372 Skat af renteindtægter?

Når du som ung får renter, fx af din opsparing på en bankbog, skal renterne beskattes hos dig. Men da du har et personfradrag - og dermed et frikort - slipper du for at skulle betale indkomstskat af renterne, medmindre du samlet har indtægter på mere end den skattefri bundgrænse, som i 2024 udgør 49.700 kr., - også selvom du ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12.2024.

I denne sammenhæng vil der altid være to typer af renteindtægter, som du ikke behøver tænke på, for selv om pengene juridisk set er dine, bliver renterne ikke beskattet hos dig. Det gælder:


  1. Renterne af den særlige børneopsparingskonto, dine forældre eller bedsteforældre eller oldeforældre har oprettet i dit navn, for disse renter er skattefri i de år, hvor midlerne på kontoen er bundet og derfor ikke kan hæves.

  2. Samt renterne af de gavebeløb, du har modtaget fra dine forældre, inden du fylder 18 år. Disse renter skal nemlig beskattes hos dine forældre, og denne regel er indført for at undgå, at forældre flytter en del af deres opsparing over til deres børn for at kunne udnytte deres frikort - og dermed gøre renterne skattefri.

    Eller lad os give dig et eksempel, hvor du ikke har et job uden for skoletid og derfor heller ikke har nogen indtægt. Hvis dine forældre i den situation flyttede 200.000 kr. over til dig under dække af, at det var en gave, ville du kunne få en renteindtægt på cirka 8.000 kr. (ved at anbringe pengene i obligationer). Og den ville være skattefri på grund af dit frikort. Var pengene blevet stående på dine forældres konto, havde de fået renteindtægten, hvoraf de skulle betale op til ca. 42,5%, dvs. ca. 2.550 kr., til skattevæsenet.

Men en sådan udnyttelse af dit frikort har Folketinget som sagt taget højde for med følgende regel i kildeskattelovens § 5, stk. 2

Har barnet modtaget en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre, beskattes indtægtsnydelsen eller formuen og dennes afkast hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig i Danmark. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år.

Den samme regel - om omvendt beskatning - gælder derimod ikke, hvis det i stedet er dine bedsteforældre, som forærer dig større pengegaver, hvilket de i et vist omfang kan gøre skatte- og afgiftsfrit. Og det kan du eventuelt læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nr. 373.

Reglen gælder heller ikke, hvis dine forældre har givet dig en gave på op til 100.000 kr. som indskud på en aktiesparekonrto. Indtægterne i form af udbytte og kursstigninger skal ikke beskattes hos dine forældre, men hos dig - og skatteprocenten er på kun 17%