Civilstyrelsen


Civilstyrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet Familieretshuset i forbindelse med værgemål og fremtidsfuldmagter. Civilstyrelsen behandler også sager vedr. fri proces, ikke-erhvervsdrivende fonde og båndlagte midler.


Civilstyrelsen kan ændre en afgørelse truffet af Familieretshuset vedr. værgemål og fremtidsfuldmagter, pålægge Familieretshuset at ændre en beslutning eller at genoptage sagen.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Som hovedregel Nej - men der er mulighed for at klage til Ombudsmanden. Afslag på fri proces kan påklages til Procesbevillingsnævnet

Adresse
 • Civilstyrelsen,

  Nævnenes Hus

  Toldboden 2,

  8800 Viborg

  Tlf.: 33 92 33 34

  E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk


  www.civilstyrelsen.dkSe også