-

941 Oversigt over skattesatser i 2012-2023

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personfradrag for alle, der ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12. 32.200 31.500 32.100 32.600 33.000 33.800 34.500 35.300 36.100 36.900 37.300 38.400
Personfradrag for alle, der er fyldt 18 år 42.900 42.000 42.800 43.400 44.000 45.000 46.000 46.200 46.500 46.700 46.600 48.000
Skat til kommunen - ca. 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25.0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Sundhedsbidrag 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kirkeskat - ca. 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0.7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Bundskat 4,64% 5,83% 6,83% 8,08% 9.08% 10,08% 11,13% 12,13% 12,11% 12,09% 12,10% 12,10%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat 36,64% 36,83% 36,83% 37,08% 37,08% 37,08% 37,13% 37,13% 37,11% 37,09% 37,10% 37,10%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl AM-bidrag 41,71% 41,89% 41,89% 42,11% 42,11% 42,11% 42,16% 42,16% 42,14% 42,12% 42,12% 42,12%
Fradragsværdi af negativ kapitalindkomst under 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) 26,0% 27,0% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%
Fradragsværdi af negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25.0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Topskat 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) personlig indkomst 51,5% 51,7% 51,7% 51,95% 51,95% 51,95% 52,02% 52,05% 52,06% 52,06% 52,07 52,07
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) positiv nettokapitalindkomst 45,5% 43,5% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) men med AMBI - personlig indkomst 55,38% 55,56% 55,56% 55,79% 55,79% 55,79% 55,79% 55,89% 55,90% 55,90% 55,90% 55,90%
Grænsen for topskat, jf. PSL § 7 389.900 421.000 449.100 459.200 467.300 479.600 498.900 513.400 531.000 544.800 552.000 568.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 41.400 41.900 42.800 43.800 44.800 45.800 46.800 47.400 48.800
Beskæftigelsesfradrag 4,40% 6,95% 7,65% 8,05% 8,30% 8,75% 9,50% 10,10% 10,50% 10,6% 10,65% 10,65%
maks.: 14.100 22.300 25.000 26.800 28.000 30.000 34.300 37.200 39.400 40.600 41.600 45.600
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 17.700 17.900 18.800 19.800 21.200 22.400 22.900 23.400 23.700 24.400
Jobfradrag             2,5% 3,75% 4,5% 6,25% 6,25% 6,25
af indkomst over             187.500 191.600 195.800 200.300 202.700 208.700
Maximalt             1.400 2.100 2.600 2.600 2.700 2.700
Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Grøn check 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Tillæg pr. barn under 18 år (max 2 børn) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Aftrappes med 7,5%, hvis topskattegrundlag overstiger 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900 388.200 397.000 405.700 414.700 424.200 429.200 441.900
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 219.000 222.000 226.900 232.000 237.100 242.400 247.900 250.800 258.300
Yderligere bundfradrag ved børnetillæg 17.333 17.333 17.333 12.733 12.667 12.533 12.400          
Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A 215.500 215.500 219.400 222.700 225.700 230.600 235.800 241.000 246.400 252.000 255.000 262.500
Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a. 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300 50.400 51.500 52.600 53.800 54.500 56.100
Maksimalt indskud på kapitalpension, jf. PBL § 16 46.000          
Værdigrænse for indskud på aktiesparekonto               50.000 51.100 102.300 103.500 106.600
Småsaldigrænse for afskrivninger 12.900 13.200 13.500 13.800 14.100 14.400 14.600 15.000
Opfyldningsfradrag, jf. PBL § 18 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300 50.400 51.500 52.600 53.800 54.500 56.100
Maksimalt indskud på aldersopsparing 27.600 28.100 28.600 28.900 29.600 30.200          
   indtil 5 år før folkepensionsalderen               5.200 5.300 5.400 5.500 5.700
   Fra og med det 5. år før folkepensionsalderen               48.000 50.200 52.400 54.200 56.900
Maksimalt indskud på ratepension 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400 53.500 54.700 55.900 57.200 58.500 59.200 60.900
Konvertering af pensionsydelse, jf. PBL § 29, stk. 3 9.700 9.700 9.900 10.100 10.200 10.400 10.700 10.900 11.100 11.400 11.500 11.900
Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A) 2.507.900 2.507.900 2.553.100 2.590.900 2.625.800 2.683.500 2.743.700 2.803.900 2.866.600 2.931.800 2.966.900 3.054.700
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 1.708.500 1.708.500 1.739.300 1.764.900 1.788.800 1.828.100 1.869.100 1.910.200 1.952.900 1.997.300 2.021.200 2.081.000
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 341.700 341.700 347.900 353.000 357.800 365.700 373.900 382.100 390.600 399.500 404.300 416.200
Progressionsgrænse for aktieindkomst, jf. PSL § 8 a: 28 48.300 48.300 49.200 49.900 50.600 51.700 52.900 54.000 55.300 56.500 57.200 58.900
Skattesats for aktieindkomst 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42%   27-42%  
Selskabsskatteprocent 25,0 25,0 24,5 23,5 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Bundfradrag vedr. gratialer, LL § 7 O 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører LL § 7 O 25.500 25.900 26.200 26.800 27.400 28.000 28.600 29.300 29.600 30.500
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400 3.500 3.600 3.700 3.700 3.800
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.200 10.400 10.500 10.700 11.000 11.200 11.500 11.700 11.900 12.200
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.800 15.000 15.200 15.600 15.900 16.300 16.600 17.000 17.200 17.700
Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet.               6.000 6.100 6.200 25.000 6.400 6.600
Maksimalt fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.(§ 8 V, stk. 5)             12.000 12.200 12.500 25.000 12.900 0
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.100 6.200 6.300 6.500 6.600 6.700
Fradrag for fagligt kontingent max. 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2 kostgodtgørelse 455 455 464 471 477 487 498 509 521 532 539 555
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 145 147 149 152 156 159 163 166 168 173
Rejsegodtgørelse logigodtgørelse 195 199 202 205 209 214 219 223 228 231 238
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.500 25.900 26.200 26.800 27.400 28.000 28.600 29.300 29.600 30.500
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C)
253.200 257.000 260.400 266.200 272.100 278.100 284.300 290.800 294.300 303.000
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.200 10.400 10.500 10.700 11.000 11.200 11.500 11.700 11.900 12.200
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.400 20.700 21.000 21.400 21.900 40.900 60.000 42.700 43.200 44.500
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig (§ 15 Q, stk. 1)
- ved selvangivelse af lejeindtægt - ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart
               

11.200

28.600

 

11.500

29.300


11.700

29.900
 

11.900

 

30.300

 

12.200

 

31.200

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 3.000 3.000 3.100
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.400 3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100
Fradrag for grænsegængere, LL § 9 F 42.900          
Progressionsgrænse for lejeværdi 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige 174.600 174.600 177.800 180.400 182.900 186.900 191.100 195.300 199.600 204.200 206.600 212.700
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300 287.500 293.900 300.300 307.100 314.000 317.800 327.200
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.100 6.200 6.300 6.500 6.600 6.700
Minimumsløn pr. måned ved 26%-beskatning, KSL § 48 E 63.800 69.300 70.600 61.500 62.300 63.700 65.100 66.600 68.100 69.600 70.400 72.500
Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 18.300 18.300 18.700 19.000 19.200 19.600 20.100 20.500 21.000 21.400 21.700 22.300
Bindende forhåndsbesked, egne forhold 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 2,400 2.500 2.500 2.500 2.600
Bindende forhånds-besked, andres forhold          
Bindende ligningssvar (SFL § 23) 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Klageafgift 700 700 400 400 400 400 400 400 400 1.100 1.100 1.100
Småsaldi-/småaktivgrænse i afskrivningslovens § 5 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200 13.500 13.800 14.100 14.400 14.600 15.000
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200 13.500 13.800 14.100 14.400 14.600 15.000
Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 80.000 80.000 81.500 82.700 83.800 85.600 87.600 89.500 91.500 93.600 94.700 97.500
Befordringsgodtgørelse under 20.000 km 3,80 3,82 3,73 3,70 3,63 3,53 3.54 3.56 3.52 3,44 3,51  
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93 1.94 1.98 1,96 1,90 1,98  
Befordringsgodtgørelse  cykel eller knallert 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55  
Befordringsfradrag 25-120 km 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93 1.94 1.98 1,96 1,90 1,98  
Befordringsfradrag over 120 km 1,05 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0.97 0.99 0,98 0,95 0,99  
Indkomstgrænse for tillæg LL § 9 c, stk. 4 248.700 248.700 253.200 257.000 260.400 266.200 272.100 278.100 284.300 290.800 294.300 303.000