, som burde oprette sådanne ægtepagter. Ifølge ATP betaler mænd 170 kr. ind på deres pensionsordning, hver gang deres koner indbetaler 100 kr. Vi har følgende formularer til ægtepagter om deling af kapital- og ratepensioner:
250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.
250O Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner m.v.
250S Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner m.v.
16.07.2010 En undersøgelse foretaget af ATP viser, at kvinder snyder sig selv for pension. Mange skilsmisser ender med en stor pension til manden og en lille til konen advarer  ATP. Kvinder skal sikre sig, inden ægteskabet går i stykker. Se dette link
05.07.2010 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente fra 1,20 % til 1,05% pr. d. 01.07.2010 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
01.07.2010 Den kriminelle lavalder er nedsat fra 15 til 14 år fra d. 01.07.2010 - se nærmere dette emne: 384 Strafansvar fra det 14. år
04.06.2010 Må vi høre din mening om følgende: Bør arv og gaver deles ved separation og skilsmisse, medmindre arvelader eller giver har bestemt andet?
04.06.2010 Må vi høre din mening om følgende: Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?
16.04.2010 Vi har nu udarbejdet en ny formular til et såkaldt ligedelingstestamente for samlevende med sammenbragte børn
16.04.2010 Vi har udarbejdet en ny formular til et gensidigt testamente mellem samlevende - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn
16.04.2010 Vi har udarbejdet en ny formular til et gensidigt testamente mellem samlevende, hvor den ene har særbørn, der skal arve dem begge
22.01.2010 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2010.
15.01.2010 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,00 % til 0,75% p.a. pr. d. 15.01.2010 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
01.01.2010 Vort emne nr. 333 om størrelsen af børnebidrag er ajourført med de nye grænser for fastsættelse af større bidrag end normalbidrag i 2010.

2009
30.12.2009 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som nu har været benyttet af over 47.500 brugere, er ajourført med satserne for 2010.
29.12.2009 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2010.
22.12.2009 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2010i
17.12.2009 Vore programmer til beregning af ydelser til enlige forsørgere  og af børnefamilieydelse er ajourført med satserne for 2010
16.12.2009 Vore programmer til beregning af de begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2010
16.12.2009 Vort program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med tallene for 2010
16.12.2009 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2010
28.11.2009 Vi har udarbejdet en ny formular til et gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, der skal arve dem begge
28.11.2009 Vi har udarbejdet en ny formular til et gensidigt testamente mellem ægtefæller - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn
27.11.2009 Vi har nu udarbejdet en ny formular nr. 287: Forhåndssamtykke til uskiftet bo
27.11.2009 Vi har nu udarbejdet en ny formular til et såkaldt ligedelingstestamente for ægtefæller med sammenbragte børn
24.11.2009 Lovsamlingen er ajourført til d. 24.11.2009
30.08.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,10 % til 1,00% pr. d. 28.08.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
27.08.2009 Professor Linda Nielsen har skrevet en kronik i Politiken om Ægteskab og fællesskab
14.08.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,20 % til 1,10% pr. d. 14.08.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
02.07.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente fra 3,75 % til 1,55% pr. d. 01.07.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
01.07.2009 Der er indført en ny regel om, at forældre hæfter for børns ansvarspådragende handler med et beløb på op til 7.500 kr. pr. skade. Det kan du læse mere om på emne nr. 382
22.06.2009 Indslag om loft over ratepension fra jyskebank.tv
10.06.2009 De nye takster er indarbejdet i programmet til beregning af inkassosalær
10.06.2009 Ugebrevet A 4 bringer en artikel med titlen: Kvinderne taber stort på pensionerne. Vi er helt enige, og vi kan kun opfordre til at ægtepar opretter ægtepagt om ligedeling af kapital- og ratepensioner.  Vi har følgende formularer til ægtepagter om deling af kapital- og ratepensioner:
250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.

250O Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner m.v.

250S Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner m.v.
01.06.2009 Programmet til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ændret, da gebyret fra d. 01.06.2009 udgør 250 kr. i private og almene lejemål - uanset restancens størrelse.
16.05.2009 Den økonomiske krise betyder, at danskerne i højere og højere grad dropper banken og låner penge af den nærmeste familie. Udviklingen kan bl.a. aflæses på Familieadvokaten.dk, hvor formular nr. 261 til "rentefri familielån" er strøget ind på førstepladsen over de mest købte juridiske standardformularer. Se denne artikel
08.05.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,75 % til 1,40% pr. d. 11.05.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
28.04.2009 Fra d. 01.05.2009 flytter Bil-, Person- og Andelsboligbogen fra Århus til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Vore i alt 18 forskellige ægtepagtsformularer er derfor blevet ajourført.
15.04.2009 Det er nu muligt at skræddersy en vedvarende fuldmagt med interne forskrifter med advokatbistand på MinAdvokat.dk. Advokathonoraret udgør 1.500 kr. incl. moms. 
Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat.
04.03.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 2,00 % til 1,75% pr. d. 03.04.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
07.03.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 2,75 % til 2,00% pr. d. 06.03.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
22.02.2009 Vi har udarbejdet et nyt emne: 635 Private parkeringsafgifter
21.02.2009 Vi har udarbejdet to nye emner om lejeret: 714 A: Betaling for vand og  714B: Betaling for varme
24.01.2009 Du kan i Jyllandsposten læse advokat Ulrik Grønborgs omtale af Anette Uttenthals tidlige julegave til Stein Baggers kreditorer
16.01.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 3,50% til 2,75% p.a. pr. d. 16.01.2009 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
06.01.2008 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente fra 4,35 % til 3,75% p.a. pr. d. 01.01.2009 er indføjet programmet til beregning af procesrente

2008

25.12.2008 I vort emne 6461 Hvad er en gældssanering?  og i emne nr.  644 Kan lønnen røres? er de nye satser for rådighedsbeløb for 2009 indarbejdet. Rådighedsbeløbet er forhøjet til 5.170 kr. om måneden for enlige og 8.770 kr. om måneden for ægtepar og samlevende par. Rådighedsbeløbet udgør 1.410 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.810 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.600 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år
20.12.2008 Vort emne nr. 333 om størrelsen af børnebidrag er ajourført med de nye grænser for fastsættelse af større bidrag end normalbidrag i 2009.
20.12.2008 Vort emne nr. 563 om størrelsen af ægtefællebidrag er ajourført med de nye satser for bidragsloft og mindstegrænse for 2009
19.12.2008 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2009.
05.12.2008 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto til 3,50% pr. d. 05.12.2008 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
03.12.2008 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2009
28.11.2008 Vort program til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2009.
27.11.2008 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2009.
27.11.2008 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2009.
26.11.2008 Vore programmer til beregning af de begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2009
26.11.2008 Vort program til beregning af ydelser til enlige forsørgere er ajourført med satserne for 2009
21.11.2008 Vi har i dag passeret i dag besøgende nr. 2.000.000.
19.11.2008 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2009.
18.11.2008 Du kan på Politiken Direkte læse i alt 23 spørgsmål og svar fra advokat Ulrik Grønborg om ægtepagter og om pensionsdeling
10.11.2008 Ifølge nyhederne på dr.dk har kun 1/8 af alle nygifte par oprettet en ægtepagt. 
09.11.2008 Ifølge en Gallup-undersøgelse foretaget for Danske Bank er der 43% af de nygifte, som ikke ved, at pensioner ikke skal ligedeles ved separation eller skilsmisse. Ifølge velfærdskommissionens rapport fra 2006 har den gennemsnitlige mand ved en alder af 63 år  en pensionsformue på 1,1 million kr., mens den gennemsnitlige kvinde kun har en pensionsformue på 600.000 kr. Du kan på emne nr. 574 læse om de nye regler om forlodsudtagelse af rimelige pensioner
07.11.2008 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto til 4,00% pr. d. 07.11.2008 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
08.10.2008 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto til 4,50% pr. d. 08.10.2008 er indføjet i programmet til beregning af procesrente
02.10.2008 Økonomiminister Lene Espersen har d. 02.10.2008 oplyst, at hun vil fremsætte lovforslag om en forhøjelse af indskydergarantien i pengeinstitutter fra 300.000 kr. til 375.000 kr. Du kan læse mere om indskydergarantien på emne nr. 655.
12.09.2008 Topdanmark Livsforsikring vil nu tilbyde kunderne udvidede samlevertestamenter og pensionsdelingsægtepagter. Prisen vil være 950 kr., hvortil kommer notargebyr eller tinglysningsafgift. På Familieadvokaten.dk kan man købe formularer til et udvidet samlevertestamente eller til en ægtepagt om ligedeling af kapital- og ratepensioner for 350 kr., og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat på disse priser.
03.09.2008 Vort emne om skattesatser er opdateret med beløbene for 2009 - se 941 Oversigt over skattesatser i 1999-2009
02.08.2008 Nordjyske Stiftstidende bringer en artikel med titlen: Kvinder er for romantiske. Det er fortsat kvinderne, der bliver sorteper, når papirløse forhold opløses, og ægteskaber ender i skilsmisse. I stearinlysets skær skriver alt for mange kvinder under på gældsbeviser og kontrakter uden at læse det med småt.
28.06.2008 Fra d. 01.07.2008 er grænsen for skattefri dødsboer blevet forhøjet med godt 625.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet
25.05.2008 Søndagsavisen har på forsiden er artikel med titlen: Mænd løber med pensionen. I artiklen oplyses det, at alt for få gifte kvinder sørger for at få andel i deres mænds kapital- og ratepensioner ved oprettelse af ægtepagt. Der tinglyses årligt ca 13.000 ægtepagter, mens der i 2005 blev tinglyst ca. 9.000 ægtepagter. Der er således max. 4.000 ægtepar, der opretter ægtepagt om deling af pensioner. 
23.05.2008 Nyt program til beregning af børnefamilieydelse
22.03.2008 Vi har udvidet vor formularservice med to nye formularer til indbotestamenter: Formular nr. 286E: Indbotestamente med een opretter, og formular nr. 286 T: Indbotestamente med to oprettere.  Der medfølger vejledninger. Formularerne koster 250 kr.
15.03.2008 Vi har på emne nr. 853 Sådan opretter du testamente indarbejdet er afsnit om de nye regler om indbotestamenter
26.01.2008 I en artikel i Berlingske Tidende med overskriften: Ny arvelov skaber travlhed hos advokater, oplyser professor Taksøe-Jensen, at der hvert år falder ca. 100 mia. kr. i arv. Heraf havnede ca 50% i de forkerte lommer før den nye arvelov, som medfører, at kun 30% havner i de forkerte lommer. Hvis alle, der har behov herfor, opretter testamente, vil kun ca 5% havne i de forkerte lommer.
15.01.2008 Vi har udarbejdet et nyt program til beregning af procesrente
03.01.2008 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som har været benyttet af over 41.000 brugere, er nu ajourført med reglerne i den nye arvelov og med satserne for 2008.
03.01.2008 Vi har i samarbejde med Ældresagen udarbejdet et program, hvor du kan få svar på, hvem der arver dig ifølge reglerne i den nye arvelov, hvem der er dine nærmeste pårørende i relation til forsikringer og pensioner, og om du bør overveje at oprette testamente. Programmet, der indtil nu har haft over 60.000 besøgende, kan benyttes gratis af alle. Klik blot her.
01.01.2008 Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2008 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

2007

31.12.2007 I vort emne 6461 Hvad er en gældssanering?  og i emne nr.  644 Kan lønnen røres? er de nye satser for rådighedsbeløb for 2008 indarbejdet. Rådighedsbeløbet er forhøjet til 5.000 kr. om måneden for enlige og 8.480 kr. om måneden for ægtepar og samlevende par. Rådighedsbeløbet udgør 1.370 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.750 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.510 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år
30.12.2007 Justitsministeriet har udarbejdet en lille pjece på 2 sider om den nye arvelov. Pjecen indeholder en enkelt fejl. Det anføres, at ugifte samlevende kun kan oprette udvidet samlevertestamente, hvis de opfylder betingelserne for at indgå ægteskab med hinanden. Det korrekte er, at de skal opfylde 3 af betingelserne for at kunne indgå ægteskab, nemlig reglerne i ægteskabslovens §§ 6, 9 og 10. Hvis du ønsker at få et bedre indblik i de nye regler, kan du læse vores 17 siders oversigt over de vigtigste af de nye regler i den nye arvelov.
28.12.2007 Beløbsgrænsen for boudlæg er i 2008 forhøjet til 35.000 kr, og beløbsgrænsen for ægtefælleudlæg er uforandret på 210.000 kr., hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2008, og ellers 600.000 kr.
26.12.2007 Vort program til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2008.
26.12.2007 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2008.
25.12.2007 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2008.
23.12.2007 Politiken bringer i dag en artikel med titlen: Ny arvelov kan ramme upopulære svigerbørn
23.12.2007 Vore emner vedrørende børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud er blevet ajourført med satserne for 2008.
22.12.2007 Vore programmer til beregning af de begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2008
22.12.2007 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2008
20.12.2007 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag og ydelser til enlige forsørgere er ajourført med satserne for 2008
27.11.2007 Vi har udvidet vor formularservice med en formular nr. 243A: Samejeoverenskomst om andelsbolig. Formularen er beregnet til ugifte samlevende, som ejer en privat andelsbolig i sameje. Der medfølger vejledning. Formularen koster 300 kr.
20.11.2007 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2008
23.10.2007 Frederiksborg Amts Avis bringer i dag en leder med titlen: Taberne: Kvinderne. Det påpeges, at mænd ifølge Danica indbetaler 50 procent mere til pension end kvinder - så meget bedre vil altså mandens levestandard være ved pensionering efter en skilsmisse. Urimeligheden er klar, i hvert fald for de pensionsdele, der opspares under ægteskabet. Danicas tal påpeger vigtigheden af, at pensionsspørgsmålet afklares - måske med bistand fra pensionsselskab eller advokat - mens ægteparret - som man siger i Danica - stadig er gode venner.  En del af problemerne kan løses ved brug af en af vore formularer til ægtepagter om deling af kapital- og ratepensioner:

250K Ægtepagt om deling af konkrete kapital- og ratepensioner m.v.

250O Ægtepagt om deling af overskydende kapital- og ratepensioner m.v.

250S Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner m.v.

01.10.2007 Vi har som følge af den nye forældreansvarslov ajourført disse formularer: Formular nr. 231 Aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed og formular nr. 232 Aftale om samvær.
01.10.2007 Den nye forældreansvarslov er nu trådt i kraft. Vi har indarbejdet ændringerne i emne nr. 561: Skal der fortsat være fælles forældremyndighed ?, i emne nr. 582: Opløsning af fælles forældremyndighed og i emne nr. 584 Samvær. Se også Oversigt over nogle af de nye regler i forældreansvarsloven.
10.09.2007 Oversigt over skattesatser er ajourført med tallene for 2008
29.07.2007 Vi har udarbejdet 3 nye beregningsprogrammer: Værdien af en kapitalpension, en ratepension og en rentepension ved separation og skilsmisse.
28.07.2007 Skilsmissepakken indeholder nu er boopgørelse i regneark, der tager højde for de nye regler om deling af pensionsordninger. Der medfølger meget udførlig vejledning.
27.07.2007 Den nye forældelseslov er nu med i lovsamlingen. Loven træder i kraft d. 01.01.2008.  De nugældende forældelsesfrister på 20 år og 5 år forkortes til 10 år og 3 år.
05.07.2007 Østre Landsret har i dag i en principiel afgørelse fastslået, at det såkaldte sumsæreje, hvor man gør f. eks. de første 500.000 kr. af friværdien i en bestemt fast ejendom til særeje, er  en gyldig beskrivelse af særejet.
15.06.2007 Den nye forældreansvarslov  er nu med i vor lovsamling. Loven træder i kraft d. 01.10.2007. Se også Oversigt over nogle af de nye regler i forældreansvarsloven
11.06.2007 TV2 Finans bringer en interessant artikel: Pensionsbombe under kvinderne Den lille forskel vokser. Der bliver stadig større og større forskel på mænd og kvinders pensionsopsparinger, og det kan koste kvinderne dyrt i sidste ende.
10.06.2007 Arveloven er d. 01.06.2007 vedtaget enstemmigt af Folketinget og bekendtgjort som lov nr. 515 af 06.06.2007. Den nye arvelov træder i kraft d. 01.01.2008. Se også oversigt over nogle af de nye regler i arveloven
26.05.2007 Morgenavisen Jyllandsposten bringer i dag på forsiden en artikel med titlen: Ugifte samlevende uden arveret. Op imod 180.000 danskere, der lever sammen papirløst uden testamente, bliver ladt i stikken med en ny arvelov, som Folketinget ventes at vedtage den 1. juni.
17.05.2007 En seksårig pige fra Djursland skal bortadopteres til en helt fremmed familie, selv om både psykologer og børneorganisationer har konkluderet, at det er bedst, at hun bliver, hvor hun er, og selv om hendes nuværende plejeforældre Peter og Inger Bornemann Sejr gerne vil adoptere hende. Hvis du vil støtte en underskriftsindsamling mod bortadoptionen, kan du klikke på dette link. Underskrifterne vil blive afleveret til familieminister Carina Christensen og de rette myndigheder. Der er allerede ca. 19.100 underskrifter.
15.05.2007 Fra d. 15.05.2007 er der indført et gebyr på navneændringer på 430 kr. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år. Se i øvrigt vore 3 emner om navne
17.04.2007 DR Nyheder Penge bringe i dag en artikel: Kvinder snydes for gode pensioner. Artiklen omhandler de nye regler om, at rimelige pensioner ikke skal ligedeles ved separation eller skilsmisse.
10.04.2007 Vi har i samarbejde med Ældresagen udarbejdet et program, hvor du kan få svar på, hvem der arver dig ifølge reglerne i arveloven, hvem der er dine nærmeste pårørende i relation til forsikringer og pensioner, og om du bør overveje at oprette testamente. Programmet kan benyttes gratis af alle. Klik blot her.
07.03.2007 Vi har udvidet vor formularservice med yderligere to formularer til ægtepagter: Formular nr. 252D om fuldstændigt særeje vedrørende den nuværende formue og 252K om fuldstændigt særeje vedrørende konkrete ejendele. Vor formularservice omfatter nu i alt 60 formularer, heraf 16 forskellige ægtepagter.
04.03.2007 Advokat Casper Hauberg Grønnegaard oplyser i en kronik i Kristeligt Dagblad d. 03.03.2007 med titlen: Staten sviger sit informationsansvar, at en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Ret&Råd, viser, at kun 51 % af de adspurgte danskere havde kendskab til, at der for nylig er kommet nye regler vedrørende pensionsfordelingen mellem ægtefæller. Det forekommer os rystende, at 49% af befolkningen slet ikke er bekendt med de nye regler.
25.02.2007 Ifølge en artikel i DR-Nyheder har Domstolsstyrelsen opgjort, at der i 2006 blev tinglyst 18.300 ægtepagter mod 9.000 i 2005. Den store stigning skyldes naturligvis de nye regler om, at rimelige kapital- og ratepensionsordninger ikke længere skal deles, medmindre der er oprettet ægtepagt om ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse. Sådanne ægtepagter kan fortsat oprettes, og vi har 3 forskellige formularer til sådanne ægtepagter i vor formularservice.
25.02.2007 Vort emne nr. 565 om bevarelse af ret til ægtefællepension er blevet ajourført.
20.02.2007 Erik Frodelund har etableret selvstændig virksomhed under navnet JuraEksperten.dk, hvor man kan få skræddersyet sit juridiske sikkerhedsnet efter rådgivning i eget hjem, forudsat at man bor i Århus Kommune. Se denne artikel i Business.dk
20.02.2007

Medio marts 2007 vil der blive fremsat lovforslag om, at  alle ansøgninger om navneændring pålægges et gebyr på 430 kr. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med vielse eller ansøgninger om navneændring for 0-17 årige børn, der følger forældrenes navneændring, vil dog være gebyrfrie. Såfremt forslaget vedtages, forventes det at træde i kraft den 1. maj 2007. Ansøgninger om navneændringer, der er indgivet inden ikrafttrædelsesdagen, færdigbehandles gebyrfrit.

05.02.2007 DR Østjylland bringer i dag et indslag med titlen: "Det grå guld lader pengene regne på deres børn", hvor advokat Jørgen U. Grønborg fortæller man sparer gaveafgift ved at låne pengene ud til børnene og så løbende eftergive gælden.
05.02.2007 Familieministeren har d. 31.01.2007 fremsat Lovforslag L 131 til lov om forældreansvar. Loven skal træde i kraft d. 01.10.2007. Se  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L133 af 31.01.2007 til ny lov om forældreansvar. Lovforslaget er vedtaget af Folketinget d,. 10.05.2007.
26.01.2007 Ny artikel: Oversigt over 29 kritikpunkter og uafklarede spørgsmål vedrørende pensionsdelingsreformen i 2006.
24.01.2007 Ny artikel: Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L100 af 06.12.2006 til ny arvelov
22.01.2007 I er artikel i bladet 24 Timer oplyses det, at der i de første 3 uger af januar 2007 foreløbigt er lyst 4.521 ægtepagter mod 403 ægtepagter i samme periode sidste år. Vi er ikke spor overraskede over dette boom i antallet af ægtepagter, der blot bekræfter vor spørgeundersøgelse på forsiden, hvor næsten 68% af de adspurgte oplyser, at de vil oprette ægtepagt om ligedeling af kapital- og ratepensioner, da de nye regler er urimelige.
14.01.2007 Vi har udarbejdet en ny formular nr. 251K Ægtepagt om kombinationssæreje vedrørende konkrete ejendele. Formularen kan også benyttes, hvis konkrete pensionsordninger skal gøre til særeje, fordi man ikke ønsker diskussioner om, hvorvidt pensionsordningen er rimelig eller eje.
14.01.2007 Der er fra d. 01.01.2007 indført nye regler om fremgangsmåden for separation og skilsmisse. Du kan læse mere herom på emne nr. 554.
10.01.2007 Vort beregningsprogram Betaling af værgens vederlag er opdateret med satserne for 2007
10.01.2007 Der er fra d. 01.01.2007 kommet nye regler om fri proces. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 164
08.01.2007 Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2007 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.
08.01.2007 I vort emne 6461 Hvad er en gældssanering?  og i emne nr.  644 Kan lønnen røres? er de nye satser for rådighedsbeløb for 2007 indarbejdet. Rådighedsbeløbet er forhøjet til 4.840 kr. om måneden for enlige og 8.210 kr. om måneden for ægtepar og samlevende par. Rådighedsbeløbet udgør 1.320 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.690 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.430 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år
03.01.2007 Vort program til beregning af ejendomsværdiskat  er ajourført med satserne for 2007
02.01.2007 Vort program til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2007
02.01.2007 Vort program til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2007.
02.01.2007 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2007.
01.01.2007

Beløbsgrænsen for boudlæg er i 2007 forhøjet til 34.000 kr, og beløbsgrænsen for ægtefælleudlæg  er forhøjet til 210.000 kr.

2006

29.12.2006 Politiken bringer i dag en artikel med titlen: HK holder øje med konsekvens af pensionslov. Ny lov kan gøre kvinder til B-pensionister efter en skilsmisse. Spar lige så meget op til pension som din mand, eller få en ægtepagt, råder fagforbundet HK. Ægtepagt er den eneste mulighed for at sikre sig, og selv om den kan løbe op i 4000-5000 kroner, er den pengene værd, mener HK's næstformand Mette Kindberg. »Det kan godt virke af meget på budgettet her og nu, men det skal sammenlignes med, hvad man kan tabe ved en skilsmisse. Man kan betragte det som en forsikring, der betales en gang for alle«. En formular til ægtepagt om ligedeling af kapital- og ratepensioner koster hos os kun 350 kr, hvortil kommer tinglysningsafgiften på 1.400 kr.
22.12.2006 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2007
21.12.2006 Politiken har i dag en artikel med titlen:  Kun få ægtepar har sikret ligedeling af pensioner Det vælter ind på tinglysningskontoret med ægtepagter op til nytår. Men stadig risikere mange en grim overraskelse på pensionsfronten, hvis de skilles efter 1. januar. Lederen af personbogen, dommer Søren Sørup Hansen siger til Politiken:  » Der er en væsentlig forskel på at lave en ægtepagt om ligedeling før og efter 1. januar. Hvis manden ikke vil skrive under på ægtepagten, har konen kunnet true med skilsmisse. Efter nytår, når reglerne er trådt i kraft, skal hun true med at blive«.
21.12.2006 Vore brugere har mulighed for at give Lars Barfoed karakter for indsatsen som minister i perioden februar 2005- december 2006. Lige nu har den forhenværende minister hos 65 brugere opnået en gennemsnitkarakter på 6,1, hvilket er lige over dumpegrænsen! Vi er ikke spor overraskede.
19.12.2006 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med satserne for 2007.
19.12.2006 Vort program til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ajourført med taksterne for 2007
19.12.2006 Vore programmer til beregning af de begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2007
17.12.2006 Justitsministeren har d. 06.12.2006 fremsat forslag til en ny arvelov, som skal træde i kraft d. 01.01.2008. Vi har omredigeret vor formular 245US til et udvidet samlevertestamente, således at dette er i overensstemmelse med det nye lovforslag.
17.12.2006 Vore emner vedrørende børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud er blevet ajourført med satserne for 2007.
17.12.2006 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag og ydelser til enlige forsørgere er ajourført med satserne for 2007
15.12.2006 Advokat Allan Ohms fra Forumadvokaterne i Roskilde kalder i en artikel i Berlingske Tidende de nye regler om deling af pensioner "det største tyveri siden guldhornene". 
14.12.2006 Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed har i dag indgivet sin afskedsbegæring. Lars Barfoed vil blive husket i mange år frem som den minister, som stod i spidsen for danmarkshistoriens største forringelse af gifte kvinders retsstilling. De gifte kvinder mister ca. 75 mia. kr. som følge af, at rimelige kapital- og ratepensioner ikke længere skal ligedeles ved separation og skilsmisse. Landets gifte mænd bør give Lars Barfoed en stor hæderspris. Lars Barfoed har udvist et enestående politisk mod, da de færreste politikere så åbenlyst tør gå ind for, at man skal forringe retsstillingen for de svageste til fordel for de stærkeste ægtefæller, og at man skal lade de lavtlønnede, de syge og de arbejdsløse ægtefæller sejle deres egen sø. Det kan undre, at ikke blot regeringspartierne, men også Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,  de radikale, SF og Enhedslisten har kunnet gå ind for en så asocial lovgivning. Lars Barfoed har stået i spidsen for gennemførelsen af en lov, der er teknisk meget kompliceret og uklar og uigennemtænkt på utallige punkter. Loven lever op til mottoet: Med sjusk skal ret forplumres. Loven griber radikalt ind i den måde, ægtepar har indrettet deres pensionsopsparing på i tillid til den gældende lovgivning. Loven skaber betydelig retsusikkerhed og nødvendiggør et utal af retssager i de kommende år. Også landets familieadvokater bør overveje at indstille Lars Barfoed til en stor hæderspris, da den nye lov giver meget ekstra arbejde - og dermed store ekstra indtægter - til landets familieadvokater. 
14.12.2006 Vi har udarbejdet en ny formular til ægtepagt om ligedeling af overskydende kapital- og ratepensioner - se nærmere formular nr. 250O
09.12.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i dag en artikel med titlen: Umuligt at efterleve ny lov. I artiklen påpeges det, at almindelige og ekstra pensionsbidrag ofte er blandet godt og grundet sammen på samme pensionsordning, og at det er umuligt at finde ud af værdien af den ekstra pensionsopsparing, som skal deles efter de nye regler.
08.12.2006 Diskontoen er blevet forhøjet til 3,50% p. a fra d. 08.12.2006. Vi har i den anledning ajourført emne nr. 648 Er strafrenterne og rykkergebyrerne lovlige?
02.12.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i dag på forsiden en artikel med titlen: Få garderer sig mod ny lov om pensioner. Det oplyses, at der indtil nu højest er ca. 2000, der har oprettet ægtepagt om ligedeling af kapital- og ratepensioner, selv om ca. 100.000 ægtepar burde oprette en sådan.
19.11.2006 BT bringer i dag en artikel med overskriften: Kvinder vil have ægtepagt. I artiklen oplyser advokat Anja Cordes, at hun godt kan forstå, at så mange kvinder har travlt med enten at få en ægtepagt eller at blive skilt. Man kan virkelig blive snydt, så vandet driver
14.11.2006 TV2 Østjylland bringer i Middagsmagasinet et interview med Erik Frodelund og Jørgen U. Grønborg  i anledning af Familieadvokatens 10 års jubilæum. Klik her, hvis du vil se udsendelsen.
10.11.2006 DR Nyheder Penge har en artikel med titlen:: Nye pensionsregler giver travlhed hos advokater
09.11.2006 Regeringen vil indføre gebyr på navnebeviser på 500-600 kr. Hvis du vil spare dette gebyr, bør du skynde dig at gennemføre navneændringen. Du kan læse vore emner om fornavne, mellemnavne og efternavne. Gebyret træder formentlig i kraft d. 01.01.2007
04.11.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i dag en artikel med titlen: Mange laver ægtepagter Flere og flere får lavet ægtepagter for at sikre hinanden, når nye regler for deling af pensioner træder i kraft fra nytår. Men nogle indeholder fejl, og det kan få katastrofale følger.
04.11.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i dag en artikel med titlen: Dyrt at få ret til pension. Tusindvis af kvinder vil efter nytår have krav på kompensation, når de bliver skilt, fordi mandens pension ikke længere skal deles. Men det bliver så dyrt at føre sagerne, at mange giver op, mener fagfolk.
01.11.2006 Familieadvokaten.dk har i dag ligget på nettet i 10 år.
24.10.2006 Politiken.dk bringer i dag en artikel med titlen: Mænd vil ikke dele pensionen med konen
24.10.2006 Politiken.dk bringer i dag en artikel med titlen: 100.000 kvinder risikerer at blive snydt
23.10.2006 Politiken.dk bringer i dag en artikel med titlen:  Pensionslov giver spekulation i skilsmisser
09.10.2006 EPN bringer i dag en artikel med overskriften Kvinde - bliv skilt nu, hvor det anføres, at kvinder kan miste mange hundrede tusinde kroner, hvis de ikke har en underskrevet ægtepagt i skrivebordsskuffen inden 1. januar 2007. Alternativet er at blive skilt nu. Det oplyses også, at juridisk bistand fra en advokat koster typisk knap 5.000 kroner, inkl. tinglysning på 1.400 kroner ? penge som let er tjent hjem, hvis skilsmissen skulle melde sig. Vi kan tilføje, at ægtepagten ikke blot skal underskrives, men også tinglyses, og at prisen på en ægtepagt kun er 1.750 kr., hvis man benytter  formular nr. 250K eller formular nr. 250S, og hvis man vil have advokatbistand til oprettelsen, er prisen 3.650 kr. på MinAdvokat.dk
05.10.2006 DR1's program Rabatten bringer i dag  et indslag: Bliv skilt nu, der handler om de nye regler om deling af pensionsordninger ved separation eller skilsmisse, og om muligheden for at oprette ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse. Du kan se udsendelsen ved at klikke her
27.09.2006 Vi har udarbejdet et nyt beregningsprogram: Gaveafgift og nettogaver, hvor du kan beregne gaveafgiften efter satserne for årene 2003-2007, og hvor besparelsen ved at lade giverne betale gaveafgiften beregnes automatisk
20.09.2006 Oversigten over skattesatser er blevet ajourført med tallene for 2007.
19.09.2006 Fyns Stiftstidende har en artikel:  Staten tjener på ny lov
SKATTESTOP?: Hvert 10. ægtepar bør få lavet en ægtepagt, vurderer familieadvokat
 
Den danske stat - og advokaterne - bliver de helt store vindere, når en ny lov om deling af pensioner træder i kraft til nytår.

Loven indebærer nemlig, at helt almindelige rate- og kapitalpensioner i en række tilfælde ikke længere skal deles i tilfælde af skilsmisse, og det vil ifølge familieadvokat Jørgen Grønborg betyde, at op mod 100.000 danske ægtepar - svarende til cirka hvert 10. - inden nytår får brug for at lave en ægtepagt, der sikrer den svageste part - typisk kvinderne.
07.09.2006 DR bringer i dag et indslag på P1 om vort emne nr. 673 med titlen: Ud af Folkekirken?  Biskop Karsten Nissen, Viborg, finder at vort emne er usmageligt. Du kan høre indslaget i P1 ved at klikke på dette link.
06.09.2006 Vi har ajourført vort emne nr. 574 om deling af pensionsordninger, således at du kan sætte dig mere grundigt ind i indholdet af de nye regler om deling af pensioner ved separation og skilsmisse, som træder i kraft fra d. 01.01.2007.
27.08.2006 Søndagsavisen har i dag en artikel med titlen: Skynd dig at få en ægtepagt. Kvinder kan miste mange hundrede tusinde kroner, hvis de ikke får lavet en ægtepagt inden 1. januar.  I artiklen oplyses, at en ægtepagt koster små 5.000 kr. incl. tinglysningsafgift på 1.400 kr. Vi kan tilføje, at prisen kun er 1.750 kr., hvis man benytter  formular nr. 250K eller formular nr. 250S, og hvis man vil have advokatbistand til oprettelsen, er prisen 3.650 kr. på MinAdvokat.dk
03.08.2006 DR bringer i dag et indslag på P1: 100.000 danskere kan miste pensionen

Få en ægtepagt eller bliv skilt i en fart, hvis du vil redde din del af pensionen. Sådan siger advokat med speciale i familieret Jørgen Grønborg til DR Penge i kølvandet på en ny lov om ægtefællers pensioner. Årsagen til det kontante råd er, at fra nytår tilfalder pensionen den person, hvis navn står på opsparingen. - Min vurdering er, at mindst 100.000 danskere har sparet op kun i den ene ægtefælles navn. Deres eneste chance for at sikre en ligeværdig deling af pensionen er at blive enige om en ægtepagt inden nytår. Men jeg tvivler på alle gør det, så de kommende år bliver et eldorado for skilsmisseadvokater, der slås i retssale om fordelingen af pensioner ved skilsmisser, siger advokat Jørgen Grønborg til DR Penge. Du kan høre indslaget i P1 ved at klikke på dette link .

08.07.2006 Den nye lov om ægtefællers ret til bevarelse af ægtefællepension, som fra d. 01.01.2007 afløser enkepensionsloven,  er indsat i lovsamlingen som ægtefællepensionsloven
08.07.2006 De nye regler om deling af pensionsordninger, der træder i kraft d. 01.01.2007, er nu indarbejdede i retsvirkningsloven. Reglerne finder anvendelse på separationer, skilsmisser, bosondring og dødsfald, der meddeles eller indtræder efter d. 01.01.2007. Dette gælder dog ikke ved separation og skilsmisse, hvis sagen er anlagt ved retten eller ansøgning er indgivet til statsamtet inden d. 01.01.2007. Ægtepagter efter RVL § 16 h, stk. 2 om at kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse kan tinglyses fra og med d. 01.07.2006.
05.06.2006 Vi har udarbejdet to formularer til ægtepagter om, at kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse - se nærmere formular nr. 250K og formular nr. 250S. Formular 250K skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at konkrete kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Formular 250S skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at samtlige deres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse.
30.05.2006 Folketinget har vedtaget Familieministerens lovforslag L 146 om, at rimelige pensionsordninger ikke længere skal deles ved separation og skilsmisse. Dermed er kapital - og ratepensioner for ca 650 mia. kr. trukket ud af formuefællesskabet. De gifte mænd kan beholde deres ca. 400 mia. kr. og de gifte kvinder kan beholde deres ca. 250 mia. kr. De gifte kvinder mister halvdelen af differencen eller ca. 75 mia. kr. Der er efter mit skøn mindst 100.000 gifte mænd eller kvinder, som vil miste betydelige beløb som en direkte følge af dette lovforslag. Disse mennesker bør derfor enten kræve, at der oprettes ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner fortsat skal være fælleseje, eller også bør de ansøge om separation eller skilsmisse inden nytår..
20.05.2006 Programmet til beregning af befordringsfradrag beregner nu også det særlige tillæg til personer med lave indkomster
18.05.2006 Ny artikel: Utilsigtede og urimelige konsekvenser af Familieministerens lovforslag L 146 om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse.
16.05.2006

Foreningen af Familieretsadvokater har d. 11.05.2006 rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg og fremsat et særdeles fornuftigt alternativt forslag til deling af pensionsrettigheder

05.05.2006 Vinkelskriverloven er ophævet fra d. 01.07.2007 og erstattet af lov om juridisk rådgivning. Fra d. 01.07.2006 kan alle kalde sig juridiske rådgivere, og det kræves ikke, at disse rådgivere har nogen juridisk uddannelse eller har en ansvarsforsikring, der betaler, når de yder fejlrådgivning. Se denne artikel af Forbrugerombudsmanden: "Juridisk rådgiver" - Frit valg! Eget ansvar!
17.04.2006 Nyt beregningsprogram: Beregning af skat ved udlejning af sommerhus
17.04.2006 Nyt beregningsprogram: Beregning af skat ved udlejning af værelser i ejerbolig
17.04.2006 Nyt beregningsprogram: Betaling af værgens vederlag
15.04.2006 Berlingske Tidende bringer i dag en spændende  artikel: Kvinder rammes på pensionen med nyt lovforslag. Det oplyses i artiklen, at Lizza Mathiasen (S) er enig i, at lovforslaget ikke bør vedtages i den nuværende form.
05.04.2006 Vi har ajourført vore emner om fornavne, mellemnavne og efternavne, idet den nye navnelov nu er trådt i kraft d. 01.04.2006
01.04.2006 Politiken bringer i dag en spændende artikel: Flere skilsmisser med ny pensionslov
31.03.2006 Du kan på DR Orientering Aften høre et kritisk indlæg fra advokat Jørgen U. Grønborg om Familieministerens lovforslag om, at pensionsordninger normalt ikke skal deles ved separation eller skilsmisse. Hvis lovforslaget gennemføres, mister de gifte kvinder pr. d. 01.01.2007 samlet 75 mia. kr. eller ca. 73.000 kr.  pr. kvinde. Klik her.
29.03.2006 Ny artikel: 5 spørgsmål til Familieministeren om pensionsdeling og manglende ligestilling mellem kønnene
28.03.2006 Vi har udarbejdet en ny formular 245US, som er et udvidet samlevertestamente for samlevende med børn, hvor der i testamentet er en bestemmelse om, at de samlevende skal have indbyrdes arveret som om de var ægtefæller. Formularen vil forbedre den længstlevendes retsstilling, hvis den ene dør efter en ny arvelovs ikrafttræden, som forventes at blive d. 01.01.2008. Den nye formular er også med i samlivspakken til samlevende med børn - formular nr. 241MBUS 
23.03.2006 Nyt skema: Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende
19.03.2006 Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006
18.03.2006 Ekstrabladet har i dag en artikel med titlen. Bliv skilt i en fart. Anne Baastrup fra SF udtaler, at hun støtter Familieministerens lovforslag, der vil forgylde ægtefæller med de største pensionsopsparinger. Anne Baastrup oplyser til avisen, at hun støtter princippet om, at hver person skal have sin egen urørlige pension. Hun tilføjer: "Vi skal have et ukompliceret system, som motiverer hver enkelt til at spare op". Det kan sikkert overraske mange, at også SF går ind for, at man skal forringe retsstillingen for de svageste til fordel for de stærkeste ægtefæller, og at man skal lade de syge og arbejdsløse ægtefæller sejle deres egen sø.
08.03.2006 Ny artikel:  Lovtekniske spørgsmål til Familieministeren vedr. lovforslag nr. L 146/2006 om pensionsrettigheders behandling  ved død samt separation og skilsmisse
26.02.2006 Folketinget har d. 23.02.2006 haft førstebehandling af lovforslaget om ændrede regler om deling af ægtefællers pensionsordninger. Det ser desværre ud til, at der er et bredt politisk flertal, der vil stemme for lovforslaget. Det lykkedes for samtlige ordførere at forbigå den kendsgerning, at lovforslaget udhuler formuefællesskabet til stor jubel og glæde for de ægtefæller, der har de største pensionsordninger. De mange tusinde ægtefæller, der vil få forringet deres retsstilling alvorligt, bør derfor allerede nu overveje at tage skridt til at få oprettet ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner fortsat skal være fælleseje eller blive separeret inden d. 31.12.2006.
28.01.2006

Familieminister Lars Barfoed har d. 26.01.2006 fremsat lovforslag nr.  L 146, der omhandler ændrede regler om deling af ægtefællers pensionsordninger. Familieministeren har derved udvist et enestående politisk mod, da de færreste politikere så åbenlyst tør gå ind for, at man skal forringe retsstillingen for de svageste til fordel for de stærkeste ægtefæller, og at man skal lade de syge og arbejdsløse ægtefæller sejle deres egen sø. Se nærmere artiklen : Skal 2006 være skilsmissernes år?  Se også 10 spørgsmål til Familieministeren.

18.01.2006 Der er den 01.01.2006 kommet nye regler om energimærkning. Det kan du læse mere om på emne nr. 777
07.01.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten har i dag en artikel med titlen: Pensioner fredes ved skilsmisse. Private pensioner skal ikke længere deles ved skilsmisse. Det drejer sig omtrent om 650 mia. kr., som derved unddrages formuefællesskabet. For de 16.000 par, der hvert år bliver skilt i Danmark, får ændringen kolossal økonomisk betydning. 
07.01.2006 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet, som har været prøvet af over 33.000 brugere, er nu ajourført med satserne for 2006.
05.01.2006 Forbrugerstyrelsens har foretaget en stikprøveundersøgelse af priserne hos 76 tilfældigt udvalgte advokater

Hvis man vil udarbejde de nævnte dokumenter selv ved hjælp af vore standardformularer, koster dokumenterne mellem 300 kr. og 350 kr. Da disse priser er blevet indregnet i undersøgelsen som et eksempel på prisen hos et advokatkontor i Århus, er gennemsnitsprisen for Århus-advokater blevet betydeligt lavere end i resten af landet!

03.01.2006 Fra d. 01.01.2006 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 236.900 kr. til 242.400 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.
03.01.2006 Beløbsgrænsen for boudlæg er i 2006 forhøjet til 33.000 kr, mens beløbsgrænsen for ægtefælleudlæg  er uændret på 200.000 kr.
02.01.2006 Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2006 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

2005

18.12.2005 I vort emne 6461 Hvad er en gældssanering? er de nye satser for rådighedsbeløb for 2006 indarbejdet. Rådighedsbeløbet er forhøjet til 4.7100 kr. om måneden for enlige og 7.990 kr. om måneden for ægtepar og samlevende par. Rådighedsbeløbet udgør 1.280 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.640 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år
17.12.2005 Vort program til beregning af førtidspension, som er tilkendt, eller hvor sag er påbegyndt før 2003 er ajourført med den nye ekstra tillægsydelse for 2006 og de nye regler om beregning af invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb til gifte.
15.12.2005 Netavisen Jyllands-Posten har en artikel om forslaget til nye regler om deling af pensionsordninger med overskriften: Skilsmisseadvokat: Nye deleregler en skandale
15.12.2005 Vore emner vedrørende børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud er blevet ajourført med satserne for 2006.
15.12.2005 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2006
14.12.2005 Vort program til beregning af boafgift er opdateret med tallene for 2006
11.12.2005 Vore programmer til beregning af de begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu ajourført med tallene for 2006
06.12.2005 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2006
28.11.2005 Vi har omredigeret emne nr. 673 med titlen: Ud af Folkekirken? Her kan du bl. a. læse, hvilke kommuner der er dyrest og billigst i kirkeskat i 2005.
27.11.2005 Et udvalg er efter 8 års arbejde fremkommet med et forslag til lovændring om forlodsudtagelse af alle rimelige pensionsordninger. Dette er en yderst uhensigtsmæssig og særdeles urimelig løsning af problemerne. Lovudkastet flytter uden reel begrundelse over 650 mia kr. væk fra formuefællesskabet til stor glæde for de ægtefæller, som har den største kapital- og ratepensioner. Det er i strid med normal moderne dansk tankegang, at man vil tage fra de svage og give til de stærke. Forslaget kan tvinge mange ægtefæller til at blive separeret eller skilt i 2006. Forslaget er teknisk meget kompliceret, uklart på talrige punkter og dermed processkabende. Kort sagt: det er en OM'er. Se artiklen : Skal 2006 være skilsmissernes år?
22.11.2005 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2006.
21.11.2005 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med satserne for 2006.
21.11.2005 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med tallene for 2006.
02.11.2005 Der er fra d. 01.11.2005 komme nye regler om lønindeholdelse. det kan du læse mere om på emne nr. 644: Kan lønnen røres?
01.11.2005 Familieadvokaten.dk har i dag været på nettet i 9 år.
15.10.2005 I vor formularservice kan du nu bestille en formular til en købsaftale vedrørende en ejerlejlighed, et fritidshus eller en villa, som du selv kan udfylde, hvis du køber eller sælger uden ejendomsmægler. Der medfølger formular til oplysning om fortrydelsesret og tilbud fra sælger om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikring. Der er desuden udførlig vejledning til udfyldelsen af dokumenterne. Du kan med denne formular få en skattefri besparelse på flere tusinde kr. ved en indsats fra din side på mindre end en time. Formularen koster 400 kr. inkl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.
12.10.2005 Vi har nu besvaret over 150.000 spørgsmål i vor brevkasse.
02.10.2005 Der er fra d. 01.10.2005 indført en række nye regler om gældssanering
  1. De nærmere betingelser for at få gældssanering fremgår nu udtrykkeligt af konkursloven.

  2. De nærmere regler for beregning af det beløb, som skyldneren skal betale sine kreditorer, er fastsat i gældssaneringsbekendtgørelsen

  3. Rådighedsbeløbet er forhøjet til 4.600 kr. om måneden for enlige og 7.800 kr. om måneden for ægtepar og samlevende par. Rådighedsbeløbet udgør 1.250 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.600 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.300 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år

  4. Skyldnerens nye ægtefælle/samlever skal ikke bidrage til betaling af skyldnerens gamle gæld.

  5. Børnefamilieydelse mv. skal ikke anvendes til betaling af skyldnerens kreditorer, men skal modregnes ved opgørelsen af udgifterne til børnene.

  6. Der er indført regler om behandlingen af skyldnerens pensionsordninger i forbindelse med en gældssanering.

  7. Det sikres, at pengeinstitutter mv. ikke kan modregne tilgodehavender i beløb fra pensionsordninger, der ophæves som led i en gældssanering.

  8. En gældssanering skal også kunne genoptages med henblik på at nedsætte det samlede beløb, som skyldneren skal betale.

Vi har som følge af ovenstående omredigeret vore 5 emner om gældssanering:

6461 Hvad er en gældssanering?

6462 Hvem kan få en gældssanering?

6463 Hvordan får man en gældssanering?

6464 Virkningerne af en gældssanering

6465 Skal dine aktiver realiseres?

01.10.2005 Lovsamlingen er ajourført til d. 01.10.2005. De talrige lovændringer som følge af kommunalreformen pr. d. 01.01.2007 er alle indarbejdede.
24.09.2005 I vor formularservice har vi  forbedret separations- og skilsmissepakken til ægtefæller med mindreårige børn og til ægtefæller uden mindreårige børn. I begge pakker medfølger nu:

1: en tjekliste over de mange problemer, der skal løses - med henvisninger til emnerne på Familieadvokaten.dk 
2. et omfattende skema til opgørelse af jeres respektive bodele, dvs. en boopgørelse,
3. en omfattende boopgørelse som excel-regneark,
4. en bodelingsoverenskomst,  
5. en aftale om deling af indbo,
6. en aftale om separat deling af pensionsordninger.

Boopgørelsen er for hver ægtefælle opdelt i 26 forskellige aktivposter og 11 forskellige passivposter. Der medfølger en udførlig vejledning på 14 sider i udfyldelsen af boopgørelsen, og i regnearksversionen er der indsat beregningsformler, således at du blot skal indsætte tallene, hvorefter resultatet kommer automatisk.
Bodelingsoverenskomsten er på to sider, og den medfølgende vejledning er på 4 sider.
Aftalen om deling af indbo er på 6 sider og formularen er selvforklarende.
Aftalen om separat deling af pensionsordninger er på 6 sider og vejledningen er på 4 sider.

18.09.2005 Vi har udarbejdet et lille program til beregning af tinglysningsafgift på skøder og pantebreve
10.09.2005 I vor formularservice kan du nu bestille en formular til et endeligt skøde, som du selv kan udfylde og sende til ejendomsværdipåtegning og dernæst til tinglysning.  Der medfølger også refusionsopgørelse i regneark. Der er udførlig vejledning til udfyldelsen af dokumenterne. Du kan med denne formular få en skattefri besparelse på flere tusinde kr. ved en indsats fra din side på mindre end en time. Formularen koster 400 kr. inkl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.
09.09.2005 I vor formularservice kan du nu bestille en overdragelseserklæring, som kan bruges til tinglysning, hvis en fast ejendom skal skifte ejer som led i delingen af et fællesbo efter en separation eller skilsmisse. Formularen koster 350 kr. inkl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.
30.08.2005 Oversigten over skattesatser er blevet ajourført med tallene for 2006.
16.08.2005 Nu har over 30.000 brugere prøvet vort program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet.
07.08.2005 Vi har udvidet vor formularservice med en ny formular til gensidigt testamente til ægtefæller med børn med legatbestemmelser. Der er mulighed for at træffe bestemmelser om, at der ved længstlevendes død forlods skal udredes bestemte beløb eller bestemte genstande (såkaldte sumlegater eller genstandslegater). Der er desuden mulighed for at træffe bestemmelser om arvens fordeling ved længstlevendes død, f. eks. at et af børnene skal arve mere eller mindre end de andre, at børnebørnene skal arve direkte efter jer, eller at førstafdødes særbarn eller særbørn skal have arv efter længstlevende.
27.07.2005 I lov om borteblevne er tidsfristerne for dødsformodningsdomme blevet halveret. Anmodning om offentlig indkaldelse kan indgives, når der er gået 5 år, siden den borteblevne sidst vides at have været i live. Hvis den borteblevne dengang var i livsfare eller der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder er en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at den pågældende er død, er fristen nu kun 6 måneder. Det kan du læse mere om på emne 811: Forsvundet eller død?
30.06.2005 Folketinget har vedtaget en ny navnelov, som træder i kraft d.  01.04.2006. Gebyret på 3.000 kr. for et navnebevis bortfalder. 
30.06.2005 Folketinget har nu vedtaget en lang række lovændringer som følge af kommunalreformen. De 13 statsamter erstattes af 5 regionale statsforvaltninger. Alle separations- og skilsmissesager skal startes ved statsforvaltningen.
30.06.2005 Ved lov nr. 554 af 24.06.2005 er der indført nye regler om sagsomkostninger i civile retssager - gældende fra d. 01.07.2005 og nye regler om fri proces gældende fra d. 01.01.2007.
21.06.2005 Beregningsprogrammet Valg af realkreditlån kan nu regne med lån baseret på 3%-obligationer.
28.05.2005 I vor formularservice kan du nu bestille en Boligklagepakke, som indeholder 7 formularer til brug for klager til huslejenævnet over huslejens størrelse samt indvendig  og udvendig vedligeholdelse. Formularen koster 200 kr. incl. moms, og medlemmer af MinFamilieadvokat får 20% rabat.
12.05.2005  Der er kommet nye regler om unges arbejde og vi har derfor ajourført følgende emner
342 Småjobs uden for skoletid
362 Regler om arbejdstiden

363 Farlige stoffer
07.05.2005 Fra d. 01.05.2005 skal en advokat af egen drift give forbrugere skriftlig oplysning om prisen for bistanden - enten som en fast pris - eller hvis dette ikke er muligt - som et begrundet overslag. Det kan du læse mere om på emne nr. 168: Hvad koster advokatbistand
26.04.2005 Vi har i vor oversigt over ankenævn og klageinstanser oprettet en nyt emne: Energiankenævnet
23.04.2005 Vi har udarbejdet et nyt program til beregning af efterlevelseshjælp til ægtefæller og samlevere
12.04.2005 Vi har nu udarbejdet et nyt program til beregning af venteprocenten ved opsat folkepension

Siden 1. juli 2004 har alle ældre, der har nået folkepensionsalderen, kunnet vælge at udskyde folkepensionen og deltage aktivt på arbejdsmarkedet i væsentligt omfang mod senere at få forhøjet den løbende folkepension med et tillæg for opsat pension.

Mens folkepensionen er opsat optjenes ret til at få forhøjet den senere folkepension med en procentdel ? venteprocenten. Venteprocenten forhøjes jo længere tid pensionen opsættes. På denne måde kan en person, der ønsker at arbejde i væsentligt omfang efter at folkepensionsalderen er nået, og som derfor ville få sin løbende folkepension nedsat på grund af arbejdsindkomst, vælge i stedet at opsætte pensionen til et tidspunkt, hvor vedkommende ikke har arbejdsindkomst.

07.04.2005 I vor formularservice kan du nu købe en formular til en bortkomsterklæring, som kan anvendes, hvis du vil tinglyse et pantebrev - men ikke kan finde dit originale skøde på din ejendom. Erklæringen koster 200 kr. incl. moms.
01.04.2005 Der er kommet nye regler om behandlingen af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag  - Bidragsbekendtgørelsen
28.03.2005 Vi har i vor oversigt over ankenævn og klageinstanser oprettet en nyt emne: Ankenævnet for Huseftersyn
27.03.2005 Ministeren for familie- og forbrugeranliggender har d. 24.02.2005 fremsat forslag til Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område) - L 28, som skal træde i kraft d. 01.01.2007
27.03.2005

Ministeren for familie- og forbrugeranliggender har d. 23.02.2005 fremsat forslag til en ny navnelov i Folketinget. - L 27. 1. behandling af forslaget fandt sted den 10. marts 2005.  Hvis loven vedtages, vil den tidligst kunne træde i kraft i april 2006. De gældende regler om navneændring er beskrevet i vor emnedel på emneoversigt 910

04.02.2005 Fra d. 01.02.2005 kan private andelslejligheder pantsættes og der kan ligeledes gøres udlæg i disse. Vi har derfor ajourført vore 8 emner om andelsboliger.
29.01.2005 Der er en alvorlig fejl i bladet Penge og Privatøkonomi fra februar 2005 i artiklen: Børneopsparing i turboudgave. I artiklen anføres det forældre kan sætte op til 52.700 kr. ind på en konto i barnets navn og på den måde gøre renter og kursgevinster op til børnenes personfradrag på 27.900 kr. (2005) skattefri. Bladet har imidlertid helt overset værnsreglen i kildeskattelovens § 5, stk. 2, som lyder således:

Stk. 2. Har barnet modtaget en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre, beskattes indtægtsnydelsen eller formueafkastet hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig her til landet. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år, eller til barnet indgår ægteskab. Har barnet modtaget gaven før den 1. januar 1969, og var barnet ved modtagelsen af gaven selvstændigt skattepligtig som følge af, at det forinden havde modtaget en formue ved arv eller gave fra andre end forældrene, sker beskatningen fortsat hos barnet.

Når børnenes penge er gaver fra forældrene, skal forældrene beskattes af renteindtægterne. Hvis børnenes penge derimod er gaver fra bedsteforældrene, skal børnene beskattes af indtægterne og så er finten korrekt

Alle de læsere, som måtte følge rådet i artiklen, overtræder således skattereglerne, hvis de lader indtægterne optræde på børnenes selvangivelser.

Se i øvrigt disse emner: 

372 Skat af renteindtægter?

373 Gaver fra bedsteforældre

26.01.2005 Vor formularservice blev omtalt i DR's program rabatten: Gør-det-selv jura på nettet

Hvis man står og har brug for et testamente, en ægtepagt, en fuldmagt eller lignende, går mange danskere til en advokat for at få dokumentet udfærdiget. Men faktisk kan du i flere tilfælde udfylde et juridisk standarddokument selv, få et lige så korrekt dokument og spare advokatens salær.

Juridiske standarddokumenter kan købes på nettet og i nogle boghandler. Der følger almindeligvis en vejledning, en genpart til notarkontoret samt en oversigt over notarkontorer i Danmark med standard-dokumenterne. Jurist Erik Frodelund skønner, at omkring 70% af danskerne vil kunne bruge standard-dokumenter, som de selv udfylder.
Du kan som tommelfingerregel bruge standard-dokumenterne, hvis det er en enkel situation, du står i, som du umiddelbart selv kan gennemskue, men du mangler bare de korrekte juridiske formuleringer. Hvis du f.eks. skal lave et testamente, og dine arvinger ?kun? omfatter hustru og evt. fælles børn, er det en standardsituation. Men hvis du kommer fra en familie med ?dine, mine og vores? børn, er det en dårlig idé at spare advokaten.

Priseksempel - Testamente:

Anslået pris hos advokat
Pris på nettet
2.400-6.000 kr.
350 kr.
 
Besparelse
2.050-5.650 kr.
 

www.familieadvokaten.dk - under menupunktet "Formularer" - finder du en lang række formularer og dokumenter som du kan bestille over nettet. De koster typisk fra kr. 200-500 kroner.

Dokumenterne er bl.a. testamenter, ægtepagter, samlivspakker, gældsbrev, gavebrev, fuldmagt mv.

23.01.2005 Vi har tilføjet et nyt program til beregning af ejendomsværdiskat 2000-2005.
23.01.2005 Vi har tilføjet nyt program til beregning af den skattemæssige værdi af fri bil.
19.01.2005 Vi har nu 44 igangværende afstemninger, hvor du kan tilkendegive din mening om en lang række spørgsmål, og se hvad andre mener.
10.01.2005 Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2005 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.
10.01.2005 Fra d. 01.01.2005 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 231.800 kr. til 236.900 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.
10.01.2005 Der er fra d. 01.01.2005 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en forhøjelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.
05.01.2005 Vore programmer til beregning af folkepension og førtidspension er nu ajourført med  satserne for 2005
04.01.2005 Efter flere måneders tests har Danmarks Familieadvokat fået nyt logo og et mere moderne, brugervenligt udseende. Logoet symboliserer Familie og indgår samtidig  i navnet FamilieAdvokaten.dk. Arbejdet med det nye design er udført i et samarbejde mellem adv. Ulrik Grønborg, Christoffer Hansen og Jimmy Mikkelsen fra Nextmedia.dk.
04.01.2005 Citat fra artikel i Århus Stiftstidende d. 04.01.2005: Dobbelt tragedie for efterladte: Pårørende  til ofre for flodbølgen i Sydøstasien risikerer en dobbelt tragedie. Der kan nemlig gå op til ti år, før savnede kan erklæres for døde, så de efterladte kan komme videre med deres liv. 

Det skyldes, at Danmark opererer efter en ikke særlig kendt lov fra 1946, som ikke matcher ulykker som flodbølgen 2. juledag med op imod 150.000 dødsofre. - Det er en uholdbar situation. En ægtefælle til en savnet kan for eksempel ikke skifte bo eller blive gift igen, siger familieadvokat Jørgen Grønborg, en af landets specialister på området.

Mange af de danskere, der er omkommet under naturkatastrofen, kan blive vanskelige at identificere. Nogle lægges måske i fællesgrave eller bliver brændt og aldrig fundet. Derfor kan det blive nødvendigt for ofrenes familier at gå til domstolene for at få deres pårørende erklæret døde. Man kan søge om en såkaldt dødsformodningsdom efter ti år. Men der kan også søges efter et år, "såfremt den borteblevne dengang var i livsfare, eller der af andre grunde er en til vished grænsende sandsynlighed for, at han er død - f.eks. fordi det skib eller luftfartøj, som han var om bord i, er forsvundet".

- Loven er simpelthen forældet. Jeg kender til et tilfælde, hvor en mand, der havde været forsvundet i Italien i otte år, ikke kunne blive erklæret for død. Det til trods for at han tidligere havde forsøgt selvmord, og hans bil blev fundet et afsidesliggende sted med tændingsnøglerne i, fortæller Jørgen Grønborg.

- Jeg appellerer til domstolene, at de i de sager, der formodentlig kommer, er fleksible og dømmer til fordel for de efterladte. Skulle det glædelige ske, at ofrene bliver fundet alligevel, kan udbetalingen af livsforsikring og andre transaktioner jo altid gå tilbage igen.

04.01.2005 Citat fra artikel i Jyllandsposten d. 04.01.2005: Savnede skal hurtigere kunne erklæres døde:  Hvis man har været om bord på et sunket skib eller nedstyrtet fly er det dog muligt at blive erklæret død allerede efter et år, men det kan også stille de efterladte i en meget vanskelig situation, oplyser advokat Jørgen U. Grønborg, der i de seneste dage gennem den juridiske brevkasse på Familieadvokaten har fået flere spørgsmål om, hvordan man fordeler boet efter en person, der sandsynligvis er død, men endnu ikke er fundet.

Derfor opfordrer han regeringen til straks at ændre reglerne.

»Det må ikke tage 10 år, som det gjorde med arveloven. Det bør man lovgive om aldeles omgående af hensyn til de pårørende for katastrofen i Sydøstasien,« siger Jørgen U. Grønborg. Han påpeger, at de efterladte er i en frygtelig situation, fordi de for eksempel ikke kan hæve på bankkonti, der tilhører de savnede.

»På det punkt er reglerne forældede, og man bør udvide området for dødsfaldskendelser, så man kan erklære folk døde meget hurtigere. Det er regler, der er udtænkt, før der fandtes mobiltelefon, sms og internet. 10 år er helt forældet, og et år er også urimeligt lang tid. Det rigtige må være, at de fleste kan erklæres for død meget hurtigt,« siger Jørgen U. Grønborg, der har fået spørgsmål om emnet både fra pårørende og fra almindeligt interesserede.

»Spørgsmålene er meget relevante og viser, at mange de seneste dage er stoppet op og har spekuleret på, hvad der mon sker, når man ikke er her mere, og det hele er temmelig uforberedt. Svaret er, at man kan håbe, at de savnede har betalingsservice, men det holder ikke et år, for der skal helst komme penge ind på kontiene,« siger Jørgen U. Grønborg.

04.01.2005 De nye indkomstgrænser for retshjælp og fri proces for 2005 er indarbejdede på emne nr. 166 og i  programmet Beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces.
03.01.2005 Vores program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet er nu ajourført med satserne for 2005.

2004

28.12.2004 Citat fra artikel i avisen Urban: Julen ødelægger vort parforhold
"Hos Danmarks Familieadvokat, en gratis retshjælp på nettet, tikker der også særlig mange skilsmisse-mails ind efter juleferien, fortæller advokat Jørgen Grønborg .»Der var sågar en, der juleaftensdag bestilte vores såkaldte skilsmissepakke, der indeholder papirer om børnebidrag og bodeling. Så det har helt sikkert været en hyggelig juleaften,« siger han."
17.12.2004 Der er ved lov nr. 204 af 29.03.2004 vedtaget en ændring af forbuddet mod udlæg i andelsboliger i ABL § 6 a. Loven træder i kraft, når økonomi- og erhvervsministeren bestemmer dette, og det bliver d. 01.02.2005. De nye bestemmelser lyder således:

§ 6 a. Uanset modstående vedtægtsbestemmelser kan der foretages arrest og udlæg i en andel i en andelsboligforening, og andelshaveren kan pantsætte sin andel. Andelshaverens ret til at pantsætte sin andel kan ikke begrænses i vedtægterne, jf. dog stk. 2..
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan andelsboligforeningen i vedtægterne begrænse retten til at pantsætte andelen gennem fastsættelse af en grænse for lånet størrelse. Retten kan alene begrænses på den måde, at andelshaveren ikke mod sikkerhed i andelen må optage lån, som overstiger 80 pct. af pantets værdi på lånetidspunktet.

Det bliver endvidere muligt at pantsætte andelsboliger. Pantebrevet skal tinglyses i andelsboligbogen, der minder om bilbogen.

12.12.2004 Beløbsgrænsen for boudlæg er i 2005 uændret på 32.000 kr, mens beløbsgrænsen for ægtefælleudlæg forhøjes fra 190.000 kr. til 200.000 kr.
11.12.2004 Vort program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er ajourført med tallene for 2005
11.12.2004 Vore emner vedrørende børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud er blevet ajourført med satserne for 2005.
11.12.2004 Vore programmer til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er ajourført med satserne for 2005
11.12.2004 Vort program til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende er ajourført med tallene for 2005
28.11.2004 Vort program til beregning af boligstøtte er ajourført med tallene for 2005.
24.11.2004 Der er i dag stiftet en ny forening: Danske FAMILIEadvokater, hvis medlemmer bl. a. vil tilbyde et familietjek, hvor man under et møde med advokaten kan få afklaret behovet for en bedre juridisk sikring af familien, f. eks. ved oprettelse af testamente, sikring via pensioner og forsikringer, oprettelse af ægtepagter og samejeoverenskomster. Vi har siden juli 2001 tilbudt vore brugere at gøre brug af vort gratis online-program Tjek dit juridiske sikkerhedsnet. Indtil nu har over 26.000 personer gjort brug af dette program.
font face="Times New Roman" size="3"> 22.11.2004 Vort program til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2005
15.11.2004 Vort program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er ajourført med tallene for 2005
12.11.2004 Oversigten over skattesatser er nu opdateret med tallene for 2005
11.11.2004 Vort programmer til beregning af boafgift og påkravsgebyr er nu opdaterede med 2005-beløbene
22.10.2004 I artikel i Politiken d. 22.10.2004 udtaler advokatrådets formand, advokat Sys Rovsing Koch, at hun ikke ser nogen fare i, at klienterne køber standarddokumenter over nettet:
»Vi vil hverken blåstemple det eller tage afstand fra det. Forbrugerne må lære at sortere i de tilbud, de kan få. Hvis man køber et standarddokument på nettet, så mangler den rådgivning, en advokat kan give. Du får måske ikke stillet de rigtige spørgsmål og bliver heller ikke inspireret af den samtale, som du måtte have med en advokat. Det er lidt som at købe tøj per postordre - der får du heller ikke rådgivningen fra ekspedienten. Men et postordrekatalog kan give dig lyst til at købe tøj i butikkerne, og det samme kan standarddokumenter«, siger hun. Vi er helt enige.
20.10.2004 I 2003 var der ifølge Domstolsstyrelsen 4.824 personer, som ansøgte om gældssanering, mens der kun var 1.424 personer eller ca. 29,5% af ansøgerne, som fik gennemført en gældssanering. I Hovedstadsområdet fik kun ca. 20% af ansøgerne gennemført en gældssanering. I Odense, Aalborg og Århus fik ca. 30-35% af ansøgerne gældssanering, og i Nykøbing Mors,  Rødding, Brønderslev og Fåborg fik over 68% af ansøgerne gældssanering. Du kan læse mere herom på vore 5 emner om gældssanering.
15.10.2004 Der er sket en ressortomlægning i Civilretsdirektoratet og oprettet to nye styrelser: Civilstyrelsen og Familiestyrelsen - se skrivelse af 15.10.2004
07.10.2004 Fra d. 01.10.2004 kan man altid blive gift på ny efter en skilsmisse, selv om fællesboet ikke er delt. Der stilles ikke længere krav om, at de vordende ægtefæller skal afgive erklæring om, hvorvidt den pågældende har eller venter børn med en anden mand eller kvinde. Se nærmere vort emne nr.515 ægteskabsbetingelser
30.07.2004 Søgefunktionen viser nu 2 tekstlinier for hvert søgeresultat - a la Google -, og på de enkelte sider kan man hurtigt springe til de enkelte forekomster.
11.07.2004 Vore 9 emner om faderskabssager er blevet skrevet om. Se oversigten 310 Hvem er barnets far?
10.07.2004 Vort program til beregning af folkepension beregner nu også den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), som i 2004 udgør 5.100 kr.
06.07.2004 Det er fra d. 10.06.2004 blevet muligt på ratepensioner og kapitalpensioner at begunstige samleveres livsarvinger (papbørn), jf.  § 1.9 og 1.10  i lov nr. 457 af 09.06.2004. Se nærmere 453 Indsættelse i pensionsordninger m.v.
04.07.2004 Det er blevet muligt at træffe aftaler om forældremyndighed og om samvær, som fra d. 01.10.2004 kan gennemtvinges umiddelbart gennem fogedretten - på samme måde som statsamtets afgørelser om samvær. Vore formularer til aftaler om udøvelse af fælles forældremyndighed og om samvær er allerede nu ændret.
01.07.2004 Ny artikel om de forslag, som er indeholdt i bet. nr. 1446/2004 om personnavne
09.06.2004 Ny artikel: Sean Boisen: Korrekte boligafgifter - Forkerte andelsværdier ved aftalt boligforbedring.
22.04.2004 Det er nu muligt at beregne varslet for arbejdsgivers opsigelse af funktionærer.
11.03.2004 Vi har omredigeret emne nr. 673 med titlen: Ud af Folkekirken? Her kan du bl. a. læse, hvilke kommuner der er dyrest og billigst i kirkeskat i 2004.
05.03.2004 Det er nu muligt at beregne ydelsen på et lån
01.03.2004 Vi har indført brugerbetaling for medlemskab af MinFamilieadvokat, som giver en række medlemsfordele for et gebyr på 10-20 kr. om måneden. Vi regner med, at antallet af spørgsmål til brevkassen vil falde, og at vi dermed får bedre tid til at besvare de enkelte spørgsmål og til at udbygge de enkelte emner
20.02.2004 Vi har opdateret vort emne nr. 776: Fri for mangelsansvar med tilføjelse af priserne på tilstandsrapporter
19.02.2004 Vi har opdateret vort emne nr. 777 om energimærkning med ajourføring af priserne
28.01.2004 Det er nu muligt at foretage beregning af begravelseshjælp.
24.01.2004 Vort emne om skattefordelene ved at være gift er blevet ajourført med taksterne for 2004. Se nærmere 512 Skatten og os
20.01.2004 Der er fra d. 01.01.2004 indført nye tekster for vederlag til værger og nye beløbsgrænser for, hvornår den, der er under værgemål, selv skal betale disse udgifter. De nye regler er indarbejdet i emne nr. 926 om værgens rettigheder.
18.01.2004 Vi har ajourført denne linies emne nr. 651-4 om kapitalpension og emne nr. 651-5 om ratepension med oplysninger om de maksimale indskudsbeløb og skatteprocenter for 2004..
14.01.2004 Du kan nu beregne størrelsen af folkepension i lyset af pensionistens og samleverens eller ægtefællens indkomst og formue. Vi har endvidere udarbejdet to programmer til beregning af førtidspension, hvad enten førtidspensionen er tilkendt, eller sagen er påbegyndt før d.  01.01.2003 eller hvor sagen er påbegyndt efter d. 31.12.2002.
12.01.2004 Mindsterenten er fra d. 01.01.2004 sat op fra 2% til 3% p.a. Ændringen er indarbejdet i vore emner om skattepligtige indtægter.
10.01.2004 Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2004 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.
08.01.2004 Fra d. 01.01.2004 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 224.600 kr. til 231.800 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.
08.01.2004 Der er fra d. 01.01.2004 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en forhøjelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.
08.01.2004 Fra d. 01.01.2004 gælder der nye regler for klager til Forbrugerklagenævnet. Det kan du lære mere om på vort emne om Forbrugerklagenævnet.
07.01.2004 Vort program til beregning af boligstøtte er udvidet og ajourført med taksterne for 2004, som blev ændret af Folketinget d. 19. dec. 2003
07.01.2004 Der er fra d. 01.01.2004 indført en ny beløbsgrænse for boudlæg på 32.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 821.
06.01.2004 Det er nu muligt at beregne ægtefælle - og børnebidrag. Programmet tager hensyn til gældende praksis vedrørende femtedelregel, bidragsloft, mindstegrænse og meget andet. Alle, der betaler eller modtager ægtefælle - og/eller børnebidrag, bør benytte programmet til at kontrollere, om de betaler og/eller modtager det korrekte beløb.
06.01.2004 Det er nu muligt at beregne påkravsgebyr ved lejerestance. Programmet kan anvendes ved private lejemål, erhvervslejemål og ved almene boliger.
05.01.2004 De nye indkomstgrænser for retshjælp og fri proces for 2004 er indarbejdede på emne nr. 166 og i  programmet Beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces.
05.01.2004 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med taksterne for 2004, hvor der er indført særlige regler for pendlere i udkantskommuner
04.01.2004 Programmerne til beregning af børnebidrag  til beregning af ydelser til enlige forsørgere er ajourført med taksterne for 2004
03.01.2004 Civilretsdirektoratet har d. 11.12.2003 udsendt nye vejledende grænser for, hvornår der i 2004 skal betales mere end normalbidrag. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 333.
02.01.2004 De nye tal for børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud for 2004 kan nu læses på emne nr. 339.
01.01.2004 Vi har indarbejdet beløbsgrænser og procentsatser for 2004 i oversigt over skattesatser, som du finder på emne nr. 941.

2003

Du kan nu beregne vidnegodtgørelse, hvis du er tilmeldt MinFamilieadvokat.

Vi omredigerer løbende vore 8 emner om realkreditlån, som du finder på emneoversigt 680. Du kan på emne nr. 684 foretage omfattende beregninger, der viser hvilke lånetyper der er billigst.

Du kan fra d. 11.10.2003 som noget nyt i vor formularservice betale med Dankort eller Visakort. Du får da omgående tilsendt dokumenterne pr. e-mail, og du sparer gebyret på 50 kr. for elektronisk fremsendelse. Klik her, hvis du vil se den nye online-butik.

Det er nu blevet muligt at skræddersy en IT-ægtepagt online med advokatbistand. Det nye system er omtalt i en artikel i Politiken lørdag d. 27.09.2003: Ægtepagt til nettopris på nettet.

Hvis du inden du skal giftes med en person, der ikke taler dansk, ønsker at oprette særejeægtepagt, har du nu mulighed for at bestille ægtepagtformularerne nr. 251 (delvist kombinationssæreje) og 252 (rent kombinationssæreje) med oversættelse til engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Nationalbankens udlånsrente er pr. 01.07.2003 på 2,15% og derfor er de såkaldte strafrenter fra d. 01.07.2003 nedsat fra 9,95% p.a. til 9,15% p.a. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Mindsterenten er fra d. 01.07.2003 nedsat fra 3% til 2% p.a. Ændringen er indarbejdet i vore emner om skattepligtige indtægter.

Diskontoen er fra d. 06.06.2003 blevet sat ned fra 2,50% til 2,00%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Morgenavisen Jyllandsposten havde d. 10. maj 2003 en artikel om priskrig på testamenter. Artiklen omhandler programmet MitTestamente, hvor du kan skræddersy dit testamente online med advokatbistand - til en discountpris på 1.500 kr. En lektor i skatteret fra Københavns Universitet, Henrik Dam, som avisen har udnævnt til testamenteekspert, er skeptisk over for vort nye system. Han vil altid tilråde, at man går til en advokat og drøfter testamentet indgående, da der er uendeligt mange faldgruber, når man udfærdiger et testamente. Vi er enige i, at advokatbistand til oprettelse af testamente er særdeles velbegrundet, men vi har svært ved at se begrundelsen for, at advokaten skal bruge en masse kostbar tid ved under et møde at nedskrive folks ønsker, herunder navne, adresser, personnumre på testator, dennes familie og de begunstigede, samt hvad hver enkelt skal arve. Der ligger en stor tidsbesparelse i, at folk selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kun skal bruge tid på den præcise juridiske formulering af testamentet. Dette er en af grundene til den lave pris. Det eneste rosende, som Henrik Dam kan få sig selv til at sige om det nye system, er, at de udfyldte skemaer da er velegnede som huskesedler, når man går til en advokat. Vi er rørte over denne ros fra en lektor, som just ikke er uvildig, idet han naturligvis hellere ser, at folk betaler mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. for at oprette testamente via EDC-Jura, da han derved oppebærer honorar som kontrollant af den advokat, som udarbejder testamentet. På MitTestamente er der ikke behov for nogen fordyrende mellemled - hverken i form af ejendomsmæglere eller kontrollerende universitetsfolk.

Vi har omredigeret emne nr. 673 med titlen: Ud af Folkekirken? Her kan du bl. a. læse, hvilke kommuner der er dyrest og billigst i kirkeskat i 2003.

Diskontoen er fra d. 07.03.2003 blevet sat ned fra 2,75% til 2,50%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2003 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

Der er fra d. 01.01.2003 indført en ny beløbsgrænse for boudlæg på 31.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 821.

Der er fra d. 01.01.2003 indført en ny beløbsgrænse for ægtefælle på 190.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 822.

Fra d. 01.01.2003 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 216.900 kr. til 224.600 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.

Der er fra d. 01.01.2003 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en forhøjelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.

Civilretsdirektoratet har d. 13.12.2001 udsendt nye vejledende grænser for, hvornår der i 2003 skal betales mere end normalbidrag. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 333.

Programmet til beregning af børnebidrag er ligeledes ajourført med taksterne for 2003.

De nye indkomstgrænser for retshjælp og fri proces for 2003 er indarbejdede på emne nr. 166 og i  programmet Beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces.

De nye tal for børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud for 2003 kan nu læses på emne nr. 339.

2002

Diskontoen er fra d. 06.12.2002 blevet sat ned fra 3,25% til 2,75%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Som et supplement til vor formularservice, kan vi nu tilbyde dig mulighed for at skræddersy dit testamente online med advokatbistand. Du skal blot gå ind på MitTestamente. Du har nu langt flere muligheder for at indsætte individuelle bestemmelser, og du kan få udkastet gennemgået med advokat pr. telefon. Der er en fast pris på 1500 kr. inkl. moms. 

Vort emne nr. 938 om billige lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter er ajourført med den nye rentesats for 2003, som er på 1,625% p.a. Landets kommuner har i alt ydet lån for 2,6 mia. kr. til dette formål.

Der er nu muligt i vor formularservice at bestille børnetestamenter, der skal underskrives for en notar - se nærmere formular nr. 234 og 235.

Mindsterenten er fra d. 10.10.2002 nedsat fra 4% til 3% p.a. Ændringen er indarbejdet i vore emner om skattepligtige indtægter.

Vi har indarbejdet beløbsgrænser og procentsatser for 2003 i oversigt over skattesatser, som du finder på emne nr. 941.

Der er med virkning for krav, der forfalder d. 01.08.2002 eller senere, sket en forhøjelse af morarenten (strafrenten) fra 8,25% p.a. til 10,55% p.a. Reglerne om tidspunktet for renternes betaling er ligeledes blevet ændret. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Der er ligeledes med virkning for krav, der forfalder d. 01.08.2002 eller senere indført faste takster for inkassogebyrer, der gælder for både advokater og inkassobureauer. Taksterne må ikke overskrides. Der er under beregningsprogrammerne indlagt et nyt program til beregning af inkassogebyrerne.

Vi har nu udarbejdet et program til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn (vuggestue, børnehave dagpleje).

Bladet Penge og Privatøkonomi har i juli-nummeret 2002 udgivet en analyse af, hvilke banker og sparekasser der er billigst. Det kan du læse mere om på emne nr. 656: Skal dine konti flyttes?

Den nye børnelov er trådt i kraft d. 01.07.2002. Den gamle børnelov har ændret navn til lov om børns forsørgelse

Der er fra d. 01.01.2002 indført nye regler om loft over ejendomsværdiskatten. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 931 om ejendomsværdiskat

Vi har d. 21.06.2002 etableret MinFamilieadvokat, hvor du kan tilmelde dig, og derefter får adgang til gratis at benytte vor brevkasse, og hvor du desuden kan bestille nyhedsbreve. Medlemmerne har desuden adgang til en række beregningsprogrammer, og der vil komme tilbud til medlemmerne om rabat på formularer.

Der er ved en ændring af ligningsloven d. 08.05.2002 indført et mindste bundfradrag på 2.000 kr. om måneden, før der skal betales skat ved af lejeindtægten ved udlejning af værelser. De nye regler gælder fra og med indkomståret 2002. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 932.

Købeloven er blevet ændret ved en ny lov af 22.04.2002 med virkning før køb indgået d. 01.01.2002 eller senere. Vi har indarbejdet lovændringerne i vort eksemplar af købeloven og i emne nr. 623 om garanti i forbrugerkøb

Vort emne om børneopsparing er opdateret med de nye tal for 2002.

Vi har nu udarbejdet en oversigt over 100 klage- og ankeinstanser.

Fra d. 01.01.2002 er der indført mulighed for, at du kan indsætte din samlever til at modtage samleverpension i ATP. Det kan du læse mere om på emne nr. 453.

Der er fra d. 01.01.2002 kommet nye indkomstgrænser for retshjælp og fri proces. Du kan læse de nye tal på emne nr. 166.

Vi har omredigeret emne nr. 673 med titlen: Ud af Folkekirken? Her kan du bl. a. læse, hvilke kommuner der er dyrest og billigst i kirkeskat i 2002.

Der er fra d. 01.01.2002 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en forhøjelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.

Fra d. 01.01.2002 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 210.600 kr. til 216.900 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.

Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2002 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

Vi kan nu tilbyde formular nr. 252 til ægtepagt om rent kombinationssæreje i en version på dansk og engelsk.

Mindsterenten er fra d. 01.01.2002 forhøjet fra 3% til 4% p.a. Ændringen er indarbejdet i vore emner om skattepligtige indtægter.

Der er fra d. 01.01.2002 indført en ny beløbsgrænse for boudlæg på 30.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 821.

Der er fra d. 01.01.2002 indført en ny beløbsgrænse for ægtefælle på 180.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 822.

De nye tal for børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud for 2002 kan nu læses på emne nr. 339.

2001

Civilretsdirektoratet har d..07.12.2001 udsendt nye vejledende grænser for, hvornår der i 2002 skal betales mere end normalbidrag. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 333.

Fra d. 01.01.2002 er spørgsmålet om forældremyndighed ikke længere et vilkår for separationen eller skilsmissen. Den fælles forældremyndighed fortsætter, men I kan begge kræve den fælles forældremyndighed bragt til ophør. Som noget nyt skal dommeren i en forældremyndighedssag også tale med børn under 12 år,  hvis barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 561.

Mindsterenten er fra d. 23.11.2001 nedsat fra 4% til 3% p.a. Ændringen er indarbejdet i vore emner om skattepligtige indtægter.

Diskontoen er fra d. 09.11.2001 blevet sat ned fra 3,75% til 3,25%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Vi har nu udvidet Familieadvokaten med et afstemningsmodul, hvor du kan tilkendegive din mening om en række forskellige retspolitiske spørgsmål, f. eks. om tvangsarveretten bør afskaffes, eller om børnebidragene bør sættes op eller ned. Vi håber, at der vil være mange, som vil besøge Din mening.

Diskontoen er fra d. 18.09.2001 blevet sat ned fra 4,25% til 3,75%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Vi har indarbejdet beløbsgrænser og procentsatser for 2002 i oversigt over skattesatser, som du finder på emne nr. 941.

Fra d. 01.07.2001 er der indført et loft over rykkergebyrer fra erhvervsdrivende til forbrugere på 100 kr. Du kan finde den nye regel i rentelovens § 9 a.

Vi kan nu tilbyde en nyudviklet og gratis service, hvor du kan tjekke din personlige retsstilling i familieretlig og arveretlig henseende. Programmet hedder Tjek dit juridiske sikkerhedsnet.

Diskontoen er fra d. 14.05.2001 blevet sat ned fra 4,75% til 4,50%. Dermed er der også sket en lille nedsættelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2001 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

Der er fra d. 01.01.2001 indført en ny beløbsgrænse for boudlæg på 29.000 kr.. Det kan du læse mere om på emne nr. 821.

Fra d. 01.01.2001 er mindsterenten nedsat fra 5% til 4% p.a.

Der er fra d. 01.01.2001 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en forhøjelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.

Fra d. 01.01.2001 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 203.500 kr. til 210.600 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.

Der er fra d. 01.01.2001 indført et særligt børnetilskud på 5.000 kr. årligt til børn af forældre, der er uddannelsessøgende. Det kan du læse mere om på emne nr. 338.

De nye tal for børnebidrag, børnefamilieydelse og børnetilskud for 2001 kan nu læses på emne nr. 339. Civilretsdirektoratet har d..15.12.2000 udsendt nye vejledende grænser for, hvornår der skal betales mere end normalbidrag. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 333.

Vi har indarbejdet beløbsgrænser og procentsatser for 2001 i oversigt over skattesatser, som du finder på emne nr. 941.

2000

Diskontoen er fra d. 06.10.2000 blevet sat op fra 4,50% til 4,75%. Dermed er der også sket en lille forhøjelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Vi har nu udarbejdet formularer til brug for begunstigelse af samlevere i pensioner og forsikringer, som giver mulighed for at sikre, at den begunstigede får hele beløbet, selv om den afdøde efterlader sig børn eller andre livsarvinger. Det kan du læse mere om på emne nr. 2461.,

Fra d. 01.07.2000 er der kommet nye regler om telefon- og andre former for fjernsalg. Det kan du læse mere om på emne nr. 621. Der er desuden sket ændringer i reglerne om fortrydelsesret. Det kan du læse mere om på emne nr. 632.

Fra d. 01.07.2000 er mindsterenten forhøjet fra 4% til 5% p.a.

Fra d. 01.07.2000 skal sælgere af visse faste ejendomme (parcelhuse og sommerhuse) tilbyde at betale 50% af præmien på ejerskifteforsikringen, hvis køber vil tegne en sådan. Det kan du læse mere om på emne nr. 776: Fri for mangelsansvar?

Den obligatoriske ordning med solgt eller gratis aftaler med ejendomsmæglere er fra d. 01.07.2000 blevet gjort frivillig. Det kan du læse mere om på emne nr. 773.

Vi har efter mange opfordringer nu udarbejdet en formular til en købsaftale mellem private vedrørende en personbil. Du kan læse mere om købsaftalen på emne nr. 267.

Diskontoen er fra d. 09.06.2000 blevet sat op fra 3,75% til 4,25%. Dermed er der også sket en lille forhøjelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Ægtefæller har med virkning fra d. 01.03.2000 fået to bundfradrag ved salg af børsnoterede aktier, som de har ejet i mere end 3 år. Det kan du læse mere om på emne nr. 942-3.

Det er fra d. 01.01.2000 blevet 250 kr. dyrere at oprette notartestamente. Stemplet på 50 kr. er bortfaldet, men til gengæld er der indført et notarialgebyr på 300 kr. Du kan læse om omkostningerne ved oprettelse af testamenter på emne nr. 854.

Der er fra d. 01.01.2000 sket ændringer i reglerne om fradragsret for børnebidrag. Det kan du læse mere om på emne nr. 588 om bidrag og skat. Her kan du også læse, hvor meget fradragsværdien af børnebidrag og ægtefællebidrag falder i de kommende år frem til år 2006.

Fra d. 01.01.2000 er bundfradraget ved beregning af boafgift forhøjet fra 196.600 kr. til 203.500 kr. De nye tal er indarbejdet i denne linies i alt 5 emner om boafgift, som du kan finde på emneoversigt 880.

Der er fra d. 01.01.2000 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og en nedsættelse af det skattefri bundfradrag pr. måned. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.

Vi har som følge af de nye beløbsgrænser pr. d. 01.01.2000 omredigeret de 7 emner om økonomisk støtte inden for familien. Du finder disse emner på emneoversigt nr. 610.

Der er fra d. 01.01.2000 indført en ny beløbsgrænse for boudlæg på 28.000 kr.. Det kan du læse mere om på emne nr. 821.

Der er fra d. 01.01.2000 indført en ny beløbsgrænse for ægtefælleudlæg på 170.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 822.

Det såkaldte normalbidrag til børn udgør i år 2000 785 kr. om måneden. Civilretsdirektoratet har d..10.12.1999 udsendt nye vejledende grænser for, hvornår der skal betales mere end normalbidrag. De nye regler er indarbejdede i emne nr. 333.

Størrelsen af børnebidrag, børnefamilieydelse, børnetilskud m.v. for 2000 er blevet indarbejdet i emne nr. 339

Hvis du betaler børnebidrag, vil vi her give dig en dårlig nyhed. Regeringens lovforslag af 07.10.1999 om forhøjelse af børnebidragene med 102 kr. om måneden er vedtaget af Folketinget d. 14.12.1999 og er gennemført med virkning fra d. 01.01.2000. Beløbet er ikke fradragsberettiget i skat.

Hvis du modtager børnebidrag, får du som enlig forsørger ikke nogen glæde af forhøjelsen, da dit ordinære børnetilskud nedsættes med 306 kr. pr. kvartal, således at din økonomi er uforandret.

Modtager du børnebidrag og har du ikke ret til ordinært børnetilskud, fordi du har etableret nyt samlivsforhold eller ægteskab, kan du glæde dig over de nye regler. Du får nu din økonomi forbedret med 102 skattefri kr. pr. barn - som en besynderlig følge af regeringens ønske om at spare.

1999

Diskontoen er fra d. 05.11.1999 blevet sat op fra 2,75% til 3,00%. Dermed er der også sket en lille forhøjelse af de såkaldte strafrenter eller morarenter. Det kan du læse mere om på emne nr. 648.

Det er fra d. 01.07.1999 blevet muligt at indsætte samlevere som begunstigede på kapital- og ratepensioner. Det kan du læse mere om på emne nr. 453.

Der er fra d. 01.07.1999 kommet nye regler om registreret partnerskab. Det kræves ikke længere ubetinget, at mindst een af parterne er dansk statsborger, og det er blevet muligt for registrerede partnere et gennemføre stedbarnsadoptioner, medmindre der er tale om et barn fra et andet land.. Du kan læse mere herom på emne nr. 516.

Der er kommet nye regler i funktionærloven om fuld løn til gravide funktionærer under sygdom med virkning fra d. 03.06.1999 og om konkurrenceklausuler og kundeklausuler, som er påtaget d. 15.06.1999 eller senere. De nye regler er indarbejdet i vor udgave af funktionærloven, se § 7 og §§ 18 og 18 a.

Der er med virkning fra d. 14.04.1999 kommet nye regler om gebyr ved anvendelse af betalingskort. Du kan læse de nye regler i § 20 i lov om betalingskort

Der er fra d. 01.01.1999 sket forhøjelse af beløbsgrænserne vedrørende skattefrie dødsboer og vedrørende det skattefire bundfradrag. Det kan du læse mere om på emne nr. 829: Skatten og skiftet.

Størrelsen af børnebidrag, børnefamilieydelse, børnetilskud m.v. for 1999 er blevet indarbejdet i emne nr. 339. Der er også kommet nye satser for 1999 for regulering af børnebidrag ud over normalbidrag. Dem kan du læse på emne nr. 333.

1998

Skatteministeren har d. 17.12.1998 fremsat lovforslag nr. 146/1998, hvorefter det skal være muligt at indsætte en samlever som begunstiget til kapital- og ratepensioner. Det kræves ifølge lovforslaget alene, at parterne har fælles bopæl ved indsættelsen. De nye regler skal ifølge lovforslaget træde i kraft d. 01.07.1999.

Der er med virkning fra d. 01.07.1998 indført nye regler om ægtefællers hæftelse for tilbagebetalingen af særlig støtte til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger samt hjælp til boligindskud. Det kan du læse mere om på emne nr. 525: Hvem hæfter for gælden?

Med virkning fra d. 01.07.1998 kan midlerne på børneopsparingskonti anbringes som puljeindlån eller i et særskilt værdipapirdepot. Vi vil råde dig til at overveje at placere midlerne i f. eks. statsobligationer, da dette vil kunne give en højere rente, end pengeinstituttet kan tilbyde. Du kan læse mere om børneopsparingskonti på emne nr. 651-1.

Der er med virkning fra d. 14.05.1998 kommet nye regler om aktindsigt i sager vedrørende enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentlige. Du kan læse de nye regler i offentlighedslovens § 2.

Højesteret har d. 30.03.1998 stadfæstet 2 landsretsdomme fra 1996 om pensioners deling ved separation og skilsmisse. Det kan du læse mere om på emne nr. 574, der hedder: Skal pensionsordninger deles?

Vi er som noget nyt gået i gang med at indlægge en samling af privatretlige love, således at vore læsere selv kan studere lovenes tekst, som dog ikke altid er lige let forståelig. Lovsamlingen omfatter foreløbig kun 41 love, men den vil løbende blive udbygget. Du kan finde alle gældende love i Retsinformation, hvortil adgangen er blevet gratis fra d. 01.01.1998.

Folketinget har d. 17.02.1998 vedtaget et lovforslag, hvorefter progressionsgrænsen for beregning af lejeværdi af egen bolig med virkning fra d. 01.01.1998 er forhøjet til 2.150.000 kr. Du kan læse mere om reglerne om lejeværdi på emne nr. 931.

Vi har d. 06.02.1998 indføjet nogle flere råd på emne nr. 761: Nogle råd, før du køber ejerbolig. Her kan du nu finde i alt 8 gode råd, som du forhåbentlig kan bruge.

Finansminister Mogens Lykketoft har meddelt, at præmieobligationer vil blive indfriet af staten til pålydende, når de enkelte serier udløber. Dette har medført, at kurserne på præmieobligationer er styrtdykket midt i januar 1998. Du kan på vort emne nr. 651-8 om gevinstopsparing læse mere om fordele og ulemper ved præmieobligationer.

Der er fra d. 01.01.1998 indført en ny regel om, at enlige forsørgere hvert år skal afgive en erklæring om, at de er faktisk enlige. I modsat fald bortfalder de forhøjede og ekstra børnetilskud. Det kan du læse mere om på emne nr. 338.

Der er fra d. 01.01.1998 kommet nye regler om gaver i boafgiftsloven. Gaver til personer, der har haft fælles bopæl de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, er ikke længere indkomstskattepligtige, men skal alene belægges med gaveafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget på 42.500 kr. i 1998. Det samme gælder gaver til plejebørn, der har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos giveren sammen med barnet. Du kan læse mere om gaver mellem papirløst samlevende på emne nr. 428 og mere generelt om gaver til nærtbeslægtede på emne nr. 610.

Der kan i 1998 indsættes op til 9.000 kr. på en børneopsparingskonto. Der er desuden kommet nye regler om indskudsretten på disse konti. Det kan du læse mere om på emne nr. 651-1.

Du kan i 1998 indsætte op til 12.000 kr. på en konto for boligopsparing. Fordelen er, at renterne på kontoen er skattefri, hvis opsparingen anvendes til visse boligformål. Det kan du læse mere om på emne nr. 651-3.

Vi har ajourført denne linies emne nr. 651-4 om kapitalpension og emne nr. 651-5 om ratepension med oplysninger om de maksimale indskudsbeløb og skatteprocenter for 1998.

Fra d. 01.01.1998 er beløbsgrænsen ved ægtefælleudlæg forhøjet fra 150.000 kr. til 160.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 822.

Vi har som følge af de ændrede beløbsgrænser for gaver og personfradrag i 1998 også omredigeret de 4 emner om skatten for unge under 18 år. Det kan du læse mere om på emne nr. 370.

1997

Justitsminister Frank Jensen har d. 24.11.1997 besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende pensioners deling på ægtefælleskifte. Udvalget bliver på 17 medlemmer og får professor Linda Nielsen, Københavns Universitet, som formand. Du kan læse om de gældende regler om pensionsordningers deling på emne nr. 574.

Vi har udarbejdet en oversigt over landets statsamter med adresser og telefonnumre. Den finder du på emne nr. 557.

Stempelloven er med virkning fra d. 23.10.1997 blevet ændret, således at der nu og frem til d. 31.12.1998 skal betales 5% stempel af visse pantebreve med pant i fast ejendomme til helårsbeboelse til brug for ejeren samt fritidshuse. Lovforslaget skulle oprindeligt have virkning fra dets fremsættelse, dvs. fra og med d. 07.10.1997, men dette blev ændret under Folketingets behandling af lovforslaget. Du kan læse mere om stempelforhøjelsen på emne nr. 688.

Nationalbanken har d. 10.10.1997 hævet diskontoen med 0,25%, således at diskontoen nu udgør 3,5% p.a. Ændringen betyder, at strafrenter og forhalingsrenter er steget med 0,25%. Det kan du læse mere om på emne nr. 648: Et strafrenterne lovlige?

Med virkning fra d. 13.06.1997 er revselsesretten blevet afskaffet. Det kan du læse mere om på emne nr. 324.

Med virkning fra d. 12.06.1997 er der indført forbud mod udlæg i andele i private andelsboligforeninger. Det kan du læse mere om på emne nr. 797.

Fra d. 09.06.1997 er tinglysningsgebyret steget fra 700 kr. til 1.200 kr. Vi har indarbejdet den nye sats de mange steder, hvor dette gebyr er omtalt.

Vi har i pinsen 1997 oprettet en oversigt over de 50 nyeste brevkassesvar.

Vi har udarbejdet en ordliste med forklaring af over 890 juridiske fagudtryk. Du finder listen på emne nr. 195. Vi modtager meget gerne forslag til yderligere ord på ordlisten, som gerne skulle ende med at blive et lille juridisk leksikon.

Vi er påbegyndt udarbejdelsen af en liste over retshjælpsinstitutioner i Danmark. Listen omfatter foreløbigt 8 institutioner i København og Århus. Du finder listen på emne nr. 161. Vi modtager gerne oplysninger om flere institutioner.

Vi har d. 05.05.1997 ajourført denne linies emne nr. 6518 om gevinstopsparing, hvor du blandt andet kan læse, hvem der er de sikre vindere på disse opsparingsformer.

Vi har på emne nr. 924 om konsekvenser af værgemål indlagt en liste over de 9 godkendte forvaltningsafdelinger, som er baseret på skrivelse af 02.04.1997 fra Civilretsdirektoratet.

Der er fra d. 01.01.1997 indført regler om energimærkning ved salg af fast ejendom, herunder ejerlejligheder, og andelslejligheder. Du kan læse om disse regler på emne nr. 777.

Den 01.01.1997 er den nye dødsboskiftereform trådt i kraft. Der er desuden kommet en helt ny lov om beskatning ved dødsfald. De nye regler er indarbejdet i denne linies 9 emner om dødsboskifte, som er blevet skrevet fuldstændigt om. Du kan finde en oversigt over disse emne på emneoversigt nr. 820. Der er også sket en række ændringer vedrørende uskiftet bo. Disse ændringer er indarbejdet i denne linies 8 emner om uskiftet bo, som du finder på emneoversigt nr. 840.

Der er fra d. 01.01.1997 kommet nye regler for tidspunktet for afkald på falden arv. Det kan du læse om på emne nr. 864.

Fra d. 01.01.1997 er der sket en lille forhøjelse af de afgiftsfri beløb, som årligt kan gives som gaver. Vi har derfor omredigeret emnerne om økonomisk støtte inden for familien, dvs. emnerne 611-617, som du kan finde via emneoversigt nr. 610.

D. 01.01.1997 er den nye lov om værgemål trådt i kraft. Loven afløser myndighedsloven fra 1922. Værgemålsloven er indarbejdet i denne linies 7 emner om værgemål for voksne, som du finder på emneoversigt nr. 920, og i denne linies 7 emner om børn og unges økonomiske rettigheder, som du kan finde på emneoversigt nr. 350.

D. 01.01.1997 har den længstlevende ægtefælle i barnløse ægteskaber formentlig fået nye legale arvinger, hvis boet efter førstafdøde er blevet udlagt efter 150.000 kr.'s reglen. Det kan du læse mere om på emne nr. 838.

Fra d. 01.01.1997 er beløbsgrænsen for gæld til det offentlige, som kan danne grundlag for indberetning til private kreditoplysningsbureauer, nedsat fra 25.000 kr. til 7.000 kr. Det kan du læse mere om på emne nr. 649 - registreret som dårlig betaler.

1996

Der er i efteråret 1996 sket en ændring af de vejledende regler om fastsættelse af ægtefællebidrag. Den såkaldte mindstegrænse er forhøjet fra ca. 13.500 kr. til ca. 14.500 kr. pr. måned, og den såkaldte maksimumsgrænse er ligeledes blevet forhøjet. Du kan læse mere herom på emne nr. 563.

Et af de store diskussionsemner i efteråret 1996 var lejeværdireglerne. Vi har udarbejdet et nyt emne nr. 931, hvor du kan læse om de gældende meget indviklede regler og om de gældende satser - både for 1996 og 1997.

Med virkning fra d. 01.07.1996 er der indført nye regler om indsættelse af begunstigede i kapital- og ratepensioner i banker og sparekasser. Du kan således nu dirigere din kapital- eller ratepension videre til din samlever - uden om dit dødsbo, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger. Du skal sørge for, at begunstigelsesklausulen i pensionsopsparingsaftalen med pengeinstituttet bliver ændret til "mine nærmeste pårørende", og du skal desuden oprette et testamente, hvor du indsætter din samlever til at arve alt, hvad du efterlader dig. Klausulen "nærmeste pårørende" har ikke været lovlig før d. 01.07.1996, og er din opsparing påbegyndt før d. 01.07.1996, er det derfor nødvendigt, at du selv sørger for at få begunstigelsesklausulen ændret. Det kan du læse mere om på emne nr. 453.

Der er ligeledes med virkning fra d. 01.07.1996 kommer regler om fremgangsmåden ved indsættelse af begunstigede i kapital- og ratepensionsordninger og om fortolkningen af de forskellige begunstigelsesklausuler. De nye regler i pensionsopsparingsloven er indarbejdet i denne linies 5 emner om indsættelse af begunstigede. Du kan finde disse emner på emneoversigt nr. 890.

Der er med virkning fra d. 22.06.1996 kommet nye regler om unges arbejde, som bl. andet indebærer, at unge under 13 år ikke længere må gå med aviser og reklamer. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 342.

Der er med virkning fra d. 25.04.1996 indført nye regler i pensionsbeskatningsloven vedrørende deling af pensionsordninger i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det kan du læse mere om på emne nr. 574.

Der er med virkning fra d. 01.04.1996 kommet nye regler om andelsboligforeningers garantistillelse for lån i pengeinstitutter til køb af andelslejligheder. Det kan du læse mere om på emne nr. 795.

Der er fra d. 01.01.1996 indført nye regler om fortrydelsesret i forbindelse med køb af en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Det kan du læse mere om på emne nr. 765.

Der er fra den 01.01.1996 indført nye regler om ejerskifteforsikringer og tilstandsrapporter. Det kan du læse mere om på emne nr. 768. Der er desuden kommer nye regler om sælgerens ansvar. Det kan du læse om på emne nr. 776.

Fra d. 01.01.1996 er den lov om forældremyndighed og samvær trådt i kraft. Den nye lov er indarbejdet i emne nr. 442 om aftaler om fælles forældremyndighed mellem papirløse forældre, i emne nr. 582 om opløsning af fælles forældremyndighed, emne nr. 583 om overførsel eller ændring af forældremyndighed og i emne nr. 584 om samværsret.

De nye regler om gaveafgift har medført ændringer af en række af de formularer, som kan bestilles via denne linie. Dette gælder f. eks. formular nr. 263 til et gavebrev og formular nr. 264 til en arveforskudskontrakt. Desuden er ægtepagterne blevet ændret.