942 Hvilke indtægter er skattepligtige?

942-1 Personlig indkomst

942-2 Kapitalindkomst

942-3 Aktieindkomst

942-4 Skattefri indtægter