Skat ved udlejning af værelser i ejerbolig

Hvilket år?
Samlet lejeindtægt, der indberettes til skat fra bureau eller digital platform?
Samlet bruttolejeindtægt ved anden udlejning i indkomståret?
Ejendomsvurdering pr. d. 1. oktober i indkomståret?
Ejendomsskat i indkomståret
Renovation i indkomståret
Ejendomsforsikring i indkomståret
Vedligeholdelse i indkomståret
El, vand og varme i indkomståret
Andre driftsudgifter i indkomståret
Udlejet boligareal i procent?