942-3 Aktieindkomst

Begrebet aktieindkomst blev indført i 1993. Aktieindkomst skal ikke lægges sammen med din øvrige skattepligtige indkomst.

Beskatningen af aktieindkomst på op til 58.900 kr. i 2023 og 61.000 kr. i 2024 udgør kun 27%. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%. Er du gift, har I hver for sig de nævnte bundfradrag., og det ikke udnyttede bundfradrag kan overføres mellem ægtefæller, der er skatteretligt samlevende ved indkomstårets udløb, således at aktieindkomst på op til 117.800 kr. i 2023 og 122.000 kr. i 2024 i alt kun bliver beskattet med 27%. Dette gælder dog kun, hvis I har været samlevende i hele indkomståret

Følgende indtægter beskattes som aktieindkomst:
 

  1. Aktieudbytte.

    Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst. Dette gælder, hvad enten der er tale om børsnoterede eller unoterede aktier eller anparter, og uanset ejertidens længde.

  2. Avance ved aktiesalg.

    Avancen beskattes som aktieindkomst. Beskatningen af aktieindkomst på op til 58.900 kr. i 2023 og 61.000 kr. i 2024 udgør kun 27%. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%..

    Hvis du er gift og har været samlevende med din ægtefælle i hele indkomståret, har i 2 bundfradrag for det pågældende indkomstår.

    Aktier i alders-, kapital- og ratepensionsdepoter skal ikke medregnes i beholdningen af børsnoterede aktier.