684 Hvilke lån er billigst?

Du kan på dette emne beregne, hvilke lånetyper der i øjeblikket, er de billigste, når man ikke blot ser på det første års nettoydelse, men derimod på nutidsværdien af samtlige nettoydelser i hele lånets løbetid.

Denne beregningsmetode giver efter vores opfattelse det mest korrekte billede af, hvilken lånetype der er den billigste.

Du kan fra denne side gå ind i et beregningsprogram, hvor du på basis af de aktuelle obligationskurser selv kan beregne kontantlånsrenten, obligationsrestgælden, brutto- og nettoydelsen pr. måned. Du kan vælge mellem kontantlån og obligationslån med 20 eller 30 års løbetid og du kan vælge mellem en obligationsrente på 2,5-5%. Vi har også medtaget FlexLån®  eller rentetilpasningslån, som er billigere, men hvor der til gengæld er en risiko for, at renten senere stiger. Du kan læse mere om FlexLån® på Realkredit Danmarks website.

Du kan desuden beregne den effektive nettorente efter skat.

Endelig kan du beregne nutidsværdien af samtlige nettoydelser på de forskellige lånetyper.

Gå til beregningsprogrammet