Skat ved udlejning af værelser i ejerbolig

Samlet husleje i indkomståret, incl. betaling for el, vand, varme, telefon m.v.?
Ejendomsvurdering pr. d. 1. oktober i indkomståret?
Ejendomsskat i indkomståret
Renovation i indkomståret
Ejendomsforsikring i indkomståret
Vedligeholdelse i indkomståret
El, vand og varme i indkomståret
Andre driftsudgifter i indkomståret
Udlejet boligareal i procent?