790 Andelsboliger

791 Forskellige boligfællesskaber 795 Hvordan finansieres købet?
792 Nogle råd før du køber 796 Din hæftelse for gælden
793 Formkrav ved køb? 797 Kan der gøres udlæg?
794 Er prisen lovlig? 798 Nogle råd før du sælger