795 Hvordan finansieres købet ?

Købesummen for en andelslejlighed skal næsten altid betales kontant 8 dage før overtagelsesdagen.

Det er meget almindeligt, at en andelsbolig koster f. eks. 200.000 kr. eller mere. Da det er de færreste, som blot kan udskrive en check på en købesum i denne størrelse, er det naturligvis et interessant spørgsmål for de fleste, hvorledes købesummen kan og skal finansieres.

Købesummen finansieres næsten altid ved et lån i en bank eller sparekasse.

Fra d. 01.02.2005 kan du som noget nyt give banken eller sparekassen pant i din andelslejlighed til sikkerhed for lånet. Pantebrevet skal tinglyses i andelsboligbogen, som føres på edb ved retten i Århus.

Du kan derimod ikke længere kræve, at boligforeningen yder en delvis garanti for lån i et pengeinstitut til dækning af prisen på selve andelen.